DR dumper praktiksystem – TV 2 er positive

Det nye system for praktikansøgning har slået fuldstændigt fejl, mener DR's nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup. TV 2 tror på systemet og har forslag til forbedringer. »Det kan godt fungere,« siger TV 2's praktikkoordinator 

»Jeg må konstatere, at det nye system hverken er til fordel for de studerende eller arbejdsgiverne. Det har bare gjort panikken større.«

Sådan siger DR’s nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, om årets praktikforløb – et forløb, han mener slog fuldstændigt fejl.

DR Nyheder havde selv lavet forhåndsaftaler med alle deres praktikanter tirsdag den 27. oktober – otte dage før Store Matchdag.

»Det er meget utilfredsstillende, at vi kun har ansat på en snak med folk uden at læse en målrettet ansøgning. Det er ikke de studerendes skyld, men systemets,« forklarer han.

Hos TV 2 ser praktikkoordinator Lasse Rønlev betydeligt mere positivt på det nye system med forhåndsaftaler. Der har ganske vist været for meget uklarhed om reglerne, »og det har skabt en unødvendig panik«, siger han.

Men Lasse Rønlev mener ikke, man skal skrotte systemet. Han kan se flere fordele.

»Selve systemet har noget godt i sig. Det kan godt fungere,« forklarer han.

Mere magt til de studerende

Det er for eksempel en fordel, at systemet giver de studerende mere tid til at vælge det sted, der passer dem bedst.

»De studerende har en hel uge til at besøge steder. De har mulighed for at sige ja, men senere sige nej, hvis noget bedre viser sig. Det synes jeg er ok. Jeg vil ikke vil have praktikanter, der ikke brænder for TV 2,« siger han.

Ifølge Ulrik Haagerup er det dog problematisk for både de studerende og medierne, at de studerende kan takke nej til en aftale, efter at de har sagt ja. Det siger han i forlængelse af Journalistens historie om ”Peter”, der nåede at sige ja til tre praktiksteder, før han i sidste ende valgte DR Nyheder. Forløbet betød, at Jyllands-Posten nedlagde en praktikstilling.

»Man forstår frustrationen hos den arbejdsgiver, der gør, som der er lagt op til, og tilbyder en praktikplads. Man forstår samtidig, at den studerende er snothamrende forvirret over, hvad man kan tillade sig. Selvfølgelig finder han ud af, at det smadrer ens troværdighed at løbe fra en aftale. Men historien har ingen skurke – ud over systemet,« siger Ulrik Haagerup.

TV 2 kom for sent

Som Journalisten tidligere har skrevet, lagde mange store praktiksteder deres åbent hus-arrangementer så tidligt på ugen som muligt. Radio24syv slog dørene op allerede mandag klokken 5. 

TV 2 Nyhederne havde først åbent hus onsdag, og det betød, at nogle meldte fra, fordi de allerede havde en aftale.

Ifølge Lasse Rønlev gik TV 2 glip af flere oplagte talenter på den konto. Det forklarer han i en mail til Praktikudvalget, som Journalisten har læst.
I mailen skriver han, at han har kendskab til to dygtige studerende, som egentlig gerne ville begynde hos TV 2, men som ikke turde, ville eller kunne bryde en allerede indgået aftale.

”Derfor fik jeg ikke engang muligheden for at friste dem. De gav ikke engang sig selv muligheden for, at TV 2 var endnu bedre for dem,” forklarer han i brevet.

Alligevel kan Lasse Rønlev godt lide det nye system, fordi det er mere på de studerendes præmisser og mindre tilfældigt.

»Men det kræver, at nogle få medier virkelig anlægger en ny stil og accepterer at give en smule af magten til de studerende,« forklarer han.

DR ønsker det mindst ringe

Ulrik Haagerup mener, der er to veje at gå herfra:
Enten genindfører man et system, hvor bindende aftaler er forbudt indtil et bestemt tidspunkt.
Eller også sættes systemet helt fri, så medier og studerende kan underskrive kontrakter, når de vil.

Hvilket system er det rigtige?

»Man må gå efter det “mindst ringe” system: Jeg vil helst sætte et tidspunkt for, hvornår studerende og arbejdsgivere må kontakte hinanden. Det må være i alles interesse, at begge parter får tid til at foretage afklarende sonderinger, inden de træffer det endelige valg,« siger Ulrik Haagerup og tilføjer:

»Det kræver, at arbejdsgiverne holder sig i skindet og ikke ansætter før aftalt tid. Det kræver også, at der er en klar straf til dem, der bryder reglerne og tilbyder bindende aftaler, før hornet lyder. Hvis det viser sig, at fristelsen er for stor, så ser jeg hellere et system som i alle mulige andre brancher.«

Når Panikdagen er overstået, har Danske Mediestuderende varslet en grundig evaluering af systemet. Formand Mathias Bay Lynggaard har også meldt ud, at han mener, det må være slut med små justeringer. Løsningen er et radikalt nyt system, mener han.

TV 2’s forslag til forbedringer

Lasse Rønlev har en helt anden løsning. Han har i sit brev til Praktikudvalget foreslået en ændring af reglerne, så forhåndsaftaler bliver bindende for medierne:

A: Aftalen er bindende for medierne. Har vi lovet en plads til en studerende, så er pladsen der også til store match-dag.

B: Aftalen er bindende for den studerende, såfremt denne ikke indgår andre forhåndsaftaler inden fredag kl. 16 i åbent-hus ugen.

C: Hvis den studerende får et andet tilbud inden fredag kl. 16:00 i åbent hus-ugen, kan den studerende vælge at sige ja til dette. Det er et krav, at den studerende med det samme meddeler dette til det medie, som den studerende ikke længere er interesseret i. Den studerende må maksimalt indgå 2 eller 3 forhåndsaftaler i løbet af praktiksøgningen, og den studerende må ikke have sagt ja til mere end 1 medie ad gangen (Minus den tid det tager at ringe til et medie, straks efter at en aftale er indgået).

D: Det er ulovligt for medier på nogen måde at ”true” de studerende til at overholde aftaler. Afsløring af noget sådant skal der slås hårdt ned på, for det er altødelæggende for systemet. En passende straf kunne være, at de næste gang tvinges til kun at måtte møde de studerende fredag i åbent-hus ugen.

1 Kommentar

Daniel Jepsen
3. NOVEMBER 2015
Synes Lasse Rønlev siger det
Synes Lasse Rønlev siger det perfekt!
»Men det kræver, at nogle få medier virkelig anlægger en ny stil og accepterer at give en smule af magten til de studerende,«

Det ville være fedt, hvis nogle af medierne, som har opført sig som gribbe, og udnyttet et (ja, markant) hul i det både nye og gamle system, kunne indse, at det er de studerendes uddannelse og dag - ikke mediernes. Så var hele processen gået meget bedre, og både medier og studerende kunne have truffet velovervejede beslutninger. Jeg er bange for, men håber alligevel lidt, at mediernes kapløb fører til mismatch mellem medie og studerende - et mismatch, der kunne have været undgået, hvis medierne ikke havde forbudt, at de studerende måtte se på andre tilbud.

Mvh
Kommunikationsstuderende, som har fulgt med fra sidelinjen