DR-tillidsmand: »Helt rigtigt at skære ned på chefer i DR«

Den ny organisationsstruktur kom som en total overraskelse for de ansatte i DR. Til formiddag fik de præsenteret den på et medarbejdermøde, og ifølge tillidsmand for DR Nyheder Dines Boertmann er der ros til ledelsen: »Det er med pil op,« siger han til Journalisten.dk.

Den ny organisationsstruktur kom som en total overraskelse for de ansatte i DR. Til formiddag fik de præsenteret den på et medarbejdermøde, og ifølge tillidsmand for DR Nyheder Dines Boertmann er der ros til ledelsen: »Det er med pil op,« siger han til Journalisten.dk.

40 færre chefstillinger, mere magt til DR's nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, og endelig en begrænsning af chefredaktionens indblanding/magt.

Alt sammen noget nær englemusik i de journalistiske medarbejderes ører. I hvert fald sådan som skitserne til den ny organisationsstruktur ser ud.

»Den imødekommer en række af de meget væsentlige kritikpunkter, vi har fremsat i de seneste to-tre år,« siger tillidsmand for DR Nyheder, Dines Boertmann, til Journalisten.dk.

Han er dog tilbageholdende med at bruge ordet "fantastisk", men har egentlig lyst til det.

»Når jeg siger det på den måde, er det, fordi vi ikke kender alle detaljerne. Vi har set skitsen, og det ser alt sammen fornuftigt ud,« siger han og forklarer, at 10 års erfaringer i DR har lært ham at være forsigtig.

»Men der er klart positive træk i det her. Det er lige før, det virker, som om man har lyttet til medarbejdernes kritik – eksempelvis beskærelsen af chefredaktionen/DR Mediers rolle. Med etableringen af de fire nye direktørområder bliver der plads til større indholdsmæssig fokusering, som vi også har påpeget som en oplagt mangel.«

Ifølge Dines Boertmann har der været alt for meget fokus på seertal, brugertal og lyttertal:

»Det har været vældigt udslagsgivende for strategien – frem for at se på, hvad vi som public service-virksomhed retteligt bør levere. Med den her rokade er der åbnet op for, at de fire nye områdedirektører (DR Nyheder, DR Oplysning, DR Kultur og DR Danmark, red.) skal fokusere på, at det bliver bedre indhold.«

DR Nyheders tillidmand understreger samtidig, at nedskæringen af antallet af chefer kan få en særdeles positiv betydning:

»Vi får en forenkling af chefstruktureren, håber vi. Det er stærkt nødvendigt, for da vi rykkede ind i DR Byen opstod der et mærkeligt monster, da vi både fik de såkaldte projektledere, projektchefer og endelig menneskechefer. De sidste forsvandt vældigt hurtigt, men vi har stadig haft temmelig uklare forhold, hvad angår projektlederne, hvor deres beføjelser har været helt uklare. Og så også projektcheferne,« siger han.

»Det slipper vi af med nu og får en mere klar struktur. I hvert fald færre af dem, så det er også mere positivt set fra medarbejdernes side.«

På andre centrale områder er Dines Boertmann ligeledes optimistisk. Indførelsen af rammebevillinger, mener han, vil gøre det langt lettere at arbejde over længere stræk.

»Den tilstand, hvor chefredaktionen/DR Medier har kunnet fjerne og afskedige folk, forsvinder ikke helt – men den bliver reduceret. Det giver mere ro i de producerende afdelinger samt større plads til kreativitet og innovation.«

Et af de helt afgørende elementer for medarbejderne i den nye organisationsstruktur er dog stadig, hvor magten bliver placeret – herunder hvorvidt chefredaktionens indblanding på detaljeniveau vil blive begrænset.

»Det er her, min forsigtighed kommer ind i billedet. Selve intentionen i den nye struktur med de fire nye områdedirektører er jo rigtig og udmærket – som de bliver beskrevet af Plummer – men man kommer ikke udenom, at den forhandling eller afklaring, som nu skal til at foregå mellem de fire direktører og chefredaktionen/DR Medier, bliver central. Da der er ikke opstillet nogen regler, så udestår den kamp endnu,« siger Dines Boertmann.

Han glæder sig dog over, at DR Medier/chefdirektionen ikke længere sidder for bordenden »med pengesækken og disponerer«.

»Mødet bliver simpelthen mere jævnbyrdigt. Dér kan man så håbe på, at vi får en lidt mere dialogorienteret udvikling af vores indholdsproudktion. Men det er ikke afklaret. Det er et spørgsmål om styrke,« siger Boertmann til Journalisten.dk.

Sammenlagt lyder konklusionen: »Det er med pil op.«

Læs også: Plummer: »Ulrik Haagerup skal have mere magt«

0 Kommentarer