DR-teknikere måske på vej ind i DJ

Blandt Danmarks Radios godt 550 driftsteknikere har der længe rumlet diskussioner om, hvilket fagforbund, de skal høre til i fremtiden.

Blandt Danmarks Radios godt 550 driftsteknikere har der længe rumlet diskussioner om, hvilket fagforbund, de skal høre til i fremtiden.
Traditionelt set har Dansk Metal siden fjernsynets barndom siddet på teknikernes overenskomst med DR. Men med sammenbrudet af faggrænser og det deraf tættere produktionssamarbejde, den ny teknologi har medført og vil medføre, ser mange af teknikerne sig efterhånden mere naturligt organiseret i Dansk Journalistforbund.
I de senere par år er små 30 DR-teknikere, det vil sige tv-fotografer, lysfolk, redigeringsteknikere m.v., sivet over i DJ. Noget tyder nu på, at hovedparten af TV-Avisens 20 redigeringsteknikere er parat til samlet at melde sig ud af Metal og ind i DJ.
Det kan ifølge Dan Lykke, redigeringstekniker på TV-Avisen, godt gå hen og sætte gang i et medlemsskred blandt metallerne i DR.
»Jeg håber og tror, vi bliver banebrydere. Teknikernes arbejdsindhold har ændret sig med årene. Teknikdelen er blevet minimeret, men vi skal alligevel kunne realisere indholdet, så teknikernes funktion ligner mere og mere journalisternes,« siger Dan Lykke.

Forhandlingsretten er Alfa og Omega
Utilfredsheden med Metal har for alvor taget til siden forårets overenskomstforhandlinger. Da valgte Metal ved forhandlingsbordet med DR's ledelse at overhøre en afstemning blandt teknikerne om overenskomstresultatet. Medlemmerne sagde nej til afspadseringsreglerne én til én og havde i stedet forlangt en halv dag ekstra, som deres journalist-kolleger i forvejen nyder godt af.
Senest blev overvejelserne om at skifte forbund diskuteret på et orienteringsmøde i TV-Byen den 17. august, som driftsteknikere på TV-Avisen havde indkaldt til. Her sad blandt andre formanden for DJ, Lars Poulsen, parat til at fortælle de godt 25 fremmødte om Journalistforbundet og de muligheder samt besværligheder, et forbundsskift vil betyde.
For mange af driftsteknikerne er et forbundsskift forbundet med en masse usikkerhed og spørgsmål, hvilket også blev luftet på orienteringsmødet den 17. august.
Alfa og Omega for DJ og driftsteknikerne er, at Journalistforbundet vinder den såkaldte forhandlingsret, så det fremover ikke længere er Metal men DJ, der repræsenterer driftsteknikerne ved overenskomstforhandlingerne med DR's ledelse.
Men meget tyder på, at Metal vil kæmpe for at beholde deres overenskomst.
I et tilfælde med TV SYD vandt Metal ved en arbejdsretssag forhandlingsretten for et mindretal af metaller, selv om stationen havde tegnet fælles overenskomst med DJ. Og til efteråret kører Metal en voldgiftssag mod DR. Metal nægter at give slip på to programmedarbejdere ved Østjyllands Radio, der ønsker at komme ind under DJ's overenskomst, selv om DR har sagt god for skiftet.

DR svære at overtale
Dansk Journalistforbund har i dag godt 600 teknikere som medlemmer. En stor del arbejder i produktionsselskaber eller på TV 2, som ved opstarten i 1988 for hele produktionssidens vedkommende tegnede en fælles overenskomst med DJ.
Lars Poulsen mener, det er oplagt, at DR følger trop med TV 2:
»Med den ny teknologi er der opstået andre og mere tætte arbejdsformer i de elektroniske medier – også i DR. Mange forskellige faggrupper arbejder sammen om et produkt. Derfor er det er vigtigt, at programmedarbejderne er organiseret i ét forbund. Og i al beskedenhed mener jeg, at DJ er det forbund, der varetager deres interesser bedst.«
DJ's hidtidige forsøg på at overtale DR's ledelse til at tegne fælles overenskomst har været forgæves.
Såfremt flertallet af driftsteknikerne gør alvor af deres overvejelser og melder sig ind i forbundet, vil DR ifølge Lars Poulsen have svært ved nægte DJ forhandlingsretten ved næste overenskomstforhandling.
»Men teknikerne skal beslutte sig snart,« siger Lars Poulsen:
»DR indleder nemlig alle-rede i denne uge en drøftelse om en fælles overenskomst for DR-Nyheder. Og derfor er det vigtigt, at driftsteknikerne aktivt tager stilling til, om deres udgangspunkt i forhandlingerne skal være Metal eller DJ.«

0 Kommentarer