DR satser på etnisk ligestilling

DR Nyheder vil sikre en mere ligeværdig dækning af etniske minoriteter. Midlerne er debat og efteruddannelse, flere fakta, bedre kildelister og særlige etiske guidelines. Europarådet roser DR.

Gennem det sidste år har DR Nyheder satset massivt på at fremme etnisk ligestilling – ikke bare blandt de ansatte, men helt ned i den måde, de enkelte nyhedsindslag redigeres, og den måde, den enkelte journalist tænker.
På den redaktionelle side har DR-redaktionschef Jens Linde brugt det meste af et arbejdsår på at opruste DRs indsats på det multietniske område. Det har foreløbig resulteret i særlige etniske guidelines, etniske kildeli-ster og lettilgængelige fakta, der skal fremme et mere dækkende nyhedsbillede af de etniske minoriteter.

"Det handler ikke om, at vi skal være mere politisk korrekte, men mere professionelt korrekte i den måde, vi faktisk dækker området på. Som redaktion er vi ikke tilstrækkeligt rustet til at dække den del af samfundet," siger Jens Linde.
For Jens Linde er det vigtigt ikke at trække de nye retningslinier ned over hovedet på journalisterne.

"Som i al anden etik kræver det eksempler hver gang. Man skal ned i de konkrete historier for at forstå, hvad det er, man skal ændre i sin formidling. Vi dømmer ikke, men de etniske guidelines sender et vigtigt signal om, hvor problemerne i dækningen ligger," siger Jens Linde.

 

Udfordring til DR
Som en af de få herhjemme fik DR ros i Europarådets kritiske rapport om racisme i Danmark, da rådet først i april langede ud efter danske mediers og politikeres medvirken til intolerance og fordomme over for etniske minoriteter.
I en pressemeddelelse noterer DR tilfreds, "at Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance har fået øje på, at DR ikke mindst i det seneste års tid har arbejdet konstruktivt på at øge bevidstheden omkring alsidigheden i, hvordan vi afspejler de etniske minoriteter blandt andet i vores nyhedsudsendelser."

Baggrunden for DRs satsning er dels en generel kritik af mediernes dækning af de etniske minoriteter, dels en konkret udfordring fra Etnisk Ligestillingsnævn om at gøre det bedre – således at "de" ikke ensidigt fremstilles som årsager til problemer for "os".

For et år siden udfordrede nævnet DR til at modtage en såkaldt Stafet om bekæmpelse af racediskrimination, der forpligter modtageren til at gøre en aktiv indsats for etnisk ligestilling i organisationen.
"Stafetten har betydet, at vi er blevet mere bevidste om vores egen indsats, og den var et incitament til mere konkret at gå i gang med at analysere problemerne," siger chefen for DR Nyheder Lisbeth Knudsen.

 

Tid til selvkritik
I sit arbejde for etnisk ligestilling inddrog DR på et tidligt tidspunkt de etniske organisationer.

"Vi hørte fra samtlige indvandrergrupper, at det vigtigste er, at der optræder mennesker med anden etnisk baggrund i normalbilledet af Danmark, så etniske minoriteter ikke kun forbindes med problemer," siger Lisbeth Knudsen.
I rapporten fra Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance kritiseres medierne generelt for at fremme fremmedfjendske og racistiske tanker.

"Rapportens henvisninger til, at medierne spiller en betydelig rolle for det billede, der tegnes af de etniske minoriteter i det danske samfund, er jo ubestridelig rigtig. Det handler ikke om at feje problemerne med kultursammenstød, vold eller kriminalitet ind under gulvtæppet, men om at give et mere helt og differentieret billede af de etniske minoriteter som en integreret del af normalbilledet i Danmark," siger Lisbeth Knudsen.

Det vil ikke afholde DR fra selv at rapportere kontant om problemerne.

"Fokuseringen på kriminalitet og vold har noget at gøre med nyhedsjournalistikkens iboende sjæl, og den kan vi ikke lave om på. I nyhedsprioriteringen behandler vi ikke etniske minoriteter anderledes end andre," påpeger hun.
De professionelle problemer, som DR Nyheder nu har sat fokus på, omfatter et ensidigt kildevalg, der ofte udelukker minoriteterne, et fravær af etniske medarbejdere og en konkret mangel på redaktionel viden om og forståelse af minoriteterne.

På programsiden har DR Nyheder først og fremmest satset på DR Nyheder Online med særlige hjemmesider om bl.a. indvandring, asyl, statistik og islam. Samtidig har DR udbygget sin internet-baserede fremmedsprogsservice. Endelig, oplyser Jens Linde, har DR i det forløbne år bragt 34 relaterede tv-programmer og 46 radioprogrammer.

Udadtil har DR Nyheder været primus motor i medieprojekter for at rekruttere medarbejdere til danske medier blandt gruppen af yngre medborgere med anden etnisk baggrund. (Se JOURNALISTEN nr. 6/2001).

0 Kommentarer