Indhold

DR skruer helt ned for musik i programmer

Det er som udgangspunkt slut med at have et underlæg med en kunstners musik, medmindre det er et program, der handler om musik

Det er slut med at have Trentemøller kørende som underlæg i DR’s programmer. I hvert fald kræver det chefens godkendelse, hvis det skal lade sig gøre.

DR har nemlig pr. 15. september indført nye retningslinjer for brug af musik i radio- og tv-programmer. Det betyder, at kommercielt udgivet musik som udgangspunkt ikke længere skal bruges i programmer, medmindre musikken er omdrejningspunkt i programmet eller har stor betydning for fortællingen.

Med DR’s nye retningslinjer for brug af musik er målet at få bedre styr på omkostningerne til musik for at undgå en yderligere udhuling af, hvad der er af budget til den øvrige produktion.
Karsten Dyhrberg Nielsen, direktør for Bruger Marked Publicering i DR

Hvis en redaktion alligevel vil bruge musik i sit program, skal den søge dispensation til at afvige fra retningslinjerne, ellers skal der bruges såkaldt katalogmusik, som er komponeret til underlæg.

Udgifter til musik er steget

Retningslinjerne er blevet indført for at spare på DR’s udgifter til musikrettigheder, der årligt løber op i et trecifret millionbeløb, som er steget fra at udgøre 10 procent til 15 procent af DR’s udgifter til programproduktion.

”Årsagen er, dels at prisen for musikrettigheder er steget betydeligt over de seneste år, dels at vi bruger mere musik i programmerne end tidligere. Og rettighedshaverne har fremsat krav om yderligere prisstigninger fremadrettet,” siger Karsten Dyhrberg Nielsen, der er direktør for Bruger Marked Publicering i DR.

”Vi har en forhåbning og forventning om, at det vil få en minimal betydning for, hvordan brugerne oplever vores indhold,” tilføjer han.

Skal undgå udhuling af indholdsproduktion

DR varslede i starten af september, at adskillige medarbejdere skal fyres eller flyttes til nye områder, i forbindelse med at DR vil bruge flere ressourcer på at udvikle de digitale platforme DRTV og DR Lyd.

Det betyder, at der fremover vil være færre penge til at producere indhold.

Retningslinjerne om musik skal være med til at sikre, at der ikke går flere penge end nødvendigt fra den egentlige indholdsproduktion.

”Med DR’s nye retningslinjer for brug af musik er målet at få bedre styr på omkostningerne til musik for at undgå en yderligere udhuling af, hvad der er af budget til den øvrige produktion,” siger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Forpligtet til at fokusere på musik

DR er gennem public service-kontrakten forpligtet til at ’have fokus på at stimulere dansk musikliv’ og at stille dansk musik og programmer om dansk musik til rådighed for danskerne.

Og det vil der ikke blive gået på kompromis med, selv om kommercielt udgivet musik – altså for eksempel musik udgivet på pladeselskaber som Sony eller Universal – ikke får så meget plads i DR’s programmer fremover, understreger Karsten Dyhrberg Nielsen.

”Musik er og forbliver en central del af DR’s virksomhed. Vi er dybt engagerede i formidlingen af dansk musik og betragter os som en integreret del af det økosystem, som gør, at musikken udvikles og trives i Danmark.”

”Ud over at vi bruger et trecifret millionbeløb årligt på musikrettigheder, har kor og orkestre og betaler for kunstnere, der opfører live musik, arbejder DR også tæt sammen med musikbranchen for at sikre gode vilkår for nye danske musiktalenter og stimulere mangfoldighed,” siger han.

0 Kommentarer