DR-journalist dømt for fiskedrab

DR-journalisten Lisbeth Kølster, der i 2004 lod 12 akvariefisk dø under produktionen af DR-programmet Kontant, blev i dag dømt for overtrædelse af dyreværnsloven og frifundet for brud på dyreforsøgsloven. Det oplyser DR Nyheder.

DR-journalisten Lisbeth Kølster, der i 2004 lod 12 akvariefisk dø under produktionen af DR-programmet Kontant, blev i dag dømt for overtrædelse af dyreværnsloven og frifundet for brud på dyreforsøgsloven. Det oplyser DR Nyheder.

Retten afviste at gøre overtrædelsen straffri under hensyntagen til Menneskerettighedskonventionens bestemmelse om ytringsfrihed. Til gengæld fandt domstolen, at den tiltaltes "ret til rettergang inden en rimelig frist" er krænket i en sådan grad, at straffen bortfalder, skriver DR Nyheder.

Udgangspunktet for retsagen er den noget specielle sag om 12 akvariefisk, der døde under produktionen af et Kontant-program om farlige hårprodukter. Udsendelsen blev vist tilbage i november 2004. Altså for mere end fire et halvt år siden.

Efter udsendelsen anmeldte en dyrlæge journalisten bag udsendelsen, Lisbeth Kølster, for dyremishandling. Hun blev siden sigtet for overtrædelse af både Dyreværnsloven og Dyreforsøgsloven, og i dag faldt der så dom i sagen. 

Ifølge Retten i Glostrup var der ingen rimelige begrundelser for sagens lange vandring gennem politi, anklagemyndighed og domstol. Retten bestemte derfor, at straffen for overtrædelse af dyreværnsloven bortfalder, fordi den tiltaltes ret til en rettergang inden for en rimelig frist er blevet krænket.

Her sagens baggrund.

0 Kommentarer