DR Danmark i København nedlægger også arbejdet

DR Danmark i København - der bl.a. laver Aftenshowet - nedlægger arbejdet sammen med P1 Orientering, fortæller fællestillidsmand Anne Serlev til Journalisten. Opdat. 15.49: DR Nyheder har ikke planer om at følge trop. Opdat. 15.57: DJ: Vi har intet med det at gøre. Opdat. 16.12: Udtalelse fra DR Danmarks medarbejdere. Opdat. 16.52: Udtalelse fra DR Nordjylland

P1 Orientering nedlagde arbejdet i protest over, at kollegaen Niels Lindvig i morges fik sin fyreseddel og blev sendt hjem.

Nu følger DR Danmark i København trop. Det bekræfter fællestillidsmand i DR, Anne Serlev, over for Journalisten.

DR Danmark i København producerer blandt andet Aftenshowet.

Opfordrer ledelsen til at "ophæve arbejdsforbud"

Beslutningen er truffet på et fagligt møde, som hun ikke selv var med på – da der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, var tillidsfolkene sendt uden for døren.

Arbejdsnedlæggelsen varer frem til midnat, fremgår det af et brev fra DR Danmarks journalistiske medarbejderne til ledelsen.

"Vi opfordrer på det kraftigste ledelsen til at ophæve dette arbejdsforbud og tillade Niels Lindvig at passe sit arbejde i opsigelsesperioden," skriver de i brevet.

Journalisten bringer brevet i fuld længde. Du kan læse det nederst i artiklen.

DJ: Vi kan ikke gøre noget

Næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge understreger, at forbundet ikke har noget at gøre med arbejdsnedlæggelsen:

»Det er nogle lokale medarbejdergrupper, som har besluttet at nedlægge arbejdet, og det er en diskussion, vi er afskåret fra, fordi tillidsmændene er blevet sendt uden for døren. Vi kan ikke gøre så meget andet end at konstatere, at det er besluttet,« siger Lars Werge, der tolker arbejdsnedlæggelsen som en reaktion på alle fyringerne i DR – ikke blot Niels Lindvigs:

»Jeg kan godt forstå, hvis man i medarbejdergrupperne har været frustrerede over de fyringer, der har fundet sted. Det kan hænge sammen med en lang periode med usikkerhed og utryghed,« siger Lars Werge.

DR Nyheder: Ikke planer om at nedlægge arbejdet

Spørgsmålet er, om arbejdsnedlæggelsen vil sprede sig til andre dele af DR.

Thomas Normann Hougaard er tillidsrepræsentant på DR Nyheders redaktioner Udland, DR2 Deadline, Debatten og Christiansborg.

Han siger til Journalisten, at medarbejderne i DR Nyheder efter hans oplysninger ikke har planer om at nedlægge arbejdet på nuværende tidspunkt.

DR Nordjylland kræver forklaring

DR Nordjylland har sent mandag eftermiddag også sendt en udtalelse til DR's ledelse.

"Vi støtter P1 Orienterings henvendelse til ledelsen om at genoverveje beslutningen om at pålægge Niels Lindvig arbejdsforbud," skriver de nordjyske kolleger.

Og de fortsætter:

"Når nu Niels Lindvig med sine kompetencer tilbyder at udfylde det hul, så virker det svært forståeligt, at DR ikke ønsker at drage nytte af det tilbud og i stedet giver ham fuld løn i over et år. Man kan ikke undgå at få den tanke, at det drejer sig om, at DR vil af med en person af grunde, som ikke er økonomiske," lyder det i brevet.

Her er brevet fra DR Danmarks medarbejdere

Dette brev er sendt af de journalistiske medarbejdere i DR Danmark København til ledelsen:

Meningsløs beslutning med foruroligende perspektiver for DR’s medarbejdere
De forsamlede journalistiske medarbejdere i DR Danmark København har på et fagligt møde 13. oktober 2014 besluttet at nedlægge arbejdet. Det sker som en reaktion på arbejdsforbuddet for P1 Orienterings Niels Lindvig. Vi opfordrer på det kraftigste ledelsen til at ophæve dette arbejdsforbud og tillade Niels Lindvig at passe sit arbejde i opsigelsesperioden.

Det er ud fra et økonomisk såvel som et redaktionelt perspektiv meningsløst ikke at udnytte hans specialviden og kompetencer i hans opsigelsesperiode, sådan som han selv ønsker det. Vi er desuden chokerede over, at ledelsen har forment vores kollega adgang til arbejdspladsen – og dermed forhindret ham i at vedligeholde sin markedsværdi som journalist.

Vi oplever endvidere, at den konkrete sag har foruroligende og vidtrækkende perspektiver for alle øvrige medarbejdere i DR, såfremt ledelsen også i fremtiden agter at bortvise medarbejdere på den måde. Vi mener, at det er unødvendig kriminalisering af medarbejdere, der i forvejen er i en sårbar position, men på trods af dette alligevel ønsker at passe deres arbejde. Det er ikke en personalepolitik, der er DR værdig.

Vi vil derfor gerne vide, hvordan det tjener DR’s interesser på den måde at bortvise opsagte og arbejdsvillige kolleger i opsigelsesvarslet? Og om andre kolleger kan forvente samme behandling? Disse spørgsmål ser vi frem til at få besvaret snarest som forudsætning for et fremtidigt godt samarbejde.

Arbejdsnedlæggelsen varer indtil midnat.

/De journalistiske medarbejdere i DR Danmark København

 

(Opdateret 15.49: Thomas Normann Hougaard tilføjet.)
(Opdateret 15.57: Lars Werge tilføjet.)
(Opdateret 16.12: Brev fra medarbejderne tilføjet.)
(Opdateret 16.52: Brev fra DR Nordjylland tilføjet.)

5 Kommentarer

lis bølling
13. OKTOBER 2014
Alle andre journalister på DR
Alle andre journalister på DR burde også markere deres solidaritet med en afskediget superdygtig journalist men de har jo nok smækket hælene i og gjort honør for ledelsen !
Martin Christiansen
13. OKTOBER 2014
Så længe jeg betaler licens,
Så længe jeg betaler licens, så er det bare tilbage på pinden i DR byen!
Ikke om jeg vil stå model til at jeg skal betale deres løn når de sidder og feder den. Og så vil jeg da sk*de på om der er en som ikke må vise sig i sin opsigelse!

Afsted det gik, og det skal være lige nu!
Ulrik Bachmann
13. OKTOBER 2014
Det lugter lidt af at være en
Det lugter lidt af at være en strid om loyalitet, efter at Lindvig på en meget åbenhjertig facon har deltaget i flere interview om klimaet på sin arbejdsplads. Det får vi nok hverken be- eller afkræftet. Det er imidlertid nok det eneste af det, som offentligheden kender til, som kan forklare et så drastisk skridt som et arbejdsforbud.
Kurt Aabech
13. OKTOBER 2014
Hvad med licensbetalerne?
Hvad med licensbetalerne? Slipper de så for at betale indtil flere dages licens, eller skal de fortsat betale for et forringet produkt?
Ole Bjerre
13. OKTOBER 2014
DR behandler simpelthen deres
DR behandler simpelthen deres medarbejdere helt skandaløst - ville skamme mig hvis jeg sad i den ledelse !

Tænk at man giver den fyrede P1-vært Niels Lindvig arbejdsforbud i sin opsigelsesperioden.

Fatter ikke at journalisterne hos DR Nyheder ikke går med i strejken - det er altså tamt.

Normalt er jeg ellers modstander af strejker ( har selv været leder i mere en 36 år), men dette er uanstændig ledelse !!

Flere