DR trækker al kritik af Adam Holm tilbage

Efter hårde ord fra ombudsmanden frafalder DR's ledelse nu sin kritik af DR2-journalist Adam Holm. Hans religionskritiske kronik i Politiken får derfor ingen konsekvenser. Ombudsmanden: »Jeg håber, alle parter har lært af den her sag.« Holm: »Mit mål er ikke, at DR skal bøje sig for mig«

DR's ledelse trækker nu al kritik af DR2-journalist Adam Holm tilbage. Det skriver Folketingets Ombudsmand.

DR har i et brev til ombudsmand Jørgen Steen Sørensen forklaret, at de nu nøjes med at informere Adam Holm om de særlige hensyn, man må tage som journalist i DR. Dermed kan sagen om Adam Holms religionskritiske kronik i Politiken fra maj 2013 betragtes som endeligt afsluttet.

»Sagen er landet udramatisk fra vores side. Nu kan vi konstatere, at al kritik er frafaldet. Det kan vi dårligt have bemærkninger til. Jeg håber, alle parter er blevet klogere af den her sag. Både DR og Adam Holm,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen til Journalisten.

Også Adam Holm selv er godt tilfreds med måden, sagen nu er landet på: 

»Jeg er meget glad for, at sagen er endt på den her måde. Jeg synes, at forløbet har været meget civiliseret hele vejen igennem. Der har ikke været en tvist mellem mig og DR, men der har været en forskellig tolkning af, hvilke rettigheder der gælder,« siger han.

DR skal være grundigere

Ombudsmanden udtrykte i første omgang skarp kritik af DR for at censurere Adam Holm ”i strid med grundloven”. Det skete, fordi DR's ledelse havdet givet ham en tjenstlig påtale for kronikken, hvor 'Deadline'-værten blandt andet skrev: ”Religion er ganske enkelt ren narresut”.

DR forklarede dengang, at dele af Adam Holms kritik af religion gik over grænsen for, hvad der var foreneligt med at være nyhedsvært på DR2.

Senere justerede DR sin kritik til at være mildere – men den løsning fandt Ombudsmanden heller ikke tilfredsstillende, fordi Adam Holm ikke havde modtaget en begrundelse for kritikken. Nu har DR's ledelse valgt helt at frafalde kritikken.

»Det, som DR gjorde i første omgang, gik helt galt, fordi man brød grundloven. Den slags må ikke gentage sig. Vi går stærkt ud fra, at selve forløbet har lært DR at være grundigere i den her type sager. Det er klart, at der er en afvejning mellem ytringsfrihed og DR's troværdighed. Men man havde ikke nogen klare processer til at håndtere det, og det har nok været medvirkende til problemerne,« forklarer Jørgen Steen Sørensen.

Et civiliseret forløb

Adam Holm selv forklarer, at han har fuld forståelse for, at DR har haft regler på området, og at Ombudsmanden har hjulpet DR med at finpudse processerne.

»Jeg har ment, at der måtte være et vist frirum som privatperson. DR har set det på en anden måde og har været nødt til at se på sine etiske retningslinjer. Det er det, jeg synes, at ombudsmanden har tydeliggjort, og DR har taget til efterretning,« siger Adam Holm og tilføjer:  

»Mit mål er ikke, at DR skal bøje sig for mig, for jeg har fuld forståelse for, at DR har nogle regler i forhold til, hvad man som medarbejder kan udtale sig om.«

Ytringsfrihed er et vanskeligt dilemma

DR's nyhedschef, Ulrik Haagerup, forklarer, at sagen har hjulpet DR til at blive skarpere på, hvordan man finder balancen mellem at være en upartisk nyhedsvært og privatperson.

»Den her sag har været træls, for det er aldrig rart at blive beskyldt for at bryde grundloven. Men jeg synes, at sagen har været meget velkommen i forhold til, at vi alle i DR har fået et meget klarere fokus på det meget vanskelige dilemma, der er omkring ytringsfrihed. Det er en svær balance. Alle har ytringsfrihed. Men man har i DR en forpligtelse til at levere upartiske nyheder, så der er stillinger, hvor man bliver nødt til at lægge bånd på at ytre sig offentligt,« forklarer Ulrik Haagerup.

Skal være mere opmærksomme

DR skriver i sit brev til Folketingets Ombudsmand, at Adam Holm fremover opfordres til at orientere sig i de krav, der stilles til en nyhedsvært på DR2.

Ombudsmanden har også bedt DR om at redegøre for, hvordan de fremover vil håndtere sager om medarbejderes ytringsfrihed. Til det skriver DR:

”DR har iværksat både organisatoriske omlægninger og procedureændringer i sager, der handler om medarbejdernes ytringer. Disse sager vil fremover blive behandlet i DR's juridiske afdeling. Denne ændring er nu implementeret i DR, og det er på den baggrund DR's opfattelse, at lignende situationer ikke opstår i fremtiden.”

Ulrik Haagerup uddyber over for Journalisten: 

»Det, der er kommet ud af den her sag, er, at vi har fået slået fast, at vores regler er fine, men at medarbejderne kan blive mere opmærksomme på den fine balance. Og at ledelsen bliver nødt til at forventningsafstemme og gøre medarbejderne mere opmærksomme på, hvilke krav der stilles til dem,« siger han. 

1 Kommentar

Anette Thaulow
7. MARTS 2016
Ytringsfrihed i Danmark er en
Ytringsfrihed i Danmark er en narresut!