search

DR-journalister klager over Radio24syvs mediemagasin

DR's seerredaktør og journalisterne bag serien 'I skattely' kritiserer Radio24syv for konspirationer og injurierende fejltolkninger i programmet ’Cavling Komiteen’. Radio24syv-direktør: »Jeg har sjældent set så tyndhudede journalister«. Han erkender dog, at nogle fejl kunne være undgået med research

Værterne i Radio24syvs program Cavling Komiteen »misforstod det meste«, da de i søndags bragte nye oplysninger til torvs om det journalistiske håndværk i DR’s Cavling-vindende dokumentarserie ’I skattely’.

Det mener seernes og lytternes redaktør i DR, Jacob Mollerup, som ufrivilligt er ophavsmand til de nye oplysninger. Den kritiske behandling tager nemlig udgangspunkt i et brev, han har sendt til en af kilderne i DR-serien. Men:

»De fører min kritik et sted hen, som der ikke er belæg for, og de gør det på et solidt grundlag af uvidenhed,« siger Jacob Mollerup til Journalisten.

Også reporterne bag DR's serie er fortørnede over radioudsendelsen:

”Vi er ærlig talt rystede over, at en public service-virksomhed kan sende fejlagtige beskyldninger ud i æteren uden at lave den mindste research i sagen,” skriver holdet bag i en skriftlig klage, som Journalisten er i besiddelse af, til Radio24syv-direktør Jørgen Ramskov.

Også Jacob Mollerup har klaget skriftligt over udsendelsen, som kan høres i afspilleren her: 

Radioværter: DR har fiflet med spørgsmål og svar

Jacob Mollerups brev er sendt til en kilde fra ’I skattely’-serien i efteråret 2014. 'I skattely' er en dokumentar i fire afsnit, der afslører, hvordan hvordan rige danskere og firmaer skjuler deres formuer i skattely.

Jacob Mollerup har sendt brevet til kilden på eget initiativ, efter de officielle klagefrister var udløbet, "som en status med mit eget syn på sagen", skriver han til Journalisten. Brevet indeholder blandt andet en kritik af, hvordan kilden er fremstillet af DR-journalisterne. Journalisten har ikke haft adgang til at se brevet, men har fået centrale passager læst op.

I sidste uge kom brevet Cavling Komiteen i hænde, og de tog kritikken op. Men tolkningen af brevet er parterne dybt uenige om.

I radioudsendelsen forklarer værterne, at kilden, en advokat, blev fyret fra sit job grund af sine udtalelser i 'I skattely'. Optaget med skjult kamera rådgiver han DR’s undercover-journalist om, hvordan journalisten kan søge skattely med en forretningside, han står til at tjene mange penge på.

Men ifølge Cavlings Komiteens værter sår Jacob Mollerups brev tvivl om, hvorvidt advokaten faktisk opfordrer DR’s reporter til at søge skattely med sin fortjeneste. Eller om advokaten blot redegør for reglerne på et tidligere tidspunkt, hvor undercover-journalisten ikke har udviklet sin ide, endsige tjent penge på den.

Sådan tolker i hvert fald to af Cavling Komiteens medlemmer brevets indhold i deres radioprogram:

»Det tyder på, at der har været forhold, hvorunder den her advokat har været fremstillet, som har været vildledende, simpelthen,« siger Ulrik Dahlin i programmet.

»De har taget hans svar, men har gjort det spørgsmål, det var et svar på, til noget andet,« siger Morten Bohr.

Ufortjent Cavling?

Ifølge radioværterne støtter det deres tolkning, at DR har klippet advokaten ud af de programmer, der senere blev solgt til blandt andet Sverige.

”Jeg synes, det har en vis beviskraft. Hvis det var så smaddergodt et citat, var det måske ikke et af dem, der var blevet strøget,” siger Ulrik Dahlin.

Cavling Komiteen tolker brevet så alvorligt, at Morten Bohr to gange sår tvivl, om ’I skattely’ faktisk fortjente sin Cavling:

”Havde de fortjent den Cavling-pris, hvis det her er sandt? Det må være det spørgsmål, der står og blafrer i vinden lidt endnu,” siger Morten Bohr blandt andet.

Begge gange afviser Ulrik Dahlin, at den konklusion kan drages.

Mollerup: »Mærkelig journalistisk standard«

Programmet vækker harme i DR, hvor både seerredaktøren og 'I skattely'-journalisterne mener, at værterne konkluderer forkert stort set fra ende til anden.

Jacob Mollerup er fortørnet over, at Cavling Komiteen vælger at diskutere brevet stik modsat af, hvad den skadelidte, advokaten, har ønsket.

»De sidder med et brev, hvor det tydeligt fremgår, at han frabeder sig omtale, og bringer det ud i det offentlige rum uden at spørge mig eller bedrive nogen form for research overhovedet. Det er en mærkelig journalistisk standard,« mener han.

Derfra tolker værterne ifølge Jacob Mollerup for vidt på brevets indhold. De læser ud af det, at DR's 'I skattely'-reportere har fiflet med spørgsmål og svar. Men Jacob Mollerup har aldrig set råbåndene til 'I skattely'-serien. Derfor kan han hverken bevise reporternes skyld eller uskyld – og det er dét, han skriver i brevet:

»Jeg kan ikke frikende redaktionen, når jeg ikke kan få adgang til råbåndene. Punktum. Jeg siger til skadelidte, at jeg ingen beviser har for, at han ikke har ret,« siger Jacob Mollerup.

Han mener også, at Morten Bohr og Ulrik Dahlin begår fejl på grund af den dårlige research. Mest alvorlig er den påstand, at advokaten er klippet ud af de programmer, der blev solgt til Sverige. Advokaten var med i seriens afsnit fire, men det var afsnit et og to, Sverige købte.

»Så min kommentar er, at en hel del af deres konklusioner og konspirationer bygger på fejltolkninger og misforståelser,« siger Jacob Mollerup.

DR-journalister: Det har injurierende karakter

En tilsvarende holdning har journalisterne bag serien.

»Det er, som at se de blinde spille fodbold, de rammer ikke bolden,« siger journalist Michael Klint.

Lige som Jacob Mollerup kritiserer journalisterne bag serien, Michael Klint, Jeppe Gaardboe og Søren Kristensen, over for Journalisten, at Cavling Komiteen gik i luften uden at kontakte nogen af dem. Ikke mindst taget i betragtning, at programmet er et såkaldt live-on-tape-program, der optages fredag, men først sendes søndag.

Programmet indeholdt ”en lang række faktuelle fejl og urigtige konklusioner, som har en injurierende karakter”, skriver reporterne i deres tre sider lange klage over udsendelsen.

”En research ville have givet meningsfulde svar på mange af de insinuerende teser, I frembragte," står der også i klagen.

Ramskov: »Har sjældent set så tyndhudede journalister«

Vært på Cavling Komiteen, Morten Bohr, afviser at kommentere kritikken over for Journalisten med henvisning til, at han »ikke har haft tid til at finde sine ben i sagen«.

Han forklarer dog, at Cavling Komiteens form netop er den åbne samtale frem for færdigresearchet journalistik:

»Vi behandler emnet, som det foreligger. Vi fælder ingen domme, men går til det med nysgerrighed for at vise, hvordan man ville have diskuteret sagen på et komité- eller redaktionsmøde. På den måde er programmets form at give lytterne et indblik i det journalistiske værksted,« siger han.

Radio24syvs direktør, Jørgen Ramskov, vil dog gerne svare på den konkrete kritik.

»Jeg mener klart, vi holder balancen. I forhold til hvad det her er, har jeg sjældent set så tyndhudede journalister,« siger Jørgen Ramskov.

Hvordan kan I bringe et program uden at kontakte nogen parter?

»I den bedste af alle verdener skulle vi have ventet en uge. Når jeg alligevel synes, man kan behandle emnet på den her måde, er det fordi, Cavling Komiteen har en debatterende form,« siger Jørgen Ramskov og understreger i den forbindelse, at Ulrik Dahlin to gange svarede afkræftende på Morten Bohrs »åbne« spørgsmål om rigtigheden af 'I skattely'-seriens Cavlingpris.

Fejl skyldes også seernes redaktør

Jørgen Ramskov erkender, at udsendelsen indeholdte tre faktuelle fejl, der kunne være undgået med research. Den mest alvorlige handler om den svenske udgave, hvor advokaten ikke er redigeret ud, men aldrig har været med.

Fejlen ligger imidlertid i lige så høj grad hos seernes redaktør Jacob Mollerup, mener direktøren.

I sit brev til advokaten taler Jacob Mollerup om, at serien foreligger ”i en nedredigeret version i to afsnit” og at ”den pågældende version ikke rummer klip med dig”. Det vurderer Jørgen Ramskov er forkert:

»Så Jacob Mollerup skriver noget forkert, og det får vi ikke tjekket. Det er ærgerligt, for der tolker de på et forkert grundlag.«

Jacob Mollerup fastholder, at Cavling Komiteen og Radio24syv-direktøren har fejllæst informationerne om, hvordan de solgte afsnit er redigeret:

"Det er lidt spøjst, at deres sjusk nu skal være min fejl. Jeg har altså ikke skrevet, at klippene aktivt var blevet bortredigeret," skriver han til Journalisten.

Ramskov er klar til at gå i Pressenævnet

Men Jørgen Ramskov mener i det hele taget, at værterne udlægger Jacob Mollerups brev, præcis som det fremstår.

Direktøren har oplæst passager fra brevet for Journalisten foruden de passager, værterne læste op i programmet. Jacob Mollerup skriver for eksempel til advokaten: ”at de gengivne bemærkninger i klippene var faldet på et meget tidligt tidspunkt i forløbet, hvor DR’s forretningsmand beskrev det fiktive aktiv som en ide”.

»Det er jo ikke småting, Jacob Mollerup skriver her. Jeg fatter ikke, hvordan han mener, man kan fejltolke på det. Er det ikke en voldsom kritik af de klip, advokaten er brugt i? Jeg kan kun se, at Mollerup giver den gas,« siger Jørgen Ramskov.

Af samme grund afviser direktøren reporternes klage om, at research ville have afmonteret hele radioudsendelsen:

»Vores værter har et brev fra Jacob Mollerup, hvor han ikke lægger fingrene imellem – på skrift. Ulrik Dahlin og Morten Bohr stiller åbne spørgsmål og diskuterer, om det her brev rokker ved journalisternes troværdighed og faglige jugement. Hvis det ikke er korrekt tolket, så lad os endelig gå i Pressenævnet,« siger Jørgen Ramskov.

Journalisten har været i kontakt med Ulrik Dahlin, som ikke er vendt tilbage med en kommentar.

Kommentarer
9
Jørgen Ramskov
13.02.15 10:33
DR er gerådet i heftig intern
DR er gerådet i heftig intern strid, når det gælder de journalistiske og etiske standarder omkring brugen af nogle klip i udsendelsen ”I Skattely”. Den strid valgte Radio24syv mediekritiske program - Cavling Komiteen - at tage op i søndagens program. Det har så afstedkommet, at de stridende DR-parter nu er enige om, at Radio24syv har problemer med de journalistiske standarder.
Kernen i striden er et brev Jakob Mollerup har sendt til en advokat, som ifølge ”I Skattely” gav ulovlig skatterådgivning og blev filmet med skjult kamera. Advokaten blev senere fyret, men har klaget til DR over programmet. Det har han gjort til Jakob Mollerup, der netop er ansat til at behandle den slags klager. Her er hvad der står om hans arbejde på DR’s hjemmeside:
Som lytternes og seernes redaktør bliver Jacob Mollerup også kaldt DR's interne ombudsmand eller DR's Vagthund. Han er ansat af DR's bestyrelse og arbejder uafhængigt af DR's daglige ledelse.
Striden i DR handler om brugen af skjulte optagelser. Et evigt kontroversielt spørgsmål, fordi skjulte optagelser og ikke mindst forløb, hvor der optages med skjult kamera over længere forløb men kun bruges ganske korte udsnit altid rummer risiko for at sammenhæng går tabt og for egentlig manipulation og fejlslutninger. Præcis den problemstilling har ”I skattely” allerede fået kritik for i Pressenævnet, da der i en fuldstændig parallel sag blev udtalt kritik af at DRs optagelser IKKE dokumenterede ulovlig skatterådgivning.
Nu kritiserer Jakob Mollerup ”i Skattely” for endnu engang at have brugt skjulte optagelser til at påpege ulovlig skatterådgivning – uden at det ifølge Mollerup er dokumenteret.
Så lad os til en indledning være enige om at der er en strid i DR og at striden nok er en debat værd.
Til Journalisten udtaler Mollerup så kækt, at Cavling komiteen har misforstået det meste. Godt så – lad os fremlægge facts og punkt for punkt se, hvad vi misforstod.
Og en tilståelse først. Cavling Komiteens behandling af striden i DR rummer tre faktuelle fejl:
1) Vi kalder Jakob Mollerup etikredaktør. Der er han ikke. Han præcise rolle har jeg beskrevet ovenfor. Den forkerte titel rykker på ingen måde rykker ved, at han er ansat til at håndtere kritik og at han er endog meget kritisk overfor brugen af nogle skjulte optagelser i programmet ”I skattely”
2) Cavling komiteen fejllæser en passage i Jakob Mollerups brev og siger at den pågældende advokat kun er med på et møde. Det kan man ikke udlede af Mollerups brev. Det er en ærgerlig fejl – men den ændrer intet ved at Mollerup er uenig med DR’s journalister om advokatens rolle.
3) Mollerup skriver følgende i brevet: ”I skattely foreligger nu i en nedredigeret version i to afsnit. Den er bl.a. solgt til Sverige. Jeg har fået oplyst at den pågældende version ikke rummer klip med dig”. DR oplyser nu, at der ikke er tale om en nedredigeret version, men at de to første afsnit (ud af 4) er solgt internationalt. Mollerups betegnelse ”nedredigering” er altså forkert,og i Cavling komiteen indgår den såkaldte nedredigering desværre som en enkelt element i diskussionen af, om der er journalistiske og etiske problemer med brugen af skjulte optagelser i ”I skattely”. Det er en fejlslutning.

Men selv om fejl altid er ærgerlige og bør undgås, så rokker ingen af de tre ovennævnte fejl ved hele substansen. Nemlig at Jakob Mollerup - med sin titel, i et officielt brev på DRs brevpapir og med kopi af brevet til generaldirektøren, den ansvarlige programdirektør, DR’s jurachef, DR’s etikchef og DR’s journalsystem - retter endog skarpe anklager mod den måde, DR fremstiller advokaten på i fjerde afsnit af ”I skattely”. Det undrer så i øvrigt, at Mollerup overfor Journalisten nu beskriver sit svar på en klage som ”en status med mit eget syn på sagen”, når man ser den perlerække af DR chefer, han samtidig finder det nødvendigt at sende svaret til.

Og her er så, hvad vi på Radio24syv ærligt talt finder svært at misforstå – direkte citeret fra Mollerup brev til den pågældende advokat, der klagede:
• Ifølge Mollerup har advokaten: ”ikke havde haft mulighed for at kommentere udsendelsens kritik af dig”.
• Med henvisning til de regninger advokatfirmaet fremsendte til DR for skatterådgivning konkluderer Jakob Mollerup: ”De to dokumenter viser at du ikke var den centrale sagsbehandler og at de gengivne bemærkninger var faldet på et meget tidligt tidspunkt i forløbet hvor DR’s ”forretningsmand” bl.a. beskrev det fiktive aktiv som en ide” (min understregning). Dette er en uhyre central passage, fordi spørgsmålet om ulovligheden i skatterådgivningen netop handler om, hvorvidt der var opfundet en app i Danmark, som forretningsmanden ønskede at flytte til udlandet for at undgå beskatning eller om der blot var tale om rådgivning i forhold til en fremtidig udviklingsplan – en ide.
• Mollerup skriver videre om Pressenævnets kritik af ”I skattely” i en parallel sag. ”Klagen fra XX omtalte ikke optagelserne med dig, hvorfor Pressenævnet ikke har taget specifik stilling til dem. Havde XX valgt også at klage på dine vegne, vil jeg antage, at de havde modtaget en helt lignende afgørelse. Jeg har valgt ikke at nævne det pågældende advokatfirma.
• Videre: ”For ikke at bidrage til det for dig ødelæggende og urimelige billede af at du skulle have været den hovedansvarlige for den samlede rådgivning fra XX har jeg opfordret DR til at afpublicere teksten i en artikel på dr.dk, der har haft overskriften” Advokat opfodrer til at lyve for skat”. En medvirkende årsag er, at påstanden herom ikke er blevet forelagt dig før offentliggørelsen. Herudover har DR på min opfordring valgt at fjerne linket til udsendelsen (I skattely 4:4). Jeg kan så oplyse at linket til artiklen stadig findes på dr.dk.

Til slut har Mollerup så et opsamlende afsnit, der ender med følgende: ”I det lys har jeg opfordret DR’s ledelse til at beklage offentliggørelsen af påstanden om, at du opfordrede til at lyve for skat”

Nu vil jeg så lade det være op til læserne og lytterne af Cavling komiteen at vurdere, om der er uenighed internt i DR om etikken og journalistikken i forhold til ”I skattely” og om der er noget at diskutere.

Cavling komiteen påstår ikke, at Mollerup har ret – og vi siger i programmet, at Mollerup ikke har haft adgang til råbånd, men et ændrer ikke ved, at netop håndteringen og redigering af råbånd i sådanne sager er afgørende for den samlede journalistik. Derfor er hans kritik både interessant, principiel og en diskussion værd.
Cavling komiteen diskuterer Mollerups kritik. Hele 9 gange siges det i programmet, at diskussionen af brevet er udsædvanlig, og at alle omlysninger ikke er tjekket. I to omgange spørger værten, om den interne kritik af ”I skattely” rokker ved grundlaget for tildelingen af Cavling prisen til DR’s journalister. Begge gange er svaret, at det kan man ikke konkludere, og at Cavling prisen jo ikke er givet til de konkrete kritiserede klip, men til hele programserien.

Så til afslutning – ja i den bedste af alle situationer havde Cavling komiteen udsat behandlingen af sagen – men det ændrer ikke en tøddel ved substansen i sagen. At DR’s lytter og seer redaktør udtaler alvorlig kritik af brugen af skjulte optagelser overfor den advokat som har klaget.
At han så efterfølgende overfor Journalisten trækker i land er hans problem.Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
13.02.15 11:16
Jacob Mollerup: Jeg formoder
Jacob Mollerup: Jeg formoder du læser med her og så kan svare på hvorledes en redigeret version kan være fremkommet uden "klippene aktivt var blevet bortredigeret".

Du kan svare her så vi alle kan læse dit svar eller jeg kan henvende mig direkte til dig. Your call
Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
13.02.15 11:19
Tak til Ramskov, der drager
Tak til Ramskov, der drager nogle af de ting frem, der skriger til himlen. Jeg mangler svar på, hvorfor Mollerup har behov for, tilsyneladende uopfordret, at berolige advokaten. Og er det virkelig rigtigt, at Mollerup ikke har mulighed for at se råbånd.
Jeg hørte den pågældende udsendelse, ligesom jeg med glæde og uden forundring har set I Skattely. Morten Bohr undskyldte flere gange de problemer det gav, at de netop havde modtaget Mollerups brev.
Fremhævet af Journalisten
Cavling Komiteen, Radio24syv
13.02.15 12:19
Cavling Komiteen fra sidste
Cavling Komiteen fra sidste uge kan høres her:

http://www.radio24syv.dk/programmer/cavling-komiteen/10880603/cavling-komiteen-uge-6-2015/
Fremhævet af Journalisten
Jacob Mollerup
16.02.15 05:31
Der skydes i mange retninger
Der skydes i mange retninger her. Lad mig stilfærdigt fremhæve et par pointer:
24syv har bragt en uresearchet og spekulativ udsendelse, men vil nu gerne have, at vi skal tale om noget andet.
24syv-udsendelsen omtalte et brev uden at gøre det mindste forsøg på at finde ud af, hvorfor jeg ikke mente, at det skulle være offentligt. Udsendelsens spekulationer var baseret på den antagelse, at jeg havde set de skjulte optagelser. Kernen i sagen var derimod, at jeg ikke havde adgang til dem. Derfor måtte min konklusion logisk nok bygge på den dokumentation, der vitterlig var tilgængelig. Men det er klart, at man nu med rette kan bebrejde mig, at jeg ikke tydeligt har udpindet netop den præmis i brevet, således at den også stod helt klar for udenforstående læsere og for uforberedte radioværter.
24syv er senest gået over til at hævde, at jeg trækker i land. Jeg trækker sådan set bare i retning af, at jeg gerne vil forstås rigtigt. Det vigtigste i min kritik var, at de afgørende beviser ikke var tilgængelige. Derfor kan jeg ikke bare lægge dem til grund. Den diskussion er mildt sagt ikke nogen ny strid. Det er en løbende principiel diskussion, som jeg holder fast i, selv om den her angår en udsendelse, der samtidig har fortjent stor anerkendelse.
Hvorfor jeg skriver breve til klagere, behøver jeg vist ikke forklare. Og hvad der af hvilken grund var udeladt i den forkortede version, har jeg fortsat aldrig udtalt mig om.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
16.02.15 10:21
Mollerup: Dit svar er ikke
Mollerup: Dit svar er ikke accepteret!

Mener du seriøst at modtageren af dit brev er en "udenforstående læser" eller vil du anerkende at du har skrevet et brev til en mand, hvis livsførelse vel at mærke blev ødelagt af den Cavling-vindende udsendelse, hvori du angiver at klippene med manden er "bortredigeret"?
Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
16.02.15 12:23
Mollerup: Til dit sidste
Mollerup: Til dit sidste afsnit behøver du nok stadig at forklare. Jeg skrev på baggrund af dette i Journalistens artikel:
"Jacob Mollerup har sendt brevet til kilden på eget initiativ, efter de officielle klagefrister var udløbet, "som en status med mit eget syn på sagen", skriver han til Journalisten."
På eget initiativ - Er dette sandt, har du stadig et forklaringsproblem, synes jeg.
Fremhævet af Journalisten
Jørgen Ramskov
17.02.15 12:23
Kære jakob lad mig så
Kære jakob lad mig så forsætte i den stilfærdige form. Er det ikke relevant for offentligheden at du, ansat til netop at forholde dig til klager og kritik af DRs udsendelsere udtaler en rimelig seriøs kritkimaf elementer i en af de seneste års mest omdiskuterede, væsetlige og debatskabende dokumentarserier om en kæmpesort internationalt skattehul? Og siden hvornår har det været argument mod offentligørelse at parterne i en sag ikke ønsker noget offentliggjort. Den dag det blev hovedreglen var megen jorunalistik stendød - også i DR. Din kritik kredser netop om kernen i meget undersøgende journalistik. Hvad gør vi med skjulte optagelser af lange forløb, der bagefter nedredigeres. Hidtil har kammertonen været, at vi jo må stole på jornalisterns dømmekraft og judgement. Men hvad så når Pressenævnet i en helt parallel sag netop udtaler kritik af dømmekraften, dokumentationen og judgementet. Din kritk er vigtig, den burde reelt have været offentlig tilgængelig og den ændrer i min optik ikke på at "I skattely var en vigtig og relevant udsendlesesrække
Fremhævet af Journalisten
Jørgen Ramskov
20.02.15 14:31
Her kan I så lytte til anden
Her kan I så lytte til anden runde af diskussionen om skjult kamera, de interne diskussioner i DR om "I Skately" og diverse journalistiske standarder:
http://www.radio24syv.dk/programmer/cavling-komiteen/10957150/cavling-komiteen-uge-8-2015/
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen