DR tabte 2-5 i Højesteret

Et flertal af dommerne i Højesteret mener, DR-journalisterne Jørgen Pedersen og Sten Baadsgaard gik for vidt, da de antydede tjenestefejl hos politimand i Pedal Ove-sagen. Journalisterne håber på sejr i Menneskerettigheds-domstolen - sidst i år 2000.

Et flertal af dommerne i Højesteret mener, DR-journalisterne Jørgen Pedersen og Sten Baadsgaard gik for vidt, da de antydede tjenestefejl hos politimand i Pedal Ove-sagen. Journalisterne håber på sejr i Menneskerettigheds-domstolen – sidst i år 2000.

Skuffet men fattet. Journalist Jørgen Pedersen lægger ikke skjul på, at han og kollegaen Sten Baadsgaard havde håbet på et bedre resultat end det, Højesteret nåede frem til den 28. oktober, hvor fem ud af syv dommere stadfæstede Østre Landsrets dom over DR-journalisterne.
»Vi er klart uenige med Højesteret. Vi havde da set frem til pure frifindelse,« siger Jørgen Pedersen.
De to journalister er dømt for ærekrænkelser mod nu afdøde kriminalinspektør Kaj Nielsen. Afgørelsen betyder, at de to journalister selv skal udrede 20 dagbøder af 400 kroner. Samtidig skal enken efter politimanden have en erstatning på 100.000 kroner, som DR betaler.
Sagen skyldes, at de to journalister i DR-dokumentaren »Politiets blinde øje« fra 1991 om den såkaldte Pedal Ove-sag, i en afsluttende speak opremser ti spørgsmål, som de gerne ville have stillet til politi og anklagemyndighed, hvis de havde ønsket at deltage i programmet.
Tvisten har stået om de to sidste spørgsmål og ikke mindst den afsluttende formulering, hvor der sættes fokus på, hvordan en rapport med afhøringer af en kvindelig taxachauffør kunne forsvinde ud af sagen:
»Var det kriminalinspektør Kaj Nielsen, der besluttede, at rapporten ikke skulle indgå i sagen,« lyder det retorisk.

Afgørende rapport
Selv om udsendelsen betød, at den særlige klageret senere lod sagen gå om, hvorpå Pedal Ove efter otte års fængsel blev frikendt for drabet på sin hustru og tildelt erstatning, mente fem ud af syv dommere i Højesteret, at de to journalister overtrådte deres ytringsfrihed med spørgsmålene. »De tiltaltes mulighed for at opfylde udsendelsens formål krævede på ingen måde, at de spørgsmål blev medtaget,« lyder argumentationen.
Og omvendt: De to dommere, der ikke ønskede journalisterne dømt, mener kort sagt, at der er tale om »et alvorligt emne af betydelig offentlig interesse,« hvorfor ytringfrihedens grænser ikke er overskredet.
Jørgen Pedersen og Sten Baadsgaard vil indbringe sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Jørgen Pedersen forklarer, at flertallet af dommerne er på gale veje, når de ikke mener, at spørgsmålene var nødvendige.
»Den rapport, der er tale om, er af vital betydning,« siger Jørgen Pedersen, der påpeger, at netop det undertrykte vidne – en lokal taxachauffør – og hendes forklaring var med til at frikende Pedal Ove.
»Taxachaufføren var et centralt vidne i både klageretten og Vestre Landsret. Hvis hendes udtalelser var blevet taget alvorligt af politiet fra begyndelsen, ville politiets tidsplan, som var et led i bevisførelsen mod Pedal Ove, være blevet slået i stykker,« siger Jørgen Pedersen.
De to journalister afleverer deres oversatte sagsfremstilling til Menneskerettighedsdomstolen i februar 1999. De regner med at få en tilbagemelding, om hvorvidt sagen bliver realitetsbehandlet, sidst i 1999 og ser frem til en endelig afgørelse i sidste halvår af år 2000.

0 Kommentarer