DR-tillidsmand: ”Vi redder al vores frihed i tre år – og sikkert også længere”

Hvis DR-medarbejderne giver grønt lys til den nye overenskomstaftale mellem ledelse og tillidsfolk, giver de samtidig afkald på to års lønstigninger. Alligevel er fællestillidsmand Henrik Friis Vilmar ”super glad”: ”Aftalen redder en masse medlemmer fra helt at miste deres indtægt”

”I skal sikre vores frihed, og I skal komme tilbage med mere tryghed. Og så betyder lønnen mindre.”

Så klar var beskeden ifølge fællestillidsmand Henrik Friis Vilmar fra kollegerne i DR til ham og de øvrige tillidsfolk, inden de gik til overenskomstforhandlingerne med ledelsen. Som Journalisten beskrev i går, er de forhandlinger nu mundet ud i en aftale.

Og den glæder Henrik Friis Vilmar sig over. Han understreger, at aftalen giver medlemmerne noget reel tryghed. 

”Jeg er super glad for aftalen. Resultat ligger fuldstændig i tråd med det mandat, medlemmerne har givet os. Det er en rigtig god, solidarisk aftale, som helt konkret kommer mange af vores medlemmer til gode,” siger han til Journalisten. 

Redder ca. 45 stillinger

Kernen i aftalen er, at tillidsfolkene i DR har indgået aftale med ledelsen om at gå ned i realløn for at undgå de massefyringer, som ledelsen havde varslet i kølvandet på striden om DR-medarbejdernes betalte frokostpause, som ledelsen tabte i februar.

”Hvis man stemmer ja til den her aftale, stemmer man godt nok ja til ikke at få den helt store lønstigning. Men man stemmer også ja til at redde nogle stillinger. Status er, at vi redder omkring 45 stillinger, hvilket er halvdelen af de 90 stillinger, som ledelsen har talt om at nedlægge. Og det er meget solidarisk i mine øjne,” siger Henrik Friis Vilmar.

Konkret betyder aftalen, at medlemmerne ikke får nogen lønstigninger de næste to år, mens de får en lille lønstigning på 1,2 procent i overenskomstperiodens tredje år.

"Vigtigt og solidarisk"

Dermed vil aftalen formentlig betyde et reallønsfald for medarbejderne i DR, da inflationen forventes at stige mere end 1,2 procent på tre år.

Hvordan kan I være tilfredse med en aftale, der formentlig vil betyde et reallønsfald for medarbejderne?

”Vi kender jo ikke udvikling, så det ved vi ret beset heller ikke. Og aftalen redder jo en masse medlemmer fra helt at miste deres indtægt – vi sikrer 45 medarbejdere en indtægt i DR. Det er vigtigt og solidarisk,” siger Henrik Friis Vilmar.

Men bør en sparerunde og en overenskomstforhandling ikke holdes adskilt?

”Jo, det kan man jo også godt beslutte. Og så kunne jeg som formand have stået med min lønstigning nede i døren og have vinket farvel til de medlemmer, der måtte pakke deres grej og forlade virksomheden. Det ville jeg ikke kunne stå model til. Rent principielt har jeg det sådan, at man ikke skal redde stillinger med lønkroner. Men her ved vi, at vi helt konkret redder nogle stillinger – og så er det noget andet.”

Alle friheder er bevaret  

Henrik Friis Vilmar glæder sig desuden over, at medarbejderne til gengæld for lønstigninger har fået en såkaldt "tryghedsaftale". Den beskriver vilkårene, hvis DR gennemfører sparerunder inden for de næste tre år.

Samtidig hæfter han sig ved, at de DR-ansatte – hvis de stemmer ja til aftalen – ikke giver afkald på nogle af de friheder, de har i deres overenskomster i dag.

”Vi har formået at bevare friheder som sabbatten, seniorfri og barnets første og anden sygedag. Vi har også afværget en længere opgørelsesperiode, som ville betyde, at en masse medlemmer mistede opsparet overarbejde. Det er jo også løn i et eller andet omfang – og det ville have taget os mange overenskomstforhandlinger at indhente det tab af frihed,” siger Henrik Friis Vilmar.

Skal ses i lyset af frokostpause-sagen

Han mener, det er vigtigt at se aftalen i lyset af afgørelsen i frokostpause-sagen, hvor medarbejderne vandt rettet til den halve times betalte frokostpause hver dag.

”Dermed sikrede vi jo en halv times frihed hver dag, hvor vi ellers skulle have været vagtsat, hvis vi havde tabt sagen. Det er jo også penge – det er faktisk en stor lønnedgang,” siger han.

Frokostpause-sagen var jo en sejr for medarbejderne. Men var det samlet set for dyr en sejr, når du ser på aftalen her nu?

”Nej. Frokostpauseafgørelsen har reddet vores spisepause og givet os mindre arbejdstid, end ledelsen gerne ville have haft – i al evighed. Det er stadig en meget vigtig og afgørende sejr. Her er vi været løntilbageholdende i to år for at redde nogle stillinger, og så er vi tilbage på det sædvanlige spor igen. Det er jo kun to års løntilbageholdenhed, og vi redder al vores frihed i tre år- og sikkert også længere,” siger Henrik Friis Vilmar.

Det er tillidsfolkene, der har forhandlet aftalerne. Men det er medarbejderne selv, der afgør, om de vil acceptere resultatet. DJ gennemfører en urafstemning blandt de ansatte på DJ's overenskomst.

0 Kommentarer