DR-fyringer efter sommer

Besparelserne rammer hurtigt i DR oven på medieforliget. Nedskæringer for 80 mio. kr. iværksættes allerede til efteråret. Det skriver Mediawatch.dk.

Besparelserne rammer hurtigt i DR oven på medieforliget. Nedskæringer for 80 mio. kr. iværksættes allerede til efteråret. Det skriver Mediawatch.dk.

En ny stor sparerunde er på vej til efteråret i DR i kølvandet på medieforliget. Det sker kun knap et år efter, at DR gennemførte en stor omstrukturering af organisationen, der kostede 40 chefstillinger.

Ifølge et internt notat til DR's medarbejdere vil DR-ledelsen allerede i år iværksætte besparelser for 80 millioner kroner – og i alt vil forliget betyde årlige tilpasninger for 180 milioner kroner over den firårige periode, forliget gælder.

"Samlet set betyder medieaftalen altså besparelser på 80 millioner kroner i 2011, yderligere effektiviseringer på cirka 40 millioner kroner frem mod 2014 samt øget udlægning på 60 millioner kroner frem mod 2014. Alt i alt økonomiske tilpasninger i DR for 180 millioner kroner ved fuld indfasning i 2014," hedder det ifølge Mediawatch,dk i meddelelsen fra generaldirektør Kenneth Plummer og økonomidirektør David Hellemann.

DR's ledelse stiler mod at få godkendt spareplanen af DR's bestyrelse inden sommerferien. Den hurtige reaktion betyder imidlertid også, at planen ikke kan nå at blive afstemt med DR's nye public service kontrakt. Langt fra optimalt, men et nødvendigt onde for at sikre balance i økonomien, lyder ræsonnementet fra ledelsen.

Hvor mange stillingerne, der vil blive nedlagt i forbindelse med spareplanen er ifølge Mediawatch uvist.

DR beregnede, at regeringens oprindelige udkast til en medieaftale ville koste 300 stillinger – hvis den skitserede aftale altså gik igennem uændret. Medieforliget endte som bekendt med at blive noget mindre omfangsrigt, og ledelsen vurderer nu, at der er behov for økonomiske tilpasninger til 180 millioner kroner årligt – omkring det halve af de 267 millioner kroner, DR beregnede, at regeringens oprindelige udkast ville koste DR.

0 Kommentarer