DR satser arabisk

 

 

Islam og den arabiske verden præger i stigende grad verdenspolitikken. Derfor vil DR styrke sin prioritering af stofområdet. De arabiske lande skal ikke kun dækkes, når der er krig og store konflikter.

Fem måneder efter bombean-grebene på World Trade Center og fire måneder efter USAs angreb på Afghanistan er eftertanken begyndt at melde sig i DR. Var dækningen god nok? Kom alle nuancerne med? Bør bemandingen forbedres?

I dag dækker DRs Mellemøstkorrespondenter hele det arabiske område med base i København eller Israel. Ingen medarbejdere har fast ophold i nogen af de andre arabiske lande. Således blev angrebet på Afghanistan blandt andet dækket af TV-Avisens rejsende korrespondenter stationeret i København med de begrænsninger, det giver ikke at kende området eller kunne tale sproget.

DRs nyhedschef, Lisbeth Knudsen, roser stationens korrespondenter for deres dækning af den afghanske krig. Men set i lyset af det nye verdensbillede efter 11. september bør DR kigge på, om korpset af korrespondenter skal fordeles på en ny måde.

"På grund af den øgede opmærksomhed omkring de arabiske lande og Mellemøstkonflikten overvejer vi, hvordan vi kan styrke vores dækning. Vi skal kunne følge bedre med i hele det arabiske område. Vi skal ikke bare engang imellem, men ofte, kunne nuancere de ellers meget amerikansk styrede billeder af, hvad der sker. Vi skal have vores egne folk til at give et alsidigt billede," siger Lisbeth Knudsen.

Hun mener, at DR blandt andet skal blive bedre til at følge udviklingen i området og sætte tingene ind i en sammenhæng – også når bomberne ikke længere regner ned over Afghanistan.

Lisbeth Knudsen siger, at der også for den hjemlige dækning er grund til at drage nogle konklusioner. Blandt andet skal flere medarbejdere på redaktionerne i Danmark have indsigt i islam, og redaktionerne skal i konkrete tilfælde kunne trække på arabisk talende hjælp til blandt andet at følge tv-stationen Al Jezeera og and-re nyhedskilder. En af mulighederne kan være et tættere samarbejde med DRs arabiske redaktion.

"Efter 11. september og krigen i Afghanistan står det klart, at vi fortsat mangler et mere indgående kendskab til islam og til nuancerne i den arabiske kultur, politik og tænkemåde," siger Lisbeth Knudsen.

0 Kommentarer