DR beskytter frådsende chef

Det tog over et halvt år for journalister at få fat i en rapport om DR-chefs overforbrug af penge. DR beskyldes for ikke at respektere offentlighedsloven.

Det tog over et halvt år for journalister at få fat i en rapport om DR-chefs overforbrug af penge. DR beskyldes for ikke at respektere offentlighedsloven.

DOBBELTHED. DR har prøvet at hemmeligholde, at tidligere chef for B&U Preben Vridstoft forlod sit job i januar 2005 på grund af et ekstra-vagant forbrug af afdelingens midler.

Først fik Ekstra Bladet afslag på at læse en ekstern revisionsrapport, og siden har Berlingske Tidende brugt seks måneder på at få dokumenterne vristet ud af DR.

Det lykkedes først med ombudsmandens hjælp i december måned. Men i en beskåret udgave.

Preben Vridstoft blev DR-chef i 2000 og stod blandt andet bag produktionen af Børnenes Julekalender på De Vestindiske Øer. Gennem hele perioden har der i tv-branchen lydt rygter om, at pengene sad endog meget løst – og at de ikke kun blev brugt på at lave fjernsyn.

Sidste år sagde Vridstoft pludselig op med den officielle begrundelse, at han søgte nye udfordringer. Offentligheden fik ikke at vide, at revisionsfirmaet Ernest & Young kort forinden havde afleveret en hård kritik. De medier, der spurgte til sagen, fik henholdende svar eller afslag.

Først den 21. februar i år kunne Berlingske Tidende fortælle den rigtige historie om tv-bossens luksusrejser verden rundt, dyre hoteller og private indkøb finansieret af licensbetalerne.

DR-journalist Simon Andersen rejste hvas kritik af dette på DRs intranet. Han undrede sig over, at ledelsen af landets største nyhedsstation ikke respekterer den offentlighedslov, som institutionens journalister selv bruger som arbejdsredskab – for eksempel i den stort opslåede sag om videnskabsminister Helge Sanders gavebudget. Simon Andersen udtrykte forundring over, at ombudsmanden skal fortælle DR, hvordan loven skal efterleves.

»Det er i min optik pinligt, at DR ikke omgående, når en journalist beder om det, udleverer den pågældende revisionsrapport, især fordi der for mig at se kun er én forklaring på DRs obstruktion: DR – og DRs nuværende og tidligere medarbejdere – skal beskyttes mod den kritik, DR i al sin journalistiske programvirksomhed, konstant og hele tiden, retter mod alle mulige andre magthavere,« skrev Simon Andersen.

Efter nogle dages betænkningstid svarede programdirektør Lars Vesterløkke tilbage, at DR overholder loven.

Direktøren meddelte også:

»DR er samtidig en arbejdsplads og en medievirksomhed. Det betyder, at mens vi i DR på den ene side udnytter offentlighedsloven til at kaste lys over historier, som nogen helst ikke vil have frem i lyset, så varetager ledelsen også virksomhedens interesser og har blandt andet en pligt til at beskytte medarbejdere, både nuværende og forhenværende.«

– Dit svar til Simon Andersen lyder som en indrømmelse af, at I bevidst har tilbageholdt oplysninger, som offentligheden havde krav på at få indsigt i?

»Jamen, det er jo for så vidt en indrømmelse af, at vi har tolket det her spørgsmål anderledes, end Ombudsmanden har, og Ombudsmanden har jo principielt altid ret,« siger Lars Vesterløkke.

– Hvordan kunne I tage så meget fejl?

»Humlen i det her er jo, at vi har outsourcet revisionen af DRs regnskaber. Det er baggrunden for, at det her overhovedet kommer i nærheden af loven. Nu opfattes dokumenterne som noget, der kommer fra et eksternt sted, og så skal det udleveres. Det er egentlig overraskende for mig, men jeg er jo heller ikke jurist.«

– Bør man ikke kunne forvente en større åbenhed og respekt for offentlighedsloven fra landets største medievirksomhed?

»Det synes jeg ikke. Jeg mener, at vi som virksomhed har præcis den samme opgave som andre virksomheder har. Vi vil selvfølgelig overholde loven til hver en tid, men vi vil også tage de hen-
syn til virksomheden og virksomhedens medarbejdere, som vi har pligt til at gøre,« siger Lars Vesterløkke.

0 Kommentarer