DR mangler i regeringsgrundlaget

En samlet opposition peger på, at det er skuffende, at diskussion omkring DRs skrantende økonomi og deraf manglende public service niveau bliver forbigået i det nye regeringsgrundlag.

En samlet opposition peger på, at det er skuffende, at diskussion omkring DRs skrantende økonomi og deraf manglende public service niveau bliver forbigået i det nye regeringsgrundlag.

Medieordfører for Socialdemokraterne Mogens Jensen synes, at det er svært at forstå, hvordan DR kan blive forbigået i det nye regeringsgrundlag, når både oppositionen og Ny Alliance gerne vil finde en løsning på problemet.

»Mens regeringen vender ryggen til, bliver kvaliteten i DR dårligere dag for dag. Det sker både på det indholdsmæssige, men også på det tekniske,« siger Mogens Jensen.

Simon Emil Ammitzbøll (R) mener ligeledes, at det er misvisende, at regeringen signalerer, at alt er i den skønneste orden, når lisensbrugerne reelt ikke får, hvad de betaler for.

Det standpunkt bliver bakket op af medieordfører for Enhedslisten, Per Clausen, der mener, at regeringen må tage ansvaret for den ledelse, den har været med til at udpege i DR.
»Regering har et medansvar, som de løber fra, imens seerne får lov at betale prisen i form af ringere public service,« siger Per Clausen.

Medieordfører fra SF, Holger K. Nielsen, mener ligeledes, at regeringen må forholde sig til svækkelsen af DR på grund af DR-byggeriet i Ørestaden og give seerne det kvalitets-tv, som de betaler for.

»Facaden på det nye byggeri er flot, indholdet er det ikke,« siger Holger K. Nielsen.

Det eneste der står om medier i regeringsgrundlaget er følgende:

»Salg af TV2: Regeringen agter at privatisere TV2/DANMARK A/S, efter at der er afsagt dom i de verserende sager ved EF-domstolen.«

 

 

 

 

4 Kommentarer

Nikolaj Hviid
30. DECEMBER 2007
Nej, sådan har jeg ikke

Nej, sådan har jeg ikke opfattet det. Det er vigtigt at huske på, at der indtil videre kun har været diskussion om et løftes indhold, intet ligger altså fast endnu.

Som SDU-studerende var jeg med til det første møde om løftet. Her blev det gjort klart, at der er meget at tage stilling til ud over selve indholdet. Skal løftet fx gælde alle på uddannelsen – journalister såvel som dem der vil arbejde som pr-folk?

Det er, som jeg tolker det, meningen, at løftet først skal gælde for SDU, og derefter er det op til andre uddannelsesinstitutioner, om de vil tage løftet til sig. Men som sagt, intet ligger fast endnu.
Læs evt. mere på studiets hjemmeside om intentionerne bag løftet.

Villy Dall
30. DECEMBER 2007
Journalistløfte

Journalisten henviser til en artikel på epn.dk om, at i fremtiden skal SDU-journalisterne aflægge et "journalistisk lægeløfte".

 Hvordan er det nu lige, at lægeløftet lyder. Ifølge Aarhus Universitets hjemmeside sådan:

"Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, - at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, - at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, - at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret,

- at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anmodninger og bestemmelser".

Se, det lyder jo som et godt forslag.

Men ...

betyder det så, at SDU har sikret sig, at i fremtiden har kun deres journalister ret til at kalde sig journalister? Bliver det en beskyttet titel?

Hvis nej ...

hvad skal det så til for?

Søren Rasmussen
30. DECEMBER 2007
Socialdemokratisk rævekage
Naturligvis har regeringen ikke givet nogen garantier til DR. Byggeriet i Ørestaden var led i en større socialdemokratisk rævekage, der tvang DR til at gældsætte sig for at få Ørestads-projektet op at stå, der igen skulle bruges til at finansiere Øresundsbroen. Derfor stemte flere borgerlige politikere i DRs bestyrelse, bl.a. Søren Krarup og Venstremanden Hans Morten Rubin, da også imod byggeriet. Men DRs ledelse og socialdemokraterne i DRs bestyrelse (formanden for byggeudvalget var naturligvis også socialdemokrat) ville altså absout have byggeriet, og det rammer så DRs medarbejdere nu. Det er naturligvis uretfærdigt, men det er altså ikke den nuværende regerings skyld.
Gerhardt Frank
28. DECEMBER 2007
Regeringens ansvar og forpligtigelser

Blot kort kommentar:

I sin tid før DR byen blev projekteret og sat i licitation, da må der fra
Regeringens side af havde været en form for tilsagn om at man ikke
løb fra sit ansvar, så dette store projekt kunne blive en del af planen
i udviklingen i den meget omtalte Ørestad.
Det er ufatteligt hvis DR har løbet en risiko inden man begyndte, og
ikke til at fatte at den samme Regering sørger for at det Kgl.Teater
ikke går rabundus, her er der ingen kritik til overskredne budgetter,
så mon ikke det snart er på tide at man holder op med at jage alle
de gode og dygtige medarbejdere, og giver den sidende regering
et spark bagi, for Danmark støtter op om DR også i fremtiden, og
så syntes jeg ikke vi kan være bekendt at gå på rovdrift hos DR s
Personale, bare fordi man er blevet ladt i stikken af nogle svage
og ustabile politikere.

Som gammel Radiolytter og TV seer igennem 50 år, så syntes jeg vi kan være stolte
af DR og dets udvikling lige siden Rosen Ørns Alle ,Statsradiofonien og til nu en meget
omfavnende medievirksomhed med mange dejlige produktioner af kvalitet.

Derfor en opfordring til politikerne til at stå frem og tage et ansvar, Danmark skal
betale hvad dette  af Regeringen tvungne projekt koster hver en øre, og fyrede bør
hurtigst genansættes så virksomheden kan komme videre med at lave det de er
bedst til, at give os seere mere af de dejlige udsendelser der produceres idag.