DR fik nej til at lukke tekst-tv

Frem mod den største sparerunde i DR's historie forsøgte mediehuset at få lov til at lukke tekst-tv for at spare penge, viser en aktindsigt. Men det fik DR ikke lov til. Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tøver med at sætte udløbsdato på DR’s tekst-tv

Stod det til DR, fik det store mediehus lov til at lukke for deres eget tekst-tv. Det fremgår af en aktindsigt, Journalisten har fået i Kulturministeriets dialog med DR frem mod en ny public service-kontrakt. Den viser også, at DR ikke fik det, som de ønskede.

Morten Marinus, medieordfører for Dansk Folkeparti, lægger ikke skjul på, at han under de politiske drøftelser argumenterede for at bevare DR’s forpligtelse til at tilbyde tekst-tv. Ikke mindst fordi mange ældre stadig bruger tekst-tv som nyhedskanal.

”Det giver ikke nogen mening på nuværende tidspunkt at lukke det ned efter vores overbevisning. Der vil gå en hel del år, inden man overhovedet kan begynde at diskutere det, hvis man overhovedet skal,” siger han.

Socialdemokratiet står uden for medieforliget og deltog derfor ikke i drøftelserne om den nye public service-kontrakt. Men partiets medieordfører, Mogens Jensen, tøver også med at sætte udløbsdato på tekst-tv.

”Hvis vi i dag er i en situation, hvor en tredjedel af de ældre får nyheder via tekst-tv, så kan man ikke bare lukke det ned fra den ene dag til den anden. Jeg vil nok sige, at en overgangsperiode på fem-syv år er rimelig, men det siger jeg på et fuldstændigt løst grundlag,” siger Mogens Jensen.

En platform mest for ældre

DR’s bestræbelser for at få lov til at udfase tekst-tv begyndte, længe inden de politiske drøftelser om public service-kontrakten overhovedet var gået i gang.

Allerede 1. juni skrev DR til Kulturministeriet om sagen. På det tidspunkt var de blå partier blevet enige om en politisk aftale om DR’s økonomi, som betyder, at DR skal spare knap 20 procent de kommende fem år. Det er netop det sparekrav, DR’s notat fra 1. juni handler om.

DR skriver, at de er i gang med at undersøge mulighederne for besparelser ”i alle dele af DR’s virksomhed”, og her er tekst-tv kommet i søgelyset.

”DR overvejer pt., om det vil være hensigtsmæssigt at nedlægge DR tekst-tv som en del af den kommende spareplan. Dette er imidlertid ikke muligt inden for rammerne af den nuværende public-service-kontrakt. DR ser derfor gerne, at en kommende medieaftale/public service-kontrakt giver mulighed for, at DR’s tekst-tv nedlægges,” skriver DR i sit notat til Kulturministeriet.

I samme notat skriver DR, at der er en meget skæv aldersfordeling mellem brugerne af tekst-tv: Mens 37 procent af danskerne over 65 år bruger tekst-tv hver uge, så er det kun 9 procent af danskerne på 25-31 år. Desuden er andelen af danskere, som dagligt eller næsten dagligt bruger tekst-tv, ifølge DR faldet fra 35 procent i 2012 til 18 procent i 2016.

Koster ny-investering for DR

Endelig skriver DR til Kulturministeriet, at DR’s tekst-tv kan blive en bekostelig affære, fordi systemet kører på forældede servere:

”Risikoen for nedbrud er derfor stor, og mulighederne for at afhjælpe et eventuelt nedbrud er begrænsede. DR står således over for at skulle afholde en større engangsudgift til udskiftning af den nuværende platform,” skriver DR og senere i notatet:

”En nedlæggelse af DR’s tekst-tv vil således frigøre midler og afværge ellers nødvendige investeringer.”

DR gentager sine argumenter over for Kulturministeriet i et notat med overskriften ”Opmærksomhedspunkter vedr. de politiske rammer for DR”, som DR sender til Kulturministeriet 22. juni, ugen før de blå partier bliver enige om et nyt medieforlig for DR.

”På baggrund af ovenstående ser DR gerne, at DR ikke i medieaftalen forpligtes til at tilbyde tekst-tv,” skriver DR til Kulturministeriet.

Et udkast til kontrakt uden tekst-tv

Efter at forligspartierne bliver enige om et medieforlig natten til den 29. juni, skriver Kulturministeriet til DR og beder om DR’s input til en kommende public service-kontrakt. Altså den kontrakt, som mere konkret fastlægger, hvilke public service-opgaver DR skal løse inden for sin økonomiske ramme.

DR sender herefter et udkast til en public service-kontrakt til DR, hvor DR ikke forpligtes til at have tekst-tv.

Og sådan står teksten også i de udkast til en ny public service-kontrakt, som kulturminister Mette Bock fremlægger for medieordførerne for de andre blå partier den 31. august og igen den 7. september.

Men efter ordførermødet den 7. september sender kulturministeren et revideret udkast rundt, hvor en af ændringerne er en tilføjelse i afsnittet om ”TV-kanaler på flow”:

”Herudover skal DR tilbyde tekst-tv,” står der.

Forligskredsen skal høres

Desuden er der en note, som slår fast, at hvis DR alligevel ønsker at udfase tekst-tv, inden public service-kontrakten udløber med udgangen af 2023, skal det forelægges for alle partier bag medieforliget.

Dansk Folkepartis Morten Marinus afviser at svare på, hvornår tiden er moden til at udfase tekst-tv.

”Men så længe man har så mange brugere, som man har, og brugerne er relativt glade for det, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at svække DR’s mulighed for at levere nyheder og andre offentlige servicemeddelelser ud på denne her måde,” siger Morten Marinus.

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, mener, det bør få indflydelse på udfasningen af tekst-tv, hvis de påkrævede investeringer i teknologi til tekst-tv er ude af proportioner med antallet af brugere på tekst-tv.

”Hvis der er et stort misforhold der, kan jeg godt have forståelse for, at man vil lave en udfasning, som går hurtigere, end brugerne forlader tekst-tv. Så må DR jo gøre en stor indsats for at få de ældre over på de platforme, hvor de kan få nyhederne i stedet for,” siger Mogens Jensen.

DR’s overslag over, hvor meget ny teknologi til tekst-tv vil koste, er undtaget fra den aktindsigt, Journalisten har fået.

7 Kommentarer

Luci Smith
2. NOVEMBER 2018
Var for et par måneder siden
Var for et par måneder siden til møde i Veteranklubben med Sandy French, der svarede på mit spørgsmål om DRs tekst tv ved at sige, at hun var meget optaget af, at gøre det bedre. Man må da håbe, at hun læser med her, da Kaj og Jesper også er kommet med gode kritikpunkter, som jeg er enig i.

Her er et eksempel:

Torsdag eftermiddag så jeg på NRKs ttv, at Jerusalem Post havde bragt historien om, at Mossad havde tippet PET angående den iraner, som PET søgte den fredag i september.
Fredag (i dag) kom historien på DRs ttv om eftermiddagen. Det er så Netanyahu der citeres af Haaretz.

Sandy, this crap reminds me of the Good Old Days of CCCP: Pravda and Izvestia, who never broke any news unless it was days old. They played dirges on the radio for a couple of days first. Pardon my English, but my Danish is not up to the level of satire needed here.
Peter Nielsen
2. NOVEMBER 2018
Til Keld Heicksen: Hvor er du
Til Keld Heicksen: Hvor er du dog arrogant, generaliserende og uvidende. Jeg er bestemt ikke nogen gammel nisse, som du kalder det, og jeg har fuldt styr på både internet og smart phone.
Men derfor nyder jeg stadig efter en lang arbejdsdag foran computerskærmen at sætte mig i min sofa, smække benene op og få en opdatering af dagens nyheder via teksttv. Og jeg vil være meget ked af, hvis teksttv lukker.
Så bare fordi du ikke selv benytter teksttv, kan du jo godt respektere dem, der gør - i stedet for at omtale os andre på den nedladende og arrogante måde. Dit indlæg siger meget mere om dig selv end om os (ikke så gamle) nisser.
Keld Heicksen
2. NOVEMBER 2018
Tekst TV er totalt for gamle
Tekst TV er totalt for gamle nisser. Få nu lukket det gamle skrammel, og kom videre ind i det 21 århundrede. Lær at bruge en smart phone, bruge internettet og lad være med at leve i 70-80'erne.
Jesper Møller
1. NOVEMBER 2018
I de senere år er DR's tekst
I de senere år er DR's tekst-tv blevet håbløst ringe med forsvindende få nyheder sammenlignet med tidligere og meget langsomme resultat-opdateringer på sporten.
De få nyheder bærer tydeligt præg af at være copypasted af de folk, der i forvejen laver nyheder til DR's hjemmeside, og ofte er der hverken hoved eller hale i tekst-tv-nyhederne, fordi medarbejderne blot har copytasted et tilfældigt udsnit.
Derfor tvivler jeg på, at DR kan spare alverden mandskabsmæssigt ved at lukke for tekst-tv, for pt. bruges der forsvindende få ressourcer på det.
I stedet burde DR kvitte den åbenlyse nedprioritering og ligegyldighed over tekst-tv og i stedet forsøge atter at levere et acceptabelt produkt. Hvor er den professionelle stolthed blevet af i denne forbindelse?
Kay Rasmussen
1. NOVEMBER 2018
Luci har fuldstændig ret -
Luci har fuldstændig ret - kvaliteten af tekst tv er under al kritik. Som regel uaktuel og dermed langsommelig. Jeg bruger faktisk mest tekst tv for at følge sportsresultater på danske spils platform på tekst tv. Det er også irriterende, at man ikke sletter komplet uaktuelle opslag og f.eks. noget, der vil ske - og som står der dage efter.

Flere