DR frifundet i sag om Dansk Avis Omdeling

DR har på ingen måde tilsidesat god presseskik i striben af tv-udsendelser om Dansk Avis Omdeling i magasinet 21 SØNDAG. Sådan lyder kendelsen fra Pressenævnet, som i dag sendes ud til parterne, erfarer Journalisten.dk.

DR har på ingen måde tilsidesat god presseskik i striben af tv-udsendelser om Dansk Avis Omdeling i magasinet 21 SØNDAG. Sådan lyder kendelsen fra Pressenævnet, som i dag sendes ud til parterne, erfarer Journalisten.dk.

Dansk Avis Omdeling havde ellers klaget til Pressenævnet over 21 SØNDAGs løbende dækning af sagen om underbetalte rumænske avisbude, der er ansat i Dansk Avis Omdeling.

Ifølge Dansk Avis Omdeling (DAO) var indslagene "manipulerende" og "groft fordrejede". Og dermed gjorde 21 SØNDAG sig skyldig i brud på god presseskik, lød det fra DAO.

Men dagens kendelse fra Pressenævnet fejer alle kritikpunkter til side, erfarer Journalisten.dk.

I den 39 sider lange kendelse hedder det blandt andet, at "Nævnet udtaler på den baggrund ikke kritik" og videre "Pressenævnet finder, at Danmarks Radio heller ikke har tilsidesat god presseskik i relation til DAO's øvrige klagepunkter" og endelig "Pressenævnet finder derfor ikke, at DAO er berettiget til at få bragt et genmæle".

Af 21 SØNDAG fremgik det, at flere af budene ikke fra start havde de 30 timers arbejde om ugen, som Folketingets Østaftale foreskriver, når personer fra de nye EU-lande skal arbejde i Danmark. De 30 timer nåede de først mere end en måned inde i deres ansættelse. Dermed kunne avisbudene heller ikke fra start nå op på den løn, som overenskomsten foreskriver. Flere af de rumænske bude sagde i udsendelserne, at de synes, de var blevet lovet mere i Rumænien, da de blev tilbudt job, end de reelt endte med at få i Danmark.

Hos DAO havde man til gengæld det synspunkt, at det ugentlige gennemsnit på mindst 30 timer kan beregnes over 12 uger. Derfor var der – ifølge dem – heller ikke tale om underbetaling. Ej heller var der tale om, at budene var blevet lovet mere i Rumænien end det, de mødte i Danmark, mente DAO.

I kendelsen understreger Pressenævnet, at DAO altså ikke har krav på genmæle over for DRs oplysninger om DAOs administration af Østaftalen og om overenskomstbrud, fordi forslaget til genmæletekst blot var en gentagelse af de synspunkter, der allerede var blevet fremført i udsendelserne.

DR har tidligere selv afvist beskyldningerne, men dog uden den store gennemslagskraft. Danske dagblade, som var involveret i historien om de underbetalte avisbude, skrev derimod om sagen som en konflikt mellem Dansk Avis Omdeling og DR. Eksempelvis skrev chefredaktør på Berlingske Tidende Lisbeth Knudsen følgende i sin blog: DR's blinde øje og en føljeton om avisbude. Citat:

"I indslagene om Dansk Avis Omdeling (DAO) de seneste søndage genkender jeg desværre alt det værste ved den kulegravende journalistik, når missionen løber af med enhver form for tilstræbt objektivitet, når arbejdstesen og forenklingen griber magten fra nuancerne og afbalanceringen, når fairness og modargumenter ignoreres, og når skurkespillet går i gang," skriver Lisbeth Knudsen, der dog gør læserne opmærksomme på, at Berlingske-koncernen ejermæssigt er involveret i DAO ligesom Jyllands-Posten og Politiken.

Herefter tilføjer hun:

"Hvad i himlens navn får DR til at tro, at det skulle være i avisernes interesse at behandle de bude dårligt, som er helt fuldstændig afgørende for, at vores produkter kommer frem til kunderne?" 

Avisbudenes reelle forhold interesserede de nævnte aviser sig dog ikke synderligt for i avisernes spalter, som det også for nylig fremgik af artiklen: Aviserne skød efter budbringeren.

Redaktionschef i DR Nyheder Naja Nielsen er stærkt tilfreds med Pressenævnets kendelse:

»I 21 SØNDAG forsøger vi hver uge at fortælle væsentlige samfundshistorier – også de historier, som nogen ikke mener skal fortælles. I en tid med mangel på arbejdskraft og mange nye medborgere fra Østeuropa er det af overordentlig væsentlighed, om de bliver behandlet ordentligt,« udtaler hun.

Dagens kendelse er først tilgængelig på Pressenævnets hjemmeside om et par dage, oplyser Pressenævnets sekretær til Journalisten.dk.

Læs også det tidligere blogindlæg fra redaktør på 21 SØNDAG Jakob Kwon Henriksen: "Når vagthunden lukker det ene øje".

(opdateret)

 

 

0 Kommentarer