DR: Vi lytter til kritikken

DRs mediedirektør Lars Grarup er tilfreds med rapporten om Den Hemmelige Krig. Han vil nu granske anbefalingerne til stationen.

DRs mediedirektør Lars Grarup er tilfreds med rapporten om Den Hemmelige Krig. Han vil nu granske anbefalingerne til stationen.

Det møder tilfredshed i DRs øverste ledelse, at rapporten om Den hemmelige Krig ikke rokker ved filmens hovedkonklusioner. Den Hemmelige krig rejste en vigtig debat, og der var hold i filmens vigtigste påstande, mener Lars Grarup.
Han vil nu kigge nærmere på rapportens anbefalinger til DR. Ifølge anbefalingerne skal DR blandt andet lave klarere regler for dokumentarfilm, der ligger i grænselandet mellem traditionelle dokumentarprogrammer og mere kunstneriske dokumentarfilm.
Grarup lytterne gerne til kritikken.
”Hvis vi kan gøre noget for at gøre det bedre, eller få mere klare regler, vil jeg gerne indføre det,” siger han.
I rapporten hedder det, at DRs kvalitetskontrol på en række punkter ikke var i orden.
For eksempel burde DR have fjernet et klip med jægerkorpsets Frank Lissner. Frank Lissner afbryder pludselig interviewet, da intervieweren Christoffer Guldbrandsen fortæller Lissner, at hans udtalelser modsiger forsvarsministeren. Det har senere vist sig, at der var samklang mellem ministeren og Lissner. Men da Christoffer Guldbrandsen et år senere klipper filmen, vælger han alligevel at medtage optagelsen, hvor Lissner stopper interviewet.
Lars Grarup mener ikke, at DRs kvalitetskontrol svigtede.

"Jeg gik selv ind i sagen i december og vores ombudsmand har undersøgt filmen. Jeg mener ikke, at der er grundlag for at sige, at kvalitetskontrollen er svigtet,” siger Grarup.
Lars Grarup ønsker ikke at udtale sig om klippet med Frank Lissner, men henviser til Christoffer Guldbrandsen.

Hvad angår kritikken i rapporten af, at blot én kilde i filmen mener, at der er grundlag for at stille statsministeren for en rigsretssag, siger Lars Grarup:
”Det er ikke rigtigt, at der kun er en kilde. En juridisk ekspert optræder i filmen– sammen med Christian Harhoff. Derudover har Christoffer Guldbrandsen talt med en række juridiske eksperter i ind- og udland, som bakker op om synspunktet”.
Hvorfor står de ikke frem i filmen?
”Det er altid svært at få folk til at stå frem, når det gælder et så kontroversielt emne. Men de eksperter, vi bruger i filmen, er jo heller ikke, hvem som helst.”

Lars Grarup tager kritikken af DR til sig, når det gælder lanceringen af filmen, hvor forsvarsminister Søren Gade ikke fik lov til at se filmen før premieren.
”Lanceringen var mindre heldig, og det gør vi ikke igen.”

Han hæfter sig ved, at det nu står klart, at det var rigtigt, at DR rejste debatten om den danske militære indsats i Afghanistan.
”Der var belæg for, at vi lavede udsendelsen og rejste en kontroversiel debat. I et demokratisk samfund er det vigtigt, at der bliver lavet den slags journalistik, når man for eksempel beslutter sig for at gå i krig. Vi vil også i fremtiden lave kritisk journalistik, uanset hvilken farve regeringen har,” siger Lars Grarup.

Rapportens anbefalinger til DR:

Det anbefales, at DR udarbejder konkrete etiske retningslinjer for dokumentarudsendelser, der får støtte fra Det Danske Filminstitut og derfor skal leve op til både kunstneriske og journalistiske kvalitetskriterier.

Det anbefales, at DR udarbejder klarere retningslinjer for brug af arkivmateriale, ikke mindst i dokumentarfilm og andre produktioner, der baserer sig hovedsageligt på forskellige typer af rekonstruktioner.

Det anbefales, at DR i forbindelse med lancering af dokumentarfilm sikrer, at en angreben part har mulighed for at se denne, inden dens indhold videreformidles til andre parter.

Det anbefales, at DR udarbejder klare retningslinjer for kvalitetskontrol med interne såvel som eksterne produktioner.

Det anbefales, at DR altid er 'inde over', når det drejer sig om lancering/foromtale af programmer, der sendes på DR og derfor opfattes som DR-programmer.

 

 

0 Kommentarer