Musik

DR-beslutning bekymrer danske musikere

DR besluttede i september at skrue helt ned for brugen af såkaldt kommercielt udgivet musik i sine produktioner

Det har vakt bekymring blandt danske musikere, at DR i slutningen af september meldte ud, at der skal spares penge ved at skrue helt ned for brugen af musik i DR’s programmer på radio og tv.

Det skriver Koda, der repræsenterer komponister, sangskrivere og musikforlag i Danmark, i en orientering til Kodas medlemmer.

Hvis en redaktion i DR vil bruge musik i sit program, skal den søge dispensation til at afvige fra retningslinjerne, ellers skal der bruges såkaldt katalogmusik, som er komponeret til underlæg. Selv om Koda også repræsenterer katalogmusikken, ærgrer de nye retningslinjer organisationen.

”DR er en afgørende musikformidler i det danske mediebillede. Det er også understreget i DR’s public service-kontrakt,” skriver Koda.

Organisationen henviser til den del af public service-kontrakten, hvor det er understreget, at DR skal have fokus på at stimulere dansk musikliv og stille dansk musik til rådighed for befolkningen på radio, tv og internet.

”Det vil få økonomiske konsekvenser for de komponister og sangskrivere, som hidtil er blevet brugt af DR og kendt hos befolkningen igennem det indhold, som DR stiller til rådighed.”

”Fra Kodas side håber vi derfor, at DR igen vil satse på den indspillede musik på lige fod med katalogmusikken, så DR som hidtil kan stimulere det danske musikliv ved at anvende den indspillede musik bredt i radio, tv og online,” skriver Koda i nyhedsbrevet.

Udgifterne er steget

DR indførte de nye retningslinjer den 15. september.

De betyder, at kommercielt udgivet musik – altså musik, som lyttere normalt ville støde på som sange på radiokanaler eller på streamingtjenester – som udgangspunkt ikke længere skal bruges i programmer, medmindre musikken er omdrejningspunkt i programmet eller har stor betydning for fortællingen.

I september udtalte Karsten Dyhrberg Nielsen, der er direktør for Bruger Marked Publicering i DR, at man fra DR’s side er fuldt opmærksomme på DR’s forpligtelser over for den danske musikscene.

”Ud over at vi bruger et trecifret millionbeløb årligt på musikrettigheder, har kor og orkestre og betaler for kunstnere, der opfører live musik, arbejder DR også tæt sammen med musikbranchen for at sikre gode vilkår for nye danske musiktalenter og stimulere mangfoldighed,” sagde han.

Retningslinjerne er blevet indført for at spare på DR’s udgifter til musikrettigheder. De løber årligt op i et trecifret millionbeløb, og er steget fra at udgøre 10 procent til 15 procent af DR’s udgifter til programproduktion.

”Årsagen er, dels at prisen for musikrettigheder er steget betydeligt over de seneste år, dels at vi bruger mere musik i programmerne end tidligere. Og rettighedshaverne har fremsat krav om yderligere prisstigninger fremadrettet,” sagde Karsten Dyhrberg Nielsen til Journalisten i september.

Del af spareøvelse

Prisstigningerne er ikke kommet ud af det blå, men er konsekvens af en sag i Ophavsretslicensnævnet, der blev afgjort i 2020.

Her fandt nævnet frem til, at DR’s betaling af komponister, sangskrivere og musikforlag havde været urimeligt lav.

Med den aftale, DR og Koda indgik tidligere på året, følger betalingen for brug af musik kendelsen fra nævnet.

DR har i løbet af efteråret været igennem en større sparerunde, der betyder, at op mod 100 stillinger er blevet nedlagt.

Det sker som følge af, at DR vil bruge flere kræfter på digital udvikling af platformene DR TV og DR Lyd og færre penge på produktion af indhold og program.

De nye retningslinjer for musik skal ses som en del af spareøvelsen.

”Med DR’s nye retningslinjer for brug af musik er målet at få bedre styr på omkostningerne til musik for at undgå en yderligere udhuling af, hvad der er af budget til den øvrige produktion,” sagde Karsten Dyhrberg Nielsen i september.

 

 

 

0 Kommentarer