DR: Svigt

• Kvalitetskontrollen svigtede • DRs etiske retningslinjer er utilstrækkelige • DR havde ikke kontrol over filmens lancering

• Kvalitetskontrollen svigtede

• DRs etiske retningslinjer er utilstrækkelige

• DR havde ikke kontrol over filmens lancering

BROADCASTER. En prisbelønnet dokumentarfilminstruktør + et samfundsrelevant emne + millionstøtte fra Det Danske Filminstitut.

»Den Hemmelige Krig« lignede på forhånd en sikker vinder for DR.

Men i stedet for at sætte den danske militære indsats i Afghanistan under lup, endte filmen med at kaste DR ud i en alvorlig troværdighedskrise.

Af rapporten om »Den Hemmelige Krig« fremgår det, at DR selv bærer en del af ansvaret. Stationens ledelse svigtede på en række punkter, og filmen bør derfor give anledning til, at DR formulerer helt præcise regler for samarbejde med eksterne producenter om dokumentarfilm.

Rapporten om »Den Hemmelige Krig« frikender langt hen ad vejen Christoffer Guldbrandsen, hvorimod den retter en kritik af DR på en række punkter. Det kan forekomme paradoksalt, når det drejer sig om den samme film.

Men undersøgelsesgruppen skelner mellem de normer, der er gældende i filmbranchen og DRs etiske retningslinjer som public service-station.

For eksempel er der i »Den Hemmelige Krig« i høj grad arbejdet ‚kunstnerisk' med lyd, billede og stemninger. Der bliver krydsklippet flittigt mellem statsministerens nytårstale, torturbilleder og urovækkende musik. Det giver DR et problem.

Ifølge DRs gældende regler for dokumentarfilm må ‚DR ikke manipulere med tekst, lyd, video eller grafik for at frembringe eller antyde andre meninger end dem, som de medvirkende har givet udtryk for.‘

Et andet spørgsmål er, hvordan DR, i dette tilfælde chef for DR2 Gitte Rabøl som ansvarlig redaktør, sikrede, at »Den Hemmelige Krig« levede op til DRs gældende kvalitetsstandarder.

Rapporten peger på to eksempler, hvor der er sket svigt.

Det ene eksempel er et interview fra 2005 med chef for Jægerkorpset Frank Lissner. Frank Lissner afbryder pludselig interviewet, da intervieweren Christoffer Guldbrandsen fortæller Lissner, at hans udtalelser modsiger forsvarsministeren. Det har senere vist sig, at der var samklang mellem ministeren og Lissner. Men da Christoffer Guldbrandsen et år senere klipper filmen, vælger han alligevel at medtage optagelsen, hvor Lissner stopper interviewet.

»Man kan undre sig over, at en ansvarlig redaktør i chefredaktionen ikke har fået dette interview fjernet fra filmen,« står der i rapporten.

Et andet problem med kvaliteten er ekspertkilden lektor Jens Elo Rytter, der udtaler, at der kan være grundlag for at rejse rigsretssag mod statsministeren.

»Også i dette tilfælde kan man undre sig over, at DR ikke har gennemført en stærkere kvalitetskontrol med filmen – især når man må have vidst, at filmen måtte medføre stor offentlig og politisk opmærksomhed.«

Også når det gælder forløbet op til premieren på »Den Hemmelige Krig«, kritiserer rapporten DR. Forsvarsminister Søren Gade har klaget til DR, fordi han ikke fik lov til at se filmen før premieren – modsat de medier, der lavede foromtale på den. Og den kritik af lanceringen var helt berettiget, fremgår det af rapporten. Den anbefaler, at DR laver regler, der giver stationen kontrol med al foromtale og lancering af både eksterne og interne produktioner.

»Reglerne bør være et naturligt led i bestræbelserne på at beskytte DRs brand.« /

Anbefalinger til DR

Det anbefales, at DR udarbejder konkrete etiske retningslinjer for dokumentarudsendelser, der får støtte fra Det Danske Filminstitut og derfor skal leve op til både kunstneriske og journalistiske kvalitetskriterier.

Det anbefales, at DR udarbejder klarere retningslinjer for brug af arkivmateriale, ikke mindst i dokumentarfilm og andre produktioner, der baserer sig hovedsageligt på forskellige typer af rekonstruktioner.

Det anbefales, at DR i forbindelse med lancering af dokumentarfilm sikrer, at en angreben part har mulighed for at se denne, inden dens indhold videreformidles til andre parter.

Det anbefales, at DR udarbejder klare retningslinjer for kvalitetskontrol med interne såvel som eksterne produktioner.

Det anbefales, at DR altid er ‚inde over', når det drejer sig om lancering/foromtale af programmer, der sendes på DR og derfor opfattes som DR-programmer.

0 Kommentarer