DR-medarbejdere indkalder ledelsen til møde

Medarbejderne på P1 Orientering og DR Danmark i København indkalder nu ledelsen til møde, for at få svar på deres spørgsmål om det, tillidsmanden kalder "en bortvisning" af Niels Lindvig. Medarbejderne genoptog arbejdet ved midnat. Præciseret 16.11: Ordet "bortvisning" er tillidsmandens

Medarbejderne på P1 Orientering og DR Danmark i København har genoptaget arbejdet ved midnat, efter arbejdsnedlæggelsen i går. På et møde her til morgen er det blevet besluttet at indkalde direktør for DR Danmark, Anne-Marie Dohm, til et uddybende møde.

Det erklærede formål med arbejdsnedlæggelsen var at få svar på, hvorfor DRs ledelse mandag morgen valgte at sende Niels Lindvig hjem og samtidig forbyde ham adgang til huset.

Medarbejderne mener ikke, at de har fået svar på alle deres spørgsmål i sagen, forklarer tillidsmand Tage Baumann:

»Vi tillidsfolk syntes, at hele forløbet var uforløst, så vi planlagde et møde her til morgen. Her blev det besluttet, at medarbejderne ønskede at få svar på nogle spørgsmål fra Anne-Marie Dohm. Hun har givet et skriftligt svar internt, men det svar rejste flere principielle spørgsmål til ledelsen, som medarbejderne ønsker at få besvaret,« siger han og fortsætter:

»Der vil blive rettet henvendelse til Anne-Marie Dohm om et møde i dag, hvor medarbejderne kan få svar på deres spørgsmål. Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre rent praktisk, for Anne-Marie Dohm befinder sig i øjeblikket i Jylland.«

Ikke planer om yderligere arbejdsnedlæggelser

Tage Baumann forklarer, at det lå i vedtagelsen om arbejdsnedlæggelsen på P1 Orientering og på DR Danmark, at man ville genoptage arbejdet ved til midnat. Der er i øjeblikket ikke planer om yderligere arbejdsnedlæggelser.

»Der er ikke andre planer om at nedlægge arbejdet på nuværende tidspunkt. Jeg kan ikke forudse hvad reaktionerne vil blive efter mødet. Det afhænger af, hvilke svar, der bliver givet. Men vi opfordrer selvfølgelig som tillidsfolk til, ikke at nedlægge arbejdet,« fortæller Tage Baumann.

Giver ikke økonomisk mening

Niels Lindvigs kolleger på P1 Orientering sendte i går et brev til DRs ledelse oven på hans hjemsendelse. Tage Baumann forklarer, at medarbejderne fortsat ønsker svar på den økonomiske logik i at bortvise Niels Lindvig fra DR i opsigelsesperioden.

»Det er en kombination af, at man tvinger Niels Lindvig til ikke at arbejde, og at man samtidig forbyder ham adgang til huset. Til sammen har det karakter af en bortvisning, som rent økonomisk ikke giver mening, fordi formålet med fyringerne var at spare penge,« siger Tage Baumann.

Præciseret 16.11: Journalisten har præciseret, at ordet "bortvisning" er et ord, tillidsmand Tage Baumann bruger.

3 Kommentarer

Lars Sundling
14. OKTOBER 2014
Jeg har afskediget en del
Jeg har afskediget en del medarbejdere gennem årene og har i langt de fleste tilfælde valgt at fritstille den pågældende. Dette af hensyn til såvel den afskedigede som da kan koncentrere sig om sin fremtid, samt den tilbageværende organisation som kan fokusere på nutiden og dagligdagen.

Har også bortvist en medarbejder engang, men det er jo en helt, helt anden boldgade!
Jens Høberg
14. OKTOBER 2014
Embedsmanden fra Danmarks
Embedsmanden fra Danmarks Radio blev ikke bortvist, men fritstillet. Der er afgørende forskel på de to begreber og pinligt, at Journalisten ikke selv kender forskel.
Marianne Lumbye
14. OKTOBER 2014
Der er nu - siden 6/10 -
Der er nu - siden 6/10 - kommet 848 underskrifter på den begrundede protest over DR/P1-ledelsens fyring af Niels Lindvig på http://www.skrivunder.net/niels_lindvig