DR Nyheders hemmelige fusion

Danmarks største mediesammenlægning er sket i al diskretion, selv om DRs bestyrelse for præcis to år siden bestemte det modsatte. MUMMESPIL.

Danmarks største mediesammenlægning er sket i al diskretion, selv om DRs bestyrelse for præcis to år siden bestemte det modsatte.

MUMMESPIL. For præcis to år siden besluttede DRs bestyrelse enstemmigt at stoppe den sammensmeltning, der på det tidspunkt var i gang mellem de to store nationale nyhedsinstitutioner Radioavisen og TV AVISEN.

»Der skal være vandtætte skotter, og de to redaktioner skal arbejde uafhængigt og i konkurrence med hinanden«, lød det fra DRs ledelse, der hermed officielt bremsede daværende generaldirektør Christian S. Nissen og nyhedsdirektør Lisbeth Knudsens planer om en radikal sammensmeltning.

Troede man. For trods de klare meldinger stoppede udviklingen ikke. Tværtimod er der siden sat ekstra turbo på arbejdet med at fusionere den 60 år gamle Radioavis med tilholdssted på Rosenørns Allé og Gyngemosens 40 år gamle TV AVIS.

Og nu sættes farten op.

I august blev de to redaktioners udlandsafdelinger samlet under Kristian Mouritzen. Og her i efteråret starter den samme sammensmeltning med indlandsredaktionerne fra henholdsvis radio og fjernsyn.

Alt fuldbyrdes, når DR flytter til Ørestaden, hvor medarbejderne fra de to gamle redaktioner skal sidde i fælles kontorlandskab og alle levere nyheder til både radio og fjernsyn.

Radioavisen og TV AVISEN skal tilmed redigeres i samme sekretariat.

Selv om alt reelt smeltes sammen, lyder det stadig officielt fra DR, at TV-A og Radioavisen vil forblive selvstændige, konkurrerende medier.

Forklaringen er, at det skal være forskellige redaktionssekretærer, der foretager de redaktionelle vurderinger til de to elektroniske aviser.

Men de journalistiske bidragydere vil være de samme, og de skal skiftes til at have vagter på det ene og andet medie.

Journalist Mogens Rubinstein har gennem mange år kæmpet mod udviklingen som medarbejderrepræsentant i DRs bestyrelse og var en glad mand, da beslutningen om at stoppe sammensmeltnings-processen blev vedtaget for to år siden.

Det er han ikke mere:

»Meningen var, at der skulle være konkurrence og mangfoldighed. Ønsket var ikke at lave en nyhedsfabrik. For man kan ikke konkurrere, når man leverer til Radioavisen den ene dag og til TV AVISEN den anden. Og nok så vigtigt: Som medarbejder mister man det vigtige tilhørsforhold til én redaktion, til én bestemt avis«.

Hvordan hænger den to år gamle bestyrelsesbeslutning om at stoppe sammenlægningen sammen med, at der i virkeligheden sker det modsatte?

En grund er, at Jørgen Kleener ikke mere er formand for bestyrelsen. En anden, at tidligere generaldirektør Christian S. Nissen er en mere end almindeligt dreven taktiker, der kan skrive en tekst, så den kan tolkes på mere end én måde.

I sommeren 2003 kørte en intens debat om den fortsatte samkøring mellem radio- og tv-nyheder.

Daværende generaldirektør Christian S. Nissen og nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen ønskede den totale sammensmeltning af de to selvstændige aviser og få en struktur, hvor alle medarbejdere fremover skulle kunne lave alt.

Men det ville daværende bestyrelsesformand Jørgen Kleener ikke. Han fortalte selv, hvordan han var påvirket af argumenter fra sin nu afdøde ven Hans Morten Rubin, der som tidligere chef for den selvstændige TV Avis så med rædsel på fusionen mellem de to gamle og helt forskellige medier.

DRs bestyrelse besluttede den 2. september 2003, at der ikke skulle ske en sammenlægning. At Radioavisen og TV AVISEN skulle forblive uafhængige og i konkurrence med hinanden.

Forinden havde generaldirektør Nissen afleveret tre forskellige udkast til DRs bestyrelse.

»De to var umulige. Det tredje lignede det, vi ville have,« fortæller et daværende bestyrelsesmedlem.

Og det var Nissens tredje forslag, der blev vedtaget. Det fastslog, at fusionen blev stoppet, at det, der allerede var gennemført – nemlig sammenlægning af Christiansborg, udland og erhverv – skulle forblive. Samt at TV-A og Radioavisen skulle redigeres af forskellige mennesker. Herefter gik bestyrelsesformand Jørgen Kleener ud og proklamerede, at flere års debat var stoppet, og at status quo skulle bevares. Det troede Jørgen Kleener selv på den dag.

»Men bestyrelsen blev i virkeligheden snøret. Nissen og co. var ved at dø af grin over, at det lykkedes, for der står jo netop ikke forskellige redaktioner, men forskellige redaktionssekretærer. Derved kunne de fortsætte med at lægge afdelingerne sammen,« fortæller højtplacerede medarbejdere i DR Nyheder til Journalisten.

For den nu tidligere bestyrelsesformand Jørgen Kleener havde det som sagt været en hjertesag at bevare de to redaktioner adskilte. Den holdning delte han med mange af journalisterne på DR. Kleeners i øvrigt anstrengte forhold til Christian S. Nissen blev ikke bedre, da det gik op for ham, hvad der i virkeligheden var sket. Sidste efterår fyrede han Nissen på baggrund af økonomirodet i Ørestaden og gik straks efter selv fra DR.

Og nu kører fusionen for fuld kraft.

Med opbakning fra DRs nye bestyrelse.

»Men tingene er jo selvsagt ikke adskilte, når det hele kommer fra samme badekar,« som det lyder det fra en erfaren journalist på TV-A.

Vi holder på vores solonyheder

Trods fusion af redaktionerne fastholder DRs medarbejdere på Christiansborg den gamle loyalitet mod henholdsvis Radioavisen og TV AVISEN.

FUSION. Vi kender hende fra skærmen, Anja Westphal, hvor hun gennem 13 år har været et af TV AVISENs kendte ansigter på Christiansborg.

Men nu laver Westphal også Radioavis og har tre-fire faste radiovagter om måneden. Her arbejder hun med et andet medie, et andet redaktionssekretariat og en teknik, som hun endnu ikke behersker lige så godt som tv.

DR ophævede for nogle år siden de vandtætte skotter mellem Radioavis og TV AVIS og skabte en fælles politisk redaktion. Samtidig blev de 13 folketings-journalister flyttet sammen i et stort kælderlokale under Christiansborg og arbejder nu for det, der hedder DR Nyheder.

Den samme proces er gennemført med de to erhvervs- og pengeredaktioner, der i dag er samlet i TV-Byen.

De kommende år skal alle andre redaktioner på tilsvarende vis fusioneres.

»Det er godt med afveksling og fleksibilitet. Men det er underligt, at jeg ikke længere bare tilhører TV AVISEN. Det er jo der, jeg har min identitet,« siger Anja Westphal.

Fusionen – eller bimedialiteten, som det officielt hedder – har været genstand for årelange diskussioner og kampe mellem nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen og specielt TV AVISENs medarbejdere, der har slået sig kraftigt i tøjret. Men nu kører toget og lader sig tilsyneladende ikke stoppe.

Selv om alle erkender, at der er stor forskel på både arbejdsform og kultur på de to gamle og forskellige nyhedsmedier.

»Det er godt nok at skulle kunne det hele. Og fint, at man kan komme meget hurtigt ud gennem radioens timenyheder. Men jeg føler da, at jeg er ansat på TV AVISEN. Og jeg indrømmer, at hvis jeg får en holdbar solohistorie, vil jeg gemme den til tv. De gamle folk fra Radioavisen har det på samme måde, og det er accepteret hernede,« siger Anja Westphal.

TV AVISENs politiske redaktør, Henning Olsson, siger:

»Før sad vi adskilt, men der er mange fordele ved at have et fællesskab. Der er jo ingen grund til, at der står to hold journalister og holder øje med et udvalgsmøde på de historier, som vi alligevel skal være fælles om. Her på Chris-tiansborg er der jo meget rugbrødsarbejde og pligtstof. Bekymringen går på, om vi også skal dele vores solohistorier.«

I modsætning til den betændte stemning på DR Nyhedernes fusionerede pengeredaktion går det gnidningsfrit på Christiansborg.

»Vi har været undtaget for tumulten, fordi vi er pragmatiske og ikke ideologiske. Og fordi vi passer os selv,« lyder det.

»Det er jo også et spørgsmål om, hvor bimediale vi i virkeligheden er. Vi har jo vores primære, faste medier. Vi bytter bare lidt rundt, så jeg for eksempel også laver tv en gang imellem,« siger Ulla Haahr, tidligere Radioavisen.

Anja Westphal: »Jeg savner den daglige kontakt til TV AVISENs redaktion i Gyngemosen. Det var der, vi havde hovedkontor før, og det var min navlestreng. I dag har vi meget ringe kontakt med vores redaktionssekretariat.«

Officielt er Radioavisen og TV AVISENs politiske redaktioner altså slået sammen. Men i realiteten er de ikke – folks loyalitet følger deres gamle arbejdspladser. Trods den overordnede ideologi.

»For dem oppe i toppen må det da være bedst, at vi hver især laver det, vi er bedst til,« lyder det fra Anja Westphal.

 • [At flyve Fokker]

  »Samtidig bliver det ekstra svært af, at vi også redigerer vores egne indslag, og da de to redigeringssystemer til radio og tv har visse fællestræk, men endnu flere forskelle, er det et problem at hoppe fra det ene til det andet hver anden dag. Det øger risikoen for tekniske problemer – og hvad deraf følger af forsinkelser og hurtige løsninger. Som min mand, der er pilot, siger: 'Vi flyver heller ikke Fokker den ene dag og 737 den næste'.« Anja Westphal, DR-journalist.

 • Det skrev pressen for to år siden

  »Bestyrelsen ønskede med gode argumenter at sætte spørgsmålstegn ved den tværmedialitet, der i de senere år er blevet solgt og oversolgt af generaldirektøren som DR's fremtid. Problemet er, at tværmedialitet meget nemt kan få negative konsekvenser for den journalistiske kvalitet og mere ligner et rationaliseringsinstrument end noget, der løfter kvaliteten. DEN GODE nyhed er, at bestyrelsen formåede at bremse bevægelsen hen mod uhæmmet tværmedialitet.« Politikens leder, 3. september 2003

  »Måneders debat om organiseringen i DR Nyheder blev afsluttet, da en enig bestyrelse i Danmarks Radio tirsdag skrinlagde planerne om en sammenlægning af DR's nyhedsredaktioner.
  Fremover skal Radioavisen og TV-avisen arbejde uafhængigt og i konkurrence med hinanden.
  – Jeg er meget tilfreds med den løsning, vi nåede frem til i bestyrelsen. Med selvstændige ledelser af Radioavisen og TV-avisen sikrer vi den mangfoldighed i nyhedsdækningen, som er helt afgørende for en public service-station som DR, siger formand for DR's bestyrelse Jørgen Kleener.« Ritzau, 2. september 2003

0 Kommentarer