DR til politikerne: Giv os mere frihed og flere penge

DR's store relancering afhænger af, at kulturminister Uffe Elbæk nikker ja til at ændre i public service-kontrakten. Men DR har to andre ønsker til politikerne: Giv os mere magt over vores programmer, og send os 40 millioner mere om året.

DR's store relancering afhænger af, at kulturminister Uffe Elbæk nikker ja til at ændre i public service-kontrakten. Men DR har to andre ønsker til politikerne: Giv os mere magt over vores programmer, og send os 40 millioner mere om året.

DR har i dag offentliggjort planerne for en stor relancering, der blandt andet lægger to kanaler i graven og erstatter dem med to nye. Det er en del af planen, at DR vil lancere en ny kanal til de yngste børn.

Den nye kanal har fået titlen "Lille Ramasjang" – og generaldirektør Maria Rørbye-Rønn understreger, at det kun er en arbejdstitel. Men kanalen vil være målrettet børn i alderen 3-6 år og skal altså skille dem ud fra kanalen Ramasjang, der fremover skal sigte mod børn i alderen 7-12 år. Den nye kanal DR3 skal så målrettes aldersgruppen 15-39 år.

Men hvor skal pengene komme fra? DR's generaldirektør har i dag slået fast, at der via omstruktureringer er fundet penge til den nye satsning. Hun ville ikke komme nærmere ind på, hvor pengene er fundet, men understregede, at de ikke var "taget fra nogen kanaler".

Pengene skulle altså være der. Alligevel har DR's bestyrelse i dag besluttet at fremsætte et officielt ønske til politikerne på Christiansborg: Overfør flere midler til satsningen på børn og unge.

»Vi har besluttet at anmode forligspartierne om at bidrage med 40 millioner kroner ekstra til dette  initiativ. Det vil blive gennemført uanset hvad på grund af de  omstruktureringer, der allerede er nævnt. Men vi har bedt om 40  millioner mere om året til at styrke initiativet for børn og unge,«  siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Bestyrelsen har også et andet ønske, som i særlig grad er stilet til kulturministeren. Ønsket er sendt til ministeren for et par timer siden. Det handler om, hvor mange detaljer politikerne og i sidste ende ministeren skal have magt over i forhold til DR's indhold.

»Vi har også ønsket, at  public service-aftalen, der i dag giver bindinger på de enkelte kanaler,  bliver ændret sådan, at bindingerne ophører. Det vil betyde, at  kompetencen til at fordele indhold mellem de forskellige kanaler overgår fra kulturministeren til bestyrelsen i DR,« siger Michael Christiansen.

0 Kommentarer