Dømt til fleksibel nedtur

PENSION. I Medienyt fra den 7. november 2007 fortæller Fred Jacobsen, at DJ har efterkommet et stigende ønske blandt medlemmer om et individualiseret valg i forbindelse med den obligatoriske pensionsordning. Også denne gang løber Danica Pension af med sejren i licitationen.

PENSION. I Medienyt fra den 7. november 2007 fortæller Fred Jacobsen, at DJ har efterkommet et stigende ønske blandt medlemmer om et individualiseret valg i forbindelse med den obligatoriske pensionsordning. Også denne gang løber Danica Pension af med sejren i licitationen.

I forbindelse med den debat, som spørgsmålet affødte på forårets delegeretmøde, fremhævede Fred Jacobsen, at den nuværende ordning udløser erstatning, når invaliditetsgraden er større end 50 procent, mens de fleste andre forsikringsordninger på markedet fordrer en invaliditetsgrad på 2/3.

Imidlertid indeholder den nuværende ordning hos Danica ingen fastholdelse af den opnåede pensionstilkendelse, hvis en syg/ulykkesramt bliver 'dømt' til flexjob i forbindelse med den obligatoriske arbejdsprøvning.

De seneste års generelle eksplosion i tildelingen af flexjobstatus betyder, at mennesker i den gældende ordning kan blive økonomisk trængte. Ikke blot mister ydelsesmodtagerne den tilkendte invaliditetsydelse fra Danica, hvis de er 'raske nok' til et flexjob. Er der intet flexjob til rådighed, men blot en lovning på et, modtager flexjobberen udelukkende ledighedsydelse, som udgør mellem 91 og 82 procent af den maksimale dagpengesats – et sted mellem 13.476 og 12.133 kroner om måneden.

Siden januar 2003 har det – næsten uden undtagelse – været obligatorisk at arbejdsprøve langtidssygemeldte. Og en invaliditetsgrad på mellem 50 og cirka 65 procent øger sandsynligheden for, at det kommunale jobcenter vurderer restarbejdsevnen tilstrækkelig til at visitere til et flexjob.

Havner et menneske, som allerede er tilkendt pension ifølge Danicas beregninger, i en sådan situation, er der tre løsninger: At anfægte visitationen til et måske ikke-eksisterende flexjob, eventuelt med bekostelig advokatbistand, at imødese økonomisk undergang – eller, absurd nok, at 'sygeliggøre' sig for at undgå at være 'rask nok' til at vente på et muligt flexjob.

Det er omsonst at forestille sig, at man kan ændre betingelserne i den nuværende ordning. Men DJ bør sikre sig, at bortfald af en allerede tilkendt ydelse på baggrund af en visitation alene ikke optræder i den foreslåede, nye løsning. I modsat fald er heller ikke denne pensionsmodel ret meget bevendt i praksis. /

Larissa Mastrantones, Kreds 4

 

Udbetaling også i ventetiden

SVAR. Hvis man er omfattet af gruppeordningen og har fået tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne, får man erstatningen udbetalt i perioden fra godkendelse af et eventuelt flexjob, til man begynder i et flexjob. Først når man er begyndt i et flexjob, foretages der en beregning af den samlede indtægt. Og det kan føre til, at udbetalingerne fra pensionsselskabet bliver reduceret. Til gengæld har man så et job og en indtægt i den periode, et flexjob varer.

Det er korrekt, at antallet af flexjob er steget betydeligt. Det har blandt andet betydet, at pensionsselskaberne fra og med 2005 begyndte at se på den samlede indtægt i forbindelse med udbetaling af erstatninger mod tab af erhvervsevne, men også, at de bevilgende myndigheder i de senere år er blevet mere tilbageholdende med at yde tilskud til flexjob.

I nogle privattegnede forsikringsordninger bliver der rigtigt nok ikke udbetalt erstatning i den omtalte ventetid, men sådan er betingelserne i gruppeordningen som nævnt ikke. /

Fred Jacobsen, næstformand i DJ

0 Kommentarer