DR taber pressenævnssag om lægemiddel

Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af DR for at fremkomme med oplysninger, som der ikke faktuelt var dækning for i sagen omkring lægemiddelpræparatet Avandia.

Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af DR for at fremkomme med oplysninger, som der ikke faktuelt var dækning for i sagen omkring lægemiddelpræparatet Avandia.

Pressenævnet har fundet, at Radioavisen ikke havde dækning for at sige, at Institut for Rationel Farmakologi advarede mod lægemidlet Avandia. Pressenævnet vurderer således, at medicinalfirmaet GlaxoSmithKline A/S (GSK), der står bag Avandia, er blevet påført skade.

GSK klagede, fordi der efter firmaets mening ikke var udsendt en 'advarsel', men at Institut for Rationel Farmakoterapi alene havde rådet til "en vis tilbageholdenhed".

Det er nu slået fast af Pressenævnet, at en advarsel altså er en advarsel, hvilket vil sige, at ordet skal forstås bogstaveligt og kun refereres, hvis det direkte bliver brugt. En advarsel er i denne sammenhæng ikke et ord, det ligger frit for journalister at fortolke. Det var ellers et af argumenterne fra DRs side over for Pressenævnet blandet andet på baggrund af en artikel fra Journalisten.dk:

»DR har, som andre journalistiske medier, en vis journalistisk frihed i anvendelsen af ord og begreber til beskrivelse af de forhold, DR dækker. Dette gælder så meget desto mere i de tilfælde, hvor et ord eller begreb ikke har et fuldstændigt utvetydigt og entydigt indhold, som det for eksempel er tilfældet med brugen af ordet 'advarsel'. DR skal i denne forbindelse i øvrigt henvise til vedlagte artikel fra Journalisten den 21. september 2007, hvori Lægemiddelstyrelsen ikke tillægger ordet advarsel særlig indhold.«

0 Kommentarer