Fyringsrunde

DR går i nødsendeplan efter arbejdsnedlæggelser

Medarbejderne på P3 har tilsluttet sig den udtalelse og arbejdsnedlæggelse, som tre andre afdelinger besluttede sig for i formiddag

Omkring 100 medarbejdere i DR har nedlagt arbejdet, efter at 47 medarbejdere i dag er blevet varslet fyret, og det får konsekvenser for dagens sendeflade.

Det oplyser DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, i en skriftlig kommentar.

”Jeg kan bekræfte, at en række medarbejdere har nedlagt arbejdet. Det er en barsk dag i DR, og jeg har forståelse for, at sådan en dag kan afstedkomme reaktioner,” udtaler hun og tilføjer:

”På baggrund af arbejdsnedlæggelserne har DR iværksat en nødsendeplan, men vi håber naturligvis, at vi kan få normaliseret situationen hurtigst muligt.”

Tidligere i dag besluttede tre afdelinger under direktørområdet DR Kultur, Børn og Unge at nedlægge arbejdet i protest mod fyringerne. Også medarbejderne hos P3 Radio og Podcast og DR Ung TV og Social har valgt at nedlægge arbejdet frem til klokken 6 i morgen, bekræfter DR’s presseafdeling over for dr.dk.

Journalisten har set den udtalelse, som medarbejderne på P3-redaktionerne har sendt til ledelsen. Her tilslutter de sig den kritik, som blev sendt fra de tre andre afdelinger under DR Kultur, Børn og Unge.

”Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen. Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DR’s øverste ledelse evner at sikre DR’s kvalitet, økonomi og arbejdsforhold,” skriver medarbejderne i udtalelsen.

Læs hele udtalelsen fra medarbejderne

”Efter dagens meddelelser om opsigelser har medarbejdere i afdelingerne Kultur og Debat Lyd, Bred Kultur og Fakta og Specialiseret Kultur og Tro været samlet og har med et overvældende flertal besluttet at nedlægge arbejdet, og udtaler i den anledning:

Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen. Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DRs øverste ledelse evner at sikre DRs kvalitet, økonomi og arbejdsforhold.

Vi har oplevet fyringsrunder og omstruktureringer tidligere, og hver gang er huset blevet erfaringer og ressourcer fattigere. Det er ikke alene tabet af dygtige, engagerede kolleger og helt særlige fagligheder, der forsvinder denne gang. Der er noget større på spil.

Ledelsen har med omorganiseringen i efteråret 2021 og nu afskedigelser skabt udtalt utryghed blandt DRs vigtigste ressource: Medarbejderne. Der er både strukturel og psykologisk utryghed og dertil mistillid til ledelsen. Midt i kampen med omorganiseringer og diffuse løfter om udvikling, oplever vi nu ikke alene at miste dygtige kolleger, men også uforståelige omskrivninger af sproget, når I siger, at det ikke er ”fyringer”, men ”omprioriteringer” og uforudsete, men nødvendige ”tilpasninger”.

For os, der faktisk producerer det indhold, DR skal levere til danskerne, føles det nu ret meget som fyringer i kølvandet på en omstrukturering.

Der ligger et kæmpe arbejde i at opbygge den ånd, det mod og den gensidige tillid, som skal være til stede i en skattefinansieret, kulturbærende virksomhed som DR. Og den tillid er det umuligt for os at mobilisere i dag. Derfor nedlægger vi arbejdet og har aftalt at mødes igen onsdag morgen til videre drøftelser.”

”Det er en barsk dag”

Kritikken af DR’s ledelse begyndte allerede i sidste uge, da det blev meldt ud, at DR ville nedlægge op mod 100 stillinger og i den forbindelse afskedige 60-70 medarbejdere som følge af den digitale strategi for DR. Utilfredsheden bunder i, at Maria Rørbye Rønn ved præsentationen af strategien sidste år udtalte, at ”der er ikke afskedigelser af medarbejdere i kølvandet på det”.

Det fik først medarbejderne i DR Aarhus til at sende en udtalelse til DR’s ledelse, hvor de beskylder Maria Rørbye Rønn for løftebrud og beskrev, at tilliden til ledelsen er helt i bund. Senere sendte medarbejderne i DR Sjælland en lignende udtalelse, og det samme gjorde DR’s distrikter.

I dag endte så 47 medarbejdere i DR med at få at vide, at de står til en fyring. 33 af dem i DR Kultur, Børn og Unge, og 14 af dem i DR Nyheder. Derudover har i alt syv medarbejdere søgt og fået en fratrædelsesaftale op til sindedagen, mens seks medarbejdere er blevet tilbudt nye stillinger med ’væsentlige vilkårsændringer’.

Generaldirektøren tager på den baggrund til efterretning, at hendes udtalelse om, at der ikke ville komme afskedigelser, ikke har været klar nok.

”På intet tidspunkt har det været intentionen at putte med, at vores digitale plan vil komme til at betyde store forandringer og ændringer hos DR – også stillingsnedlæggelser og afskedigelser. Når det er sagt, så foregår kommunikation på modtagernes præmisser, og vi kan konstatere, at vores budskaber ikke er kommet klart igennem. Det vil vi have stort fokus på at gøre bedre fremadrettet, for vi skal lykkes med den digitale plan,” lyder det i det skriftlige svar.

Strategi ændrer programmer

DR’s medarbejdere er i dag også blevet orienteret om en række ændringer i den måde, DR udkommer på. I punktform ser ændringerne således ud:

DR Nyheder

 • ’Deadline’ på DR2 skal fra årsskiftet udkomme færre dage på flow. Til gengæld skal programmet udkomme i et nyt opdateret format målrettet digital brug
 • ’Orientering’ på P1 skal fra årsskiftet udkomme færre minutter på flow. Til gengæld vil programmet udkomme i nyt opdateret format målrettet digital brug
 • DR nedlægger nattevagterne i DR Byen og opretter i stedet en redaktion i Australien for at give bedre dækning på dr.dk og i Radioavisen i natte- og morgentimerne
 • På dr.dk skal video og lyd spille en større rolle, og formaterne ’Digitale Fortællinger’, ’Webdok’ og ’Mit Liv’ nedlægges
 • DR Nyheder lukker for kommentarspor på de sociale medier, ligesom indhold lavet specifikt til sociale medier lukkes

DR Kultur, Børn og Unge

 • ’Detektor’ lukker og erstattes fra årsskiftet af en ny kulturpodcast
 • ’Bagklog’ på P1 lukker
 • På P3 samles radio og podcast i én samlet redaktion, og som noget nyt kommer P3 fra først i oktober til at levere indhold til dr.dk – blandt andet om musikopdagelse, historier om unges liv og de vigtigste samfundsdagsordner for målgruppen
 • Kulturprogrammerne ’Kampen om historien’, ’Filmselskabet Delight’, ’Kulturelt’ og ’Temalørdag’ lukker, og DR fokuserer det traditionelle kulturområde omkring lyd
 • De tre events P2 Prisen, P8 Jazz Alive og P6 Beat Rocker Koncerthuset lukker fra årsskiftet
 • Programmet ’Mixtape’ fortsætter ikke i 2023. Til gengæld vil DR lave flere musikpodcasts fremover

0 Kommentarer