DR KØBER DYRT I ØRESTADEN

Allerede inden det første spadestik er taget i Ørestaden, har DR brugt adskillige millioner kroner mere end Folketinget blev orienteret om, da DR fik statsgaranti til milliard-byggeriet. En del af forklaringen: DR betaler overpris for grunden.
Allerede inden det første spadestik er taget i Ørestaden, har DR brugt adskillige millioner kroner mere end Folketinget blev orienteret om, da DR fik statsgaranti til milliard-byggeriet. En del af forklaringen: DR betaler overpris for grunden.

Tonen i pressemeddelelsen fra DR er ellers glad og optimistisk hele vejen igennem:
»DR sikrer byggeriet i Ørestaden,« lyder overskriften, hvorpå DRs ledelse meddeler, at man for 224 millioner kroner plus 37 millioner kroner – i alt 261 millioner kroner – har købt byggeretten til 112.000 etagemeter i Ørestaden.
Hvad man derimod ikke kan læse i DRs pressemeddelelse er, at DR dermed har brugt 67 millioner kroner mere på grundkøbet, end de 194 millioner kroner DR anslog over for Folketinget, da DR fik bevilget en lånegaranti på 2,3 milliarder kroner.
DR har betalt en voldsom overpris for en stor del af grunden. DR har købt 32.000 kvadratmeter af entreprenørfirmaet NCC – pris 37 millioner kroner. Det svarer til en kvadratmeterpris på godt 3.150 kroner, hvilket er en overskridelse på mere end 50 procent i forhold til de cirka 2.000 kroner per kvadratmeter, DR har annonceret over for Folketinget.
DRs ressourcedirektør Anders Kronborg forklarer, at NCC havde sikret sig et attraktivt areal tæt på metroen, som DR ville have fat i.
»NCC købte arealet på det helt rigtige tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at de har tjent mange penge på meget kort tid,« siger Anders Kronborg, der kalder merprisen »et problem«.
»Men jeg vil ikke acceptere, at der er tale om en budgetoverskridelse,« siger Anders Kronborg. »Det er en aktiv beslutning om omprioritering,« fastslår han.
Ordvalget dækker over, at DR vil spare pengene et andet sted – nemlig ved at tørre byggeri af parkeringspladser af på Ørestadsselskabet. Anders Kronborg understreger, at det kan DR ifølge kontrakten.
Bjarne Vistrup, salgsdirektør i Ørestadsselskabet, bekræfter aftalen. Men han mener ikke, at Ørestadsselskabet dermed er dårlige til at lave forretning.
»DR skal jo betale leje til os for brug af de fælles parkeringspladser,« understreger han – og gør DRs byggeregnskab således op:
»Du kan sige, at DR sparer pengene til et dyrt parkeringsanlæg. Men omvendt, så øger DR deres driftsudgifter,« siger Bjarne Vistrup, der i dag ikke kan udtale sig om, hvor meget dårligere Ørestadsselskabets parkeringsplads bliver placeret end den, DR kunne have bygget.
En anden forklaring på, at de 194 millioner kroner til grundkøb ikke rækker, er, at der i beslutningsgrundlaget ikke er taget højde for grundareal til koncertsal, forklarer Anders Kronborg. Det skyldes angiveligt ren strategi.
»Hvis vi havde skrevet, at DR skulle købe grund til koncertsal, havde vi stået dårligere i forhandlingerne med Ørestaden – de kunne jo læse, hvad vi regnede med at skulle give. Vi havde håbet på at få rabat på grunden til koncertsalen – det fik vi så ikke.«

   
 
   
 

0 Kommentarer