DR skal spare 20 procent

Licensen afskaffes, og DR skal spare 20 procent over fem år. "DF ønskede 25 procent. Vi mente i regeringen, at 25 procent var for stor en nedskæring,” siger finansministeren på pressemøde (opdateret 14:10)

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag indgået en politisk aftale om at afskaffe medielicensen. Det sker gradvist over fem år. Fremover skal DR og TV 2 Regionernes programvirksomhed finansieres via finansloven.

Midlerne til DR reduceres med 20 procent på baggrund af aftalen. Indfasningen af reduktionen sker gradvis over fem år med start i 2019, hvor den nuværende medieaftale udløber.

På et pressemøde om aftalen siger kulturminister Mette Bock (LA):

”DR skal effektiviseres med 20 procent over de næste fem år. Det er det, der skal til for at DR kan gentænke sig selv.”

Aldrig skåret så meget i DR før

Mette Bock siger om størrelsen af nedskæringerne i DR:

”Det er aldrig før sket, at DR er blevet skåret med 20 procent”.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti kalder det ”rimeligt, at Danmarks Radio ligesom andre statslige institutioner må effektivisere”.

Det bliver billigere for danskerne

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger på pressemødet om aftalen:

”Vi sikrer et stærkt og fokuseret DR. Vi afskaffer licensen, så det bliver billigere for danskerne.”

Udfordringen er at distribuere indholdet

Ifølge Mette Bock kan troværdige nyheder også leveres af andre end de statsstøttede medier.

”Udfordringen er at distribuere de gode nyheder,” siger hun.

Om bredden af forliget siger finansminister Kristian Jensen (V):

”Hvor mange partier der ønsker at være med, og hvor vi lander, vil jeg ikke kommentere på nu. Det konkrete medieudspil glæder jeg mig meget til, at kulturministeriet kan fremføre.”

DF ønskede 25 procent

På spørgsmålet om, hvordan forligspartierne nåede frem til  20 procent, siger Kristian Jensen:

”DF ønskede 25 procent. Vi mente i regeringen, at 25 procent var for stor en nedskæring.”

Kulturminister Mette Bock uddyber i en presemeddelelse udsendt af Kulturministeriet:

”Vi har i mange år haft en forældet og urimelig licensmodel i Danmark. Det er der efterhånden bred politisk enighed om på tværs af partierne. Jeg er glad for, at vi nu endelig får lagt modellen i graven, så danskerne i fremtiden slipper for at betale licens – det har jeg arbejdet for gennem mange år.”

Kritik fra Radikale Venstre og Alternativet

Aftalen møder kritik fra blandt andre Radikale Venstre og Alternativet.

På Twitter skriver leder af Radikale Venstre Morten Østergaard, at spareplanen for DR er på én gang historieløs og virkelighedsfjern.

”Det svækker os alle sammen, når danske nyheder, drama og debat bespares massivt. En institution som samler nationen rundbarberes. I en tid, hvor andre kræfter søger at dele os, var der brug for det modsatte”, skriver han.

Et mere “fokuseret” DR 

Om fremtidsplanerne siger Mette Bock:

”I regeringen har vi en ambition om at skabe et mere fokuseret DR. DR skal gentænke sig selv som kulturinstitution. DR skal ikke længere være en bred mastodont, men et smalt fyrtårn. Det vil aftalen bidrage til. Jeg har en forventning om, at DR også i fremtiden vil kunne levere public service-indhold af høj kvalitet – det er der brug for. Samtidig skaber vi bedre balance mellem de statsejede medier og det private danske mediemarked.”

DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn sagde dog i januar 2018, at omfattende besparelser vil få store konsekvenser for DR

”Det er magtpåliggende for mig, at der ikke træffes beslutninger med store konsekvenser for public service, uden at det sker på et oplyst grundlag,” sagde Maria Rørbye Rønn.

Mister ikke sin uafhængighed

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti medfører, at de danske public service-medier fremover vil blive finansieret over skatten. Men aftaleparterne er enige om, at omlægningen fra licensfinansiering til finanslovfinansiering ikke rokker ved DR’s grundlæggende uafhængighed. De politiske rammer for DR’s virksomhed fastlægges som hidtil via medieaftaler og via en public service-kontrakt. Der ændres heller ikke ved DR’s og TV 2-regionernes nuværende status som selvstændige institutioner i medfør af radio- og fjernsynsloven.

DJ: Medieaftalerne skal mindst være fireårige
Formand i Dansk Journalistforbund, Lars Werge, er dog bekymret over omlægningen til finanslovsfinansiering.

“Der skal være nogle meget klare rammer for, hvordan aftalerne bliver for programvirksomheden i DR, TV 2-regionerne og de andre licensmodtagere. Hvis man bare siger, at det kan reguleres fra år til år, og det kan aftales fra finanslov til finanslov, så åbner man for, at det bliver et mindre selvstændigt public-service-område, end vi har i dag,” siger han.

Han mener, at medieaftalerne som minimum skal være fireårige – og helst seksårige, så de spænder over to folketingsvalg. Det giver ifølge ham sikkerhed og arbejdsro.

“Ellers kan man sidde i august måned og tage hul på næste års finanslovsforhandlinger. Og så kan man fra et givent parti sidde og sige: ‘Den der tv-serie, der lige har været, var ikke særlig fed. De skal ikke have lige så mange penge næste år’,” siger DJ-formanden, der forudser, at de store DR-besparinger vil ramme mange af forbundets medlemmer.

Regeringen vil inden for en nær fremtid fremlægge sit samlede medieudspil.

(Opdateret klokken 14:10 med kommenar fra DJ-formand Lars Werge)

3 Kommentarer

Michael Nielsen
22. MARTS 2018
Det har længe ligget i luften
Det har længe ligget i luften at DR skal reduceres til ingenting. I forsøget på at skabe et totalitært samfund, på den såkaldte bløde måde, så må der fra det politiske perspektiv, ikke eksisterer et Danmarks Radio, med for stærkt et brand.

Totalitære samfund er kendt for at bygge sig selv op på frygt myter. I vores tid, blev myterne skabt omkring en ekstern og en intern trussel. Den eksterne er myten om terrorfrygt og den interne myten om pædofilifrygt.

De middelmådige og nøgne journalister ved DR, har gjort alt hvad de har kunne, for at holde de her myter ved live. Ignorante som de er, har de dermed ageret nyttige idioter for de politiske kræfter der hele tiden har ønsket at skabe det massive overvågningssamfund, hvor politiet har fået tildelt ekstra beføjelser der gør dets udøvelse af magtmisbrug signifikant nemmere.

Så DRs egne ansatte har selv savet grenen over som de sidder på. Tro heller ikke at "effektiviseringerne" stopper med denne her spand. Det her er kun begyndelsen til afviklingen af DR som institution. For igen, totalitære stater tåler ikke modstand, ej heller den potentielle modstand, som et DR af den størrelse det har nu, udgør.

For at sige det lige ud; i er komplet og totalt kørt på sidesporet af jeres egen deltagelse i at skabe masse overvågningssamfundet. Dette er på plads nu, så der er ikke brug for jer mere.

Fjolser.

Med venlig hilsen
Michael Nielsen
En af de som i selv har fået stemplet og stalket som pædofil.Niels Riis Ebbesen
16. MARTS 2018
Det er godt nok et underligt
Det er godt nok et underligt samfund som vi lever i, her i Danmark mener politikerne, at befolkningen er kloge nok til, at de enkelte borgere selv kan vælge, hvilken uddannelse de vil tage, hvilken bil de vil købe, hvem de vil gifte sig med, hvor mange børn de vil ha’, om de vil bo i en lejlighed, eller købe et parcelhus, hvilke bøger, ugeblade og aviser de vil købe og abonnere på, o.s.v.

Men de samme politikere mener, at danskerne er så dumme, at de ikke selv kan vælge, hvilke TV-kanaler og radioprogrammer de ønsker at købe og betale for.

Det er da utroligt tåbeligt, at alle danskere skal tvinges til, at købe og betale for DR’s TV- og radioprogrammer, som det kun er en del af befolkningen der ser og lytter til.
Karin Mette Petersen
16. MARTS 2018
FØJ en sort dag for DRs
FØJ en sort dag for DRs medarbejdere og for brugerne af DRs produktioner. 20 procents nedskæring er en massakre, som vil betyde mange hundrede fyringer - bare fordi "DR er blevet for stor" - ikke ud fra en kvalitativ vurdering. Jeg er ked af det på mine tidligere kollegers vegne. Licenshaderne vil juble - vi andre græmmer os. Mette Bock i artiklen: "Troværdige nyheder kan også leveres af andre end de statsstøttede medier." Ja, det er da rigtigt, men alle seriøse private medier er pressede af udenlandske giganter, som støvsuger annoncemarkedet og dermed indtjeningen. ”Udfordringen er at distribuere de gode nyheder," siger Mette Bock også. Ja, det er Facebook og Google rigtig gode ti, nemlig andres nyheder- men uden at betale for nyhederne og uden at betale skat.
At de borgerlige partier går efter at lemlæste DR er ikke noget chok - mere chokerende er, at Socialdemokraterne er med til at føre kniven i stedet for at tvinge de udenlandske giganter tilbage på banen.
Venlig hilsen
Karin Mette Petersen, journalist ved HK Nordjylland