DR – UROEN ULMER VIDERE

Program-medarbejdere på DR´s regioner nedlagde arbejdet en enkelt dag, men det løsnede langtfra op for den voldsomme utilfredshed med ledelsen, der hersker i hele DR.

Program-medarbejdere på DR´s regioner nedlagde arbejdet en enkelt dag, men det løsnede langtfra op for den voldsomme utilfredshed med ledelsen, der hersker i hele DR.

Den 1. november blev arbejdet nedlagt på alle DR´s ni regionale radiostationer. Arbejdsnedlæggelsen var en umiddelbar reaktion på DR-ledelsens fortolkning af en formulering i den netop vedtagne overenskomst. Medarbejderne ville afspadsere deres optjente natkompensation i hele afspadseringsdage, mens DR-ledelsen fortolkede ordene som om, der skulle afspadseres lidt hver dag.
Baggrunden for den voldsomme markering skal dog også findes i lang tids voldsom utilfredshed med ledelsen i DR.
Derfor besluttede journalister og teknikere på et stormøde i Radiohuset onsdag den 3. november, at de godt nok ville fortsætte arbejdet, men ikke ville gå tilbage i de samarbejdsudvalg, som journalister og teknikere har forladt i protest over ledelsens måder at tolke den nye overenskomst på.
»Hvis nogen skulle tro, at DR stopper deres chikanerier her, så har de grundigt misforstået noget. Vi skal se meget tydelige tegn på nye signaler, før vi genoptager samarbejdet,« siger redigeringstekniker i DR og medlem af Journalisforbundets hovedbestyrelse, Dan Lykke. Han lægger sig dermed tæt op ad den kompromisløse linie, medarbejderne emmede af på stormødet i Radiohusets koncertsal. Omkring 200 var mødt op, og en række medarbejdere sad og hørte med rundt om på DR´s ni regionaler.

Manipulerende ledelse
En mangeårig medarbejder i DR mener, at tilliden til ledelsen nu totalt er forsvundet.
»Vi har aldrig tidligere haft en ledelse, der manipulerer, skærer hjørner og lyver så meget over for medarbejderne, både på det store plan og helt ned i det daglige arbejde med vagtplaner og lignende. Det er en helt ny mangel på respekt. Der er ingen dialog, men ordrer. Topstyringen er total.«
Eller som Thomas Harder, journalist på 19-direkte siger:
»Ledelsen forsøger hele tiden at køre den til grænsen. Forsøger at fortolke lidt strammere, skære lidt her og så videre. Det er ikke samarbejde. De er fuldstændig ligeglade med os.«

Ingen genkendelse
Generaldirektør Christian Nissen kan ikke genkende den voldsomme utilfredshed, og synes ikke, at der er noget usædvanligt i at diskutere fortolkninger af overenskomsten efter den er vedtaget.
»Det er jo ganske almindelig praksis, og også denne gang lykkedes det for os at blive enige. Dog efter lidt kraftigere reaktioner end normalt, men vi har på ingen måde forsøgt at trække tæppet væk under overenskomsten, som nogen har udtrykt det.«
Efter forhandlinger med Dansk Journalistforbund gik DR med til at lade de ansatte afspadsere natkompensationen i hele dage.
Christian Nissen ser gerne, at journalister og teknikere træder ind i samarbejdsudvalgene igen, men har ikke tænkt sig at gøre noget specielt for at få dem med.
»Jeg har flere gange over for alle personalegrupper sagt, at de er invitereret til at indgå i samarbejde om femfingerplanen.«
Flere medarbejdere, JOURNALISTEN har talt med, har dog ikke så travlt med at komme tilbage i samarbejdsudvalgene. De mener ikke, at det der foregår er et reelt samarbejde.
»Samarbejdsudvalgene har været et underretningsforum, uden større reel dialog. Jeg har hørt om flere tilfælde, hvor folk først i sidste øjeblik har fået udleveret sagerne, så de ingen reel mulighed har haft for at have en mening,« siger Dan Lykke.
Det billede kan Christian Nissen ikke genkende.
»Jeg har et indtryk af, at samarbejdet går godt. Men vi har besluttet at evaluere de ting, der foregår, fordi vi ønsker at gøre det bedre. Det kan dog blive lidt svært, hvis medarbejderne ikke er til stede.«
Hovedbestyrelsesmedlem i DJ og journalist på Nordjyllands Radio Carsten Lorenzen vil i princippet også gerne have, at medarbejderne sidder i udvalgene, men mener ikke, at de vender tilbage lige med det samme.
»Hvis DR-ledelsen kan opføre sig ordentligt i et par måneder, så må vi se. Det gælder først og fremmest om, at ledelsen ikke skal provokere mere.«

0 Kommentarer