DR Kultur: Hvor er visionerne?

DRs public service kan ikke opretholdes, når DR siger farvel til den faglige kompetence inden for en række kulturområder, advarer medarbejderne i DR Musik, DR Kultur og DR Live i en udtalelse.

DRs public service kan ikke opretholdes, når DR siger farvel til den faglige kompetence inden for en række kulturområder, advarer medarbejderne i DR Musik, DR Kultur og DR Live i en udtalelse.

Efter et fællesmøde udsendte medarbejderne i DR Musik, DR Kultur og DR Live for ganske få sekunder siden følgende meddelelse:

Mandag den 18. juni efter mødet med Kenneth Plummer, Lars Vesterløkke og Morten Pankoke.

Medarbejderne udtrykte efter mødet med ledelsen i DR (generaldirektør Kenneth Plummer, programdirektør Lars Vesterløkke og leder af Musikdivisionen Morten Pankoke) fortsat utryghed og stor skepsis.

Vi mener ikke, at DR kan leve op til public service-kravene med et markant lavere antal medarbejdere. Et eksempel er musik på tv, som har reduceret medarbejderne med 75%, samtidig med at public service-aftalen kalder på mere tv om musik.

Vi mener, at DRs public service ikke kan opretholdes, når vi samtidig siger farvel til de stærke faglige kompetencer inden for litteratur, jazz, rytmisk og klassisk musik, som det er sket med de netop effektuerede i-sinde-skrivelser og fratrædelsesordninger. Vi frygter, at det betyder, at smalle stofområder forsvinder.

Ledelsen indrømmede på mødet, at program-kvaliteten bliver ringere.

Medarbejderne vil gerne udtrykke frygt for, at DR kaster den fordybende og perspektiverende kultur- og musikformidling over bord, både på radio, tv og net. Samtidig vil vi også gerne stille spørgsmål ved, om ledelsen har lagt en plan for, hvordan det administrative arbejde skal løses med færre medarbejdere?

Medarbejderne udtrykte ønske om at møde ledelsen igen til yderligere og grundigere debat af ovenstående spørgsmål, når det kommende års sendeplaner kendes. Der blev efterlyst en klart formuleret vision – hvad betyder "for alle danskere", hvad betyder public service i ledelsens forståelse, hvordan mener DRs ledelse, at begrebet formidling skal opfattes.

For god ordens skyld skal det nævnes, at DR Kultur ved en fejl også står opført som medunderskrivere på en udtalelse fra det andet mandagsmøde mellem ledelsen og medarbejderne i DR Nyheder m.fl.

DR Kultur medvirkede ikke på dette møde.

På medarbejdernes vegne

Claus Vittus 2711 5030
Jørgen Hansen 2635 1958

0 Kommentarer