DR-freelancere kommet i land

Danmarks Radio måtte æde sin strategi i sig og droppe at lave individuelle kontrakter med freelancerne. En ny overenskomst er nu på plads.

Danmarks Radio måtte æde sin strategi i sig og droppe at lave individuelle kontrakter med freelancerne. En ny overenskomst er nu på plads.

»Det er ikk' så ringe endda.«
Dansk Journalistforbunds formand, Lars Poulsen, har fundet et af sine skæveste smil frem, da han med solid jysk underdrivelse karakteriserer freelance-overenskomsten med Danmarks Radio.
For aftalen, som er kommet hjem efter halvanden måneds uformelle forhandlinger mellem DJ og DR, er faktisk ret god.

l Timelønnen er hævet til 210 kr. i timen.
l Freelancerne får løn under sygdom, hvis de indgår i en vagtplan eller en produktion, der på forhånd er fastlagt.
l Og så skal DR nu betale både for genudsendelser og videreudnyttelse af freelance-producerede udsendelser.

Især det sidste punkt har været stridens omdrejningspunkt – og været et hovedtema i de samlede overenskomstforhandlinger med DR siden september 1997.
»Konflikten opstod, fordi DR med et fast årligt beløb ville sikre sig alle rettigheder til genudsendelse og videreudnyttelse. Et beløb, der svarede til, at hver freelancer fik tre kroner mere i timen,« siger Lars Poulsen.
Da DJ sagde nej til det udspil, opsagde DR den 1. december freelanceaftalen og forsøgte at få freelancerne til at skrive under på individuelle standardaftaler, hvor de frasagde sig deres ret til videreudnyttelse.
»At langt de fleste freelancere sagde nej til de kontraktudspil, tror jeg, har haft ret stor betydning for, at vi så hurtigt har fået lavet en ny aftale med DR. De har simpelthen haft svært ved at få enderne til at nå sammen, især på P2, hvor freelancerne kollektivt nægtede at skrive under på kontrakterne.«
»Desuden har DR også høstet kritik fra andre faggrupper og fagforbund for deres fremgangsmåde i denne sag, og det har nok også øget presset,« siger Lars Poulsen.
Nu har DR indvilget i at betale vederlag for videreudnyttelse – modellen hedder jo mere der udnyttes, jo mere skal der betales. Desuden 25 procent for genudsendelser. Det er nu kun det halve af, hvad det var i den gamle aftale, men det havde DJ indstillet sig på allerede før, forhandlingerne brød sammen sidste år.
»Vi har lagt os på et niveau, som er det samme som skuespillerne og instruktørerne får,« siger Lars Poulsen og pointerer, at udsendelser, der er lavet før 1. januar 1998, stadig udløser 50 procent i genudsendelseshonorar.
 

Udland solgt
»Set i lyset af det pres, der har været på freelancerne, så er den nye overenskomst god, men det færdige resultat er skæmmet af, at DJ undervejs har måttet sluge et par kameler,« mener Jens Rossen, der som næstformand i FreelanceGruppen har været med i forhandlingsgruppen.
Han peger på, at der direkte er forringelser for udlands-freelancerne, som må acceptere, at der er indført en særlig – lav – tarif for indslag under to minutter.
»Det betyder, at en del udlandsfolk vil opleve at gå ned i indtjening,« siger Jens Rossen.
Desuden beklager han, at det regionale udsendelsesstof ikke udløser honorar, når det genudsendes.
»Men når vi sammenligner med de standardkontrakter, som DR forsøgte at komme igennem med, så er det helt klart et godt resultat,« siger Jens Rossen.
Freelanceren Peter Birch, der i flere år har leveret freelancestof til DR, og som også har været med i forhandlingsgruppen, er helt sikker på, at det har haft afgørende betydning for udfaldet, at der har været så god kontakt mellem freelancerne, der ellers er en meget spredt gruppe, bestående af både organiserede og uorganiserede.
»Det her har vist, at vi godt kan finde hinanden og snakke sammen. Og vi er enige om, at vi ikke behøver at stå med hatten i hånden,« siger Peter Birch.
Både han og Jens Rossen regner med, at der i fremtiden vil blive trukket på de nye kontakter, ligesom forbindelserne mellem freelancerne og de fastansatte i DR – og DJ – vil blive holdt varme.
»Så vil vi fremover se, at overenskomsterne virkelig bliver et værktøj, der kan bruges,« siger Jens Rossen
Den nye overenskomst er indgået med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 1998. Og de få standardkontrakter, som DR har indgået i mellemtiden, gælder ikke længere.

0 Kommentarer