DR-tillidsmand jubler – ledelsen omskriver spareplan

DR-tillidsmand er begejstret for, at ledelsen ikke kan afskaffe den lønnede frokostpause. Men han frygter fyringer. Ledelsen vil nu revidere sin spareplan. Det er for tidligt at sige, om man kan undgå afskedigelser, siger DR-direktør

DR’s ledelse har her til morgen tabt en voldgiftssag til en række fagforeninger, herunder Dansk Journalistforbund.

Voldgiftsretten har afgjort, at DR ikke kan afskaffe medarbejdernes lønnede frokostpause uden om en ny overenskomstforhandling.

Det havde ledelsen ellers varslet medarbejderne i et brev i 2015. Hvis DR havde fået ret i sagen, skulle medarbejderne enten miste den lønnede frokostpause per 31. maj 2017 eller betragte sig selv som afskedigede.

Tillidsfolkene jubler, mens DR’s ledelse nu skal til at revidere deres spareplan.

Tillidsmand: Jeg er glad, men …

”Jeg er superglad for, at vi har fået ret i, at den lønnede frokostpause var en forudsætning for vores overenskomst. Det har jeg aldrig rigtig været i tvivl om, men det er dejligt, at dommerne giver os ret,” siger fællestillidsmand Henrik Friis Vilmar til Journalisten.

Han noterer sig, at voldgiftsretten giver DJ og de andre fagforeninger medhold i, at den lønnede pause må betragtes som et vilkår, der er underlagt overenskomstforhandlinger, selv om pausen ikke står nedfældet i overenskomsterne.

Journalisten har læst kendelsen, hvor opmændene blandt andet lægger vægt på, at den lønnede frokostpause har været et vilkår i DR længe. Her står blandt andet, at ”det er ubestridt, at medarbejderne har haft denne ret i hvert fald siden 1950’erne og meget muligt fra DR’s start i 1925”.

Men Henrik Friis Vilmar siger også, at medarbejderne er bekymrede for, hvad der nu vil ske.

”Medarbejderne er umiddelbart glade, men det vækker selvfølgelig bekymring, at vi nu ved, der skal nedlægges stillinger. Men det skulle der uanset, hvordan dommen faldt ud.”

DR ville spare 45 mio. kr. i forbindelse med den lønnede frokostpause. Kan det her ende som en pyrrhus-sejr for medarbejderne?

”De penge, man ville spare, skulle uanset hvad findes ved at nedlægge stillinger. Det har ledelsen besluttet, og de kunne også have besluttet noget andet. Men uanset om man afskaffede den lønnede frokostpause, ville ledelsen finde beløbet ved at nedlægge stillinger.”

Nu retter DR sin spareplan

I DR’s ledelse vil man respektere kendelsen fra voldgiftsretten.

”Vi har mellem DR's ledelse og medarbejdere været uenige om, hvorvidt det var et overenskomst-anliggende at have lønnet spisepause i DR. Det var vi enige om at få afklaret, og den kendelse kom i dag. Det tager vi selvfølgelig til efterretning og respekterer udfaldet,” siger økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen til Journalisten.

Nikolas Lyhne-Knudsen varsler, at DR’s ledelse nu vil omskrive den spareplan, som skal finde 161 mio. kr. årligt. Det var en del af planen, at man ville finde 45 mio. kr. årligt i forbindelse med afskaffelsen af den lønnede spisepause.

”Spisepausen var ét element, som skulle bidrage med 45 mio. kr. årligt fra 2018. Det er klart, at med kendelsen retter vi ind, og så går arbejdet i gang med at revidere vores økonomiplan.”

Tillidsfolkene har argumenteret for, at I nødvendigvis må nedlægge præcis samme antal stillinger, om I afskaffer den lønnede frokostpause eller ej, da der ikke spares penge ved, at folk arbejder mere. Har de ret i det?

”Hvis man havde afskaffet den lønnede spisepause, ville vi få en højere effektiv arbejdstid. Pointen var at finde nogle af pengene i en stor samlet spareplan på 161 mio. kr. på en måde, hvor vi holdt produktionen oppe, så vi undgik unødige lukninger af vores programmer. Idéen var, at hvis den effektive arbejdstid øges, kan slutbrugerne mærke besparelserne mindre. Nu kan vi ikke afskaffe den lønnede spisepause, og så går vi i gang med at revidere planen,” siger Nikolas Lyhne-Knudsen.

Kan medarbejderne forvente afskedigelser?

”Nu starter arbejdet med at revidere økonomiplanen. Hvad konsekvenserne præcis bliver, må man vente og se. Men det er klart, at der mangler nogle penge i planen, og det er en bunden opgave at finde dem.”

Kan du forestille dig, at man kan undgå at nedlægge stillinger?

”Det er for tidligt at sige,” siger Nikolas Lyhne-Knudsen.

0 Kommentarer