DR-chef beklager tonen over for medarbejderne i lækket udkast

»Fremstillingen af medarbejderne på den her måde ville være blevet luget ud af mig,« siger kommunikationsdirektør om lækket udkast. Fællestillidsmand Anne Serlev vil ikke forholde sig til udkastet: "Men mon nogen overhovedet kan klare at få bedømt kladder eller udkast?" spørger hun

”Det er en forudsætning for at kunne eksekvere strategien, at medarbejderne i videst muligt omfang får en opfattelse af, at det er ”deres strategi” – eller at de i det mindste anerkender, at de ikke bør kæmpe imod de forandringer, der uvægerligt kommer af udvikling.”

Sådan lyder det blandt andet i det udkast til DR’s nye kommunikationsstrategi, som ved en fejl blev lækket til en journalist på Metroxpress tidligere på ugen. Udkastet har i ugens løb været genstand for debat i de danske medier – blandt andet på grund af den måde, DR’s medarbejdere bliver omtalt på.

Det har fået ledelsen i DR til at beklage tonen over for medarbejderne, og udkastet er efterfølgende lagt frit frem på DR’s hjemmeside for at undgå misforståelser.

Samtidig understreger ledelsen, at der er tale om et udkast, som endnu ikke er vedtaget, i en tidlig fase. Den endelige strategi ventes at blive forelagt for DR’s bestyrelse i slutningen af marts 2015.

Det er jo en kladde

Fællestillidsmand i DR Anne Serlev afviser over for Journalisten at forholde sig til, hvad tonen i strategien siger om forholdet mellem medarbejdere og ledelse i DR. Hun vil vente med at danne sig et indtryk af strategien, til den ligger endeligt færdig.

”Jeg vil vente, til jeg ser et færdigt forslag. Det er jo en kladde,” svarer Anne Serlev i en mail.

Hvad mener du om, at ledelsen har været ude og beklage tonen i strategien?

”Det er da klogt, men mon nogen overhovedet kan klare at få bedømt kladder eller udkast. Alle ved, at man under en arbejdsproces og brainstorm taler frit fra leveren, og alle løse idéer noteres og er acceptable – ellers er det ikke en ordentlig idéudveksling,” mener Anne Serlev.

Det fremstår, som om der kunne være nogle medarbejdere, som ville modarbejde strategien – er det dit indtryk, at det forholder sig sådan?

”Vi kender jo ikke strategien, kun løse tanker,” svarer Anne Serlev.

Ekstra ærgerligt

Caroline Reiler, direktør for Rådgivning, Strategi og Kommunikation i DR, understreger, at der er tale om et foreløbigt udkast, som ikke er godkendt, men forklarer, hvorfor DR alligevel har følt det nødvendigt at beklage tonen.

»Jeg synes, der er nogle passager i udkastet, som giver et forkert indtryk af, hvordan ledelsen betragter medarbejderne. Jeg er helt overbevist om, at DR’s medarbejdere er klar over, at medieverdenen er i forandring, og jeg oplever en stor vilje til udvikling,« siger Caroline Reiler.

Hun kalder samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i DR »godt og tillidsfuldt«. Derfor er det vigtigt for ledelsen, at medarbejderne ikke føler, de er fremstillet på en forkert måde i udkastet:

»Netop på grund af det gode samarbejde er det ekstra ærgerligt, at det fremstår, som om medarbejderne skal overbevises og ikke er indstillet på forandring, for det er slet ikke rigtigt.«

Ville være luget ud

Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad det konkret er for en fremstilling, I har haft behov for at beklage for medarbejderne?

»Vi har beklaget tonen, så det er i virkeligheden flere ting. Men jeg synes især, at det fremstilles, som om medarbejderne vil arbejde imod forandringer. Det er hverken den måde, vi opfatter det på, eller den måde, vi skal skrive det på. Det er helt forkert.«

Caroline Reiler forklarer, at det er normalt, at der undervejs, når en strategi udformes, bliver skrevet mange løse formuleringer, som senere i processen bliver luget ud.

»Fremstillingen af medarbejderne på den her måde ville være blevet luget ud af mig,« understreger Caroline Reiler.

Efter blandt andet efterårets fyringsrunde og nu udkastet har det nogle gange fremstået, som om forholdet mellem ledelse og medarbejdere i DR er en smule betændt. Er det en fremstilling, du kan genkende?

»Nej, det kan jeg ikke genkende. Jeg oplever helt generelt et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere – og det oplevede jeg også i forbindelse med fyringsrunden,« svarer Caroline Reiler. 

0 Kommentarer