DR-forhandler: »Vi skal undgå guillotine-situationen«

Få dage før DR's ledelse afslører, hvornår i september prikkerunden eksekveres, kæmper tillidsfolkene i DR for at undgå en gentagelse af de uværdige scener fra fyringsrunden 2007. »Vi håber at kunne undgå guillotine-situationen fra sidst,« siger tillidsmand Dines Boertmann til Journalisten.dk.

Få dage før DR's ledelse afslører, hvornår i september prikkerunden eksekveres, kæmper tillidsfolkene i DR for at undgå en gentagelse af de uværdige scener fra fyringsrunden 2007. »Vi håber at kunne undgå guillotine-situationen fra sidst,« siger tillidsmand Dines Boertmann til Journalisten.dk.

Den nært forestående fyringsrunde er nu for alvor ved at skabe frygt blandt de ansatte i DR. Hvor det før sommerferien var en kendsgerning, som kun bekymrede en del af medarbejderne, så har frygten nu spredt sig, efter at sparemålene i de enkelte afdelinger er blevet væsentligt mere konkretiseret.

Det fortæller tillidsmand i DR Nyheder Dines Boertmann.

»Jeg ved godt, at en række af kollegerne har spekuleret på det her i flere måneder. Men der er også nogle, hvor det først her efter sommerferien er gået op for dem, at vi rent faktisk står foran en fyringsrunde. Og nogle har fået en meget brat opvågning,« siger han og refererer enkelte ansattes overraskelse:

»Det er lidt sådan her: Hov – inden for tre uger kommer der altså et voldsomt antal fyringer, som ingen havde forestillet sig.«

Som Journalisten.dk i går kunne oplyse, så skal alene DR Nyheder spare 18 mio. kroner af de i alt 70 mio. kroner, som ledelsen er pålagt at finde i denne omgang. Næste år følger endnu en sparerunde på 10 mio. kroner, som følge af at P2 er forlænget til november 2011.

Og selv om man angiveligt vil forsøge sig med både frivillige aftrædelser og farvel til TBA-ansatte (tidbegrænset ansatte, red.), så vil der uundgåeligt komme mange fyringer i DR Nyheder, der i øjeblikket beskæftiger omkring 450 medarbejdere inden for alle funktioner. Heraf udgør journalister og AC-programmedarbejdere knap 300.

Enkelte kilder vurderer, at der kan blive tale om mere end 20 fyringer i DR Nyheder, hvor antallet af fyrede journalister var 8 i den seneste store fyringsrunde i DR i 2007.

»Lige nu handler det om at finde ud af, hvordan vi undgår,at guillotine-situationen fra sidste gang gentager sig. Vi har forfærdelige erfaringer fra 2007, som vi simpelthen ikke ønsker gentaget. Der var blandt andet meget uværdige scner med folk, der måtte spadsere igennem et åbent rum på vej ned til guillotinen. Det var en fortvivlet situation,« fortæller Dines Boertmann til Journalisten.dk.

Han understreger, at den meget ubehagelige situation fra sidst, hvor medarbejderne følte sig udstillet, når de blev kaldt hen til fyring, ikke var skabt med vilje.

»Men ingen havde tænkt over konsekvenserne af den fremgangsmåde, som endte med at blive en udstilling af kollegerne. Og det prøver vi nu at afværge,« siger Dines Boertmann, som senest i går forhandlede med ledelsen om fremgangsmåden på den forestående prikkedag.

»Vi skal undgå, at guillotine-situationen gentager sig. Og det er både vi og ledelsen meget opmærksomme på.«

HR og organisationsformændene i DR har lavet det, der hedder en reference-gruppe, som i fællesskab har lavet de overordnede retningslinjer for, hvordan fyringsrunden skal gennemføres.

Men derudover har samarbejdsudvalget i DR Nyheder diskuteret muligheden for et vist spillerum – inden for de givne retningslinjer:

»Nu handler det om, at man i de forskellige redaktioner finder ud af, hvad der er det mindst hensynsløse. Skal redaktionen være samlet? Skal man møde ind? Skal man sidde på sin faste arbejdsplads? Skal chefen selv ind at hente den enkelte? Skal der sendes en SMS? Eller skal chefen ringe? Det er nogle af overvejelserne.«

Dines Boertmann lægger op til et vist spillerum for dermed at undgå de mest ubehagelige situationer. Men han påpeger samtidig, at det kan være svært at gøre alle tilfredse, da behovene er meget individuelle.

»Men det er noget, vi skal have fundet ud af i den her uge,« siger han med henvisning til, at datoen for prikkedagen ventes afsløret i denne uge, og at selve fyringsrunden muligivs allerede kommer omkring den 1. september.

Et andet felt, som tillidsfolkene kæmper med, er spørgsmålet om omfanget af frivilllige fratrædelser og ikke mindst betingelserne for de frivillige fratrædelser. Her har DR's ledelse erklæret, at man vil være mere imødekommende i forhold til situationen i 2007, fortæller Dines Boertmann.

»Men her er det stadig ikke helt klart, hvad de økonomiske betingelser bliver. Og derfor har vi påpeget, at man skal ikke regne med, at nogen af kollegerne selv går til HR og udspørger om fratrædelsesforholdene, hvis præmisserne ikke er klare på forhånd. For gør man det, så opfatter de det som at stille sig selv på en bruttoliste til fyring,« lyder det fra DR Nyheders tillidsmand med tilføjelsen:

»Det er som at sige: Fyr du bare mig – for jeg er allerede ved at forlade butikken. Og derfor er diskussionen om frivillige fratrædelser meget væsentlig.«

Dines Boertmann påpeger, at DR-ledelsen ønsker at kunne tage individuelle hensyn i forbindelse med aftalerne om frivillige fratrædelser.
»Men dermed siger man også, at der skal være mulighed for forskelsbehandling. Og dermed kan ingen vide sig sikre på, om de reelt har råd til at trække sig. Det er simpelthen hasard. Vi vil hellere have, at man klart tilkendegav, hvad der er det basale. Og hvis der så er nogle felter, hvor man vil tage nogle individuelle hensyn, så fortæl os, inden for hvilke rammer det er,« siger han og betegner frivilligheden som "en illusion" på nuværende tidspunkt.

»Når folk har gået rundt med et oversavet haglgevær i nakken i flere måneder, så skal de have fuldstændig klarhed over, hvad det får af konsekvenser for dem økonomisk, hvis de vælger at gå selv.«

Får I den klarhed?

»Det håber jeg sandelig. Men tiden er ved at løbe ud.«

Når prikkerunden gennemføres i DR i begyndelsen af september, så vil alle berørte medarbejdere få besked på en og samme dag. I første runde indkaldes de medarbejdere, som står til en fyring. Dernæst de medarbejdere, som ledelsen ønsker at overflytte til andre afdelinger. »Det er ikke kun barskt for dem, der fyres. Det er også en bitter pille for dem, der får besked på, at de ikke kan fortsætte i det job, de har i dag. De skal bide i det sure æble, og de skal så se i øjnene, at hvis de ikke siger "ja tak", så venter der en afskedigelse,« siger Dines Boertmann og tilføjer:
»Det er mit håb, at alle de mennesker, der bliver overflyttet, for guds skyld bevarer et anstændigt job, som gør, at de kan fortsætte med at virke. Men det er eddermame en barsk proces. Og som sagt, så er frivilligheden i det her til at overskue.«
Dines Boertmann påpeger, at for medarbejderne på Deadline 17 og DR2 Udland er situationen særlig hård lige nu, fordi de to udsendelser er "dekreteret lukket".
»Så enten mister de deres job – eller overflyttes til noget andet.«

0 Kommentarer