DR opruster i Århus – med fyresedler

  Bestyrelsen i Danmarks Radio lovede i fjor DR i Århus 40 ekstra stillinger. Siden da har ni fastansatte i Århus mistet deres job. ÅRHUSHISTORIE. Danmarks Radio har bidraget til mange sjove Århus-historier gennem årene, men det er de færreste, der synes, at den seneste trækker i smilebåndet.

Bestyrelsen i Danmarks Radio lovede i fjor DR i Århus 40 ekstra stillinger. Siden da har ni fastansatte i Århus mistet deres job.

ÅRHUSHISTORIE. Danmarks Radio har bidraget til mange sjove Århus-historier gennem årene, men det er de færreste, der synes, at den seneste trækker i smilebåndet.

Bundlinje-generalerne i Danmarks Radio fik ellers for et halvt år siden en lodret ordre fra DRs bestyrelse om, at DR skulle opruste sin programvirksomhed i Vestdanmark.

Nyhedsmagasinet, som netop var flyttet fra Århus til København, skulle hurtigst muligt flyttes tilbage igen.

Desuden skulle tv-programmet Lægens Bord, eksistens-stoffet, et ungdomsprogram og flere nye kulturprogrammer til radio og tv også produceres i Århus.

Bestyrelsens vilde ridt mod vest blev for alvor skudt i gang af et debatindlæg i Jyllands-Posten den 25. maj i fjor.

Den tidligere DR-medarbejder Claus Jacobsen advarede her om, at koncentrationen af DRs
økonomiske og redaktionelle ansvar i København truede mangfoldigheden i DRs programvirksomhed.

Claus Jacobsen forlangte – og fik – kulturminister Brian Mikkelsen i tale om sagen.

»Det er korrekt, at jeg mødtes med Claus Jacobsen og lyttede til hans kritik. Men jeg drøftede også sagen med mange andre,« siger Brian Mikkelsen.

Kort tid efter gik DRs tidligere bestyrelsesformand Jørgen Kleener også i aktion. Han trådte offentligt frem i rollen som hele Danmarks slagkraftige tv-sherif, der én gang for alle – og omgående – ville københavneriet i DR til livs.

Bestyrelsen drog landet rundt og besøgte DRs regionale stationer. Ifølge Jørgen Kleener havde bestyrelsen tre ønsker. DR skulle ikke alene have en bedre dækning af Danmark uden for København, men også af Fjernøsten og EU.

»Jeg har konstateret, at DR nu opruster i Fjernøsten og EU. Men jeg har ingen forklaring på, hvorfor der endnu ikke er sket noget i Århus – ud over at DRs økonomi lige nu er spændt hårdt for,« siger Jørgen Kleener.

DR i Århus blev lovet 30-40 stillinger og 25 millioner kroner ekstra i år og næste år. Det ville betyde 400 timers mere tv og 235 timers mere radio fra Århus om året.

Smilets By labbede alle løfterne i sig. Men kort tid efter fyrede Jørgen Kleener generaldirektør Christian Nissen. Og i den politiske slipstrøm efter fyringen valgte formanden pludselig også selv at gå.

I dag smiler Århus ikke længere.

For facit på bundlinjen er, at DRs bebudede oprustning af Danmark uden for København foreløbig har resulteret i, at ni fastansatte på DR Fakta i Århus i maj er blevet fjernet fra deres stillinger.

Seks af de ni fik en fyreseddel, én bad om en fratrædelsesordning, mens to blev flyttet til andre afdelinger i DR.

»Indtil videre har vi meget svært ved at få ledelsens regnestykke til at gå op,« siger tillidsrepræsentant i DR Fakta i Århus Mads Hvitved Grand.

DRs konstituerede generaldirektør Lars Vesterløkke erkender, at DRs århusianske regnestykke kan se mærkeligt ud. Men han understreger, at medarbejderne i Århus godt kan regne med, at de løfter, bestyrelsen kom med i oktober i fjor, stadig gælder.

»Afskedigelserne i DR Fakta handler alene om de pågældende medarbejderes kompetencer. Nogle funktioner falder væk i Århus, fordi tv-produk-tionen er ved at blive digitaliseret. Desuden skal der til efteråret produceres nogle andre programmer i Århus end hidtil,« siger Lars Vesterløkke.

De seks fyrede på DR Fakta er ifølge tillidsrepræsentant Mads Hvitved Grand alle over 50 år. Fire af dem er medlemmer af Dansk Journalist-forbund – tre journalister/programmedarbejdere og én fotograf.

Men Lars Vesterløkke afviser, at medarbejderne i DR Fakta er afskediget på grund af alder:

»Beslutningen er alene truffet efter en afvejning af, om medarbejderne har de kompetencer, der nu er brug for i DR,« siger den konstituerede generaldirektør.

Den forklaring er tillidsrepræsentant Mads Hvitved Grand ikke tilfreds med:

»Det ville klæde DR, hvis medarbejdere, der har tjent firmaet i mange år, i højere grad blev opkvalificeret i stedet for fyret.«

Sideløbende med afskedigelsessagerne har DR søgt et antal nye værter og journalister til Nyhedsmagasinet og DR Livsstil i Århus.

Derfor mener fællestillidsrepræsentant i DR, Bodil Rahbek, heller ikke, at Århus-historien kalder på store smil i DR:

»Det er meget alvorligt, hvis ledelsen i DR uden nogen saglig begrundelse fyrer ældre medarbejdere med den ene hånd, mens de hyrer nye medarbejdere med den anden. Men vi er endnu ikke helt færdige med at vurdere, om det er tilfældet i sagerne fra DR Fakta,« siger Bodil Rahbek.

To af de fyrede medlemmer af Dansk Journalistforbund har efterfølgende forhandlet sig frem til en fratrædelsesordning.

0 Kommentarer