DR-medarbejdere: Begejstringen er til at overse

Ledelsens "jonglering med tal, begreber og kasser gør det fuldstændig uoverskueligt for medarbejdere, politikere og offentlighed at gennemskue, hvor og hvordan besparelserne vil ramme," mener DR-medarbejderne efter at have hørt generaldirektørens forklaringer.

Ledelsens "jonglering med tal, begreber og kasser gør det fuldstændig uoverskueligt for medarbejdere, politikere og offentlighed at gennemskue, hvor og hvordan besparelserne vil ramme," mener DR-medarbejderne efter at have hørt generaldirektørens forklaringer.

Efter en række møder udsendte medarbejderne i DR Nyheder, DR Sporten, DR Aktualitet og Vi-denskab, DR Ung, Dr Journalistik og Underholdning og B&U følgende udtalelse i går aftes:

"Der er i dag blevet sat et stort spørgsmålstegn ved, hvilke områder af dansk public service som reelt bliver ramt af DRs ledelses spareplan.

Helt overraskende kunne DRs ledelse få det til at lyde, som om DRs nyhedsjournalistik ikke bliver ramt af besparelserne, selv om ledelsen samtidig erkender, at der samlet bliver færre penge, også til nyhedsformidling.

Denne jonglering med tal, begreber og kasser gør det fuldstændig uoverskueligt for medarbejdere, politikere og offentlighed at gennemskue, hvor og hvordan besparelserne vil ramme.

Det er særligt bekymrende, fordi politikerne er blevet forsikret om, at nyhedsformidlingen går fri, og at grundlaget for den politiske opbakning til spareplanen derfor mildt sagt er ufuldstændigt.

Vi vil gerne vide, hvilke andre ting der gemmer sig i spareplanen. Det fik vi heller ikke afklaret i dag. Vi er derfor stadig dybt bekymrede for, om der bliver ført programpolitik med spareplanen som begrundelse.

Vores spørgsmål fra i fredags står fortsat ubesvarede. Vi bad ledelsen om:

1. At fremlægge den strategiske plan, der ligger bag besparelserne.
2. At stå ved fratrædelsesordninger, som er indgået lokalt.
3. At forsikre, at spareplanen ikke drejer sig om at nedlægge stillinger, men om at finde penge.

Vi fik ingen konkrete svar. I stedet blev vi belært om, at vi skulle være glade for, at ledelsen overhovedet stillede op.

Vores begejstring er til at overse. De uafklarede spørgsmål er tværtimod stærkt demotiverende for den videre udvikling af DR I VERDENSKLASSE.

Og vi opfordrer hermed alle medarbejdere i DR til IKKE at deltage i nogen former for udviklingsarbejde, med mindre det sker på direkte tjenstlig ordre."

0 Kommentarer