DR I INGENMANDSLAND

Ledelse og medarbejdere nærmer sig kun langsomt hinanden i DR. Kulturministeren mener, at situationen er uholdbar.
Ledelse og medarbejdere nærmer sig kun langsomt hinanden i DR. Kulturministeren mener, at situationen er uholdbar.

“Vi er i et ingenmandsland.”
Sådan siger formand for journalistgruppen i DR Morten Uhrenholdt om den aktuelle situation, hvor medarbejdere og ledelse i DR ikke taler sammen.
Helt stille er der dog ikke. Til det møde, hvor det blev besluttet at stoppe samarbejdet med le-delsen, blev der nedsat en tæn-ketank, bestående af seks medarbejdere, der skal sætte ord på frustrationen og stille krav til ledelsen.
I medarbejderbladet DRåben har gruppen formuleret en ræk-ke meget konkrete spørgsmål, primært om udflytningen til Ørestaden. Spørgsmålene skal være med til at opklare hvilke tiltag fra ledelsen, der er til debat, og hvilke der ikke er.
Tænketanken spørger blandt andet ledelsen om, de er parate til at stoppe afviklingen af DRs afdelinger, og om, de er parate til at opgive den storstilede femfingerplan i dens nuværende form.
“Det er en del af den opklarende fase, som er i gang nu. Når den er overstået, kan vi begynde at nærme os nogle kontante krav, men det er for tidligt endnu at komme ind på, hvad det kan være,” siger Morten Uhrenholdt.
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) har nøje fulgt udviklingen i DR, men er meget varsom med at blande sig.
“Vi kan ikke leve med sådan en konflikt på en public service-station i årevis eller bare må-nedsvis. Det vil jeg gerne fastslå. Men det vil være uklogt af mig at blande mig i den type problemer, og jeg har stadig tillid til, at de to parter selv kan løse problemerne. Derfor er der heller ikke noget politisk indgreb på vej,” siger Elsebeth Gerner Nielsen.
Hun har selv talt imod en ud-flytning af DR til Ørestaden. Det var tilbage i januar 1999, hvor hun sagde, at pengene var bedre brugt på programmer.
Hun har nu skiftet holdning og svarer efter lidt betænkningstid “ja” til, at det er en god idé at flytte DR til Amager.
“Jeg synes, det vil være svært som minister at sidde en direktions og en bestyrelses ønsker overhørig.

Ledelsen rystet
Morten Uhrenholdt vil ikke sætte dato på, hvornår samarbejdet mellem ledelse og de Øre-stadsskeptiske medarbejdere vil blive genoptaget, men han er fortrøstningsfuld.
“Ledelsen er reelt rystet, og det afbrudte samarbejde har sat mange ting i stå. Derfor mener jeg, at vi medarbejdere har en historisk chance for at få sat nogle ting på plads.”
I DRåben nummer 7 skriver ledelsen da også indtrængende til medarbejderne, at den gerne vil samarbejde.
“I stedet for eller – som et sup-plement til – breve i DRåben, må vi se at få gang i en direkte dialog og samtale. Det kan ske afdelingsvis eller i mindre grupper, med tænketanken, organisationer eller afdelingsrepræsentanter, medievis eller på tværs af de forskellige områder. I vælger deltagerne og mødeformen og sætter dagsordenen. Vi stiller op – enkeltvis eller samlet.”

0 Kommentarer