DØMT FOR DOMFOTO

B.T.-fotograf er dømt efter nye, strammere regler om fotografering i retsbygninger.

B.T.-fotograf er dømt efter nye, strammere regler om fotografering i retsbygninger.

En bøde på 2.000 kroner kostede det pressefotograf Jørgen Jessen, at han den 1. november 1999 tog et billede af Rasmus Trads og Kurt Thorsen.
Til forskel fra de tusindvis af andre fotos, der er blevet taget af de to, så tog Jørgen Jessen billedet inde i Københavns Byrets bygning, da de to kom ud fra det allerførste retsmøde i sagen.
Dermed overtrådte han en ny lov, der trådte i kraft den 1. oktober 1999 og som siger, at man ikke må fotografere inde i retsbygningerne uden først at have fået tilladelse fra dommeren.
Tidligere var det op til den enkelte ret af bestemme, om der måtte fotograferes, og der blev set igennem fingre med, at det alligevel blev gjort de steder, hvor man ikke måtte.
Jørgen Jessen havde ikke fået lov denne gang og blev straffet.
"Men jeg synes, det er grotesk, at jeg bliver dømt. De to stod og blev interviewet til tv af hver sit kamerahold, da jeg tog billedet. Det er da underligt, at jeg så er den eneste, der bliver dømt; især fordi de to var så opsatte på at stille op."
Jurist i Dansk Journalistforbund Elise Hammer synes i det hele taget, at den nye regel er underlig.
"Jeg har svært ved at se pointen, fordi man stadig må fotografere, når folk er trådt ud over dørtærsklen til retten. Det så vi da også i voldsom grad i Trads- og Thorsen-sagen, hvor pressen stod og ventede på de to lige udenfor."
Elise Hammer tror, loven blev lavet for at beskytte sigtede.
"Men pressen er der jo alligevel, bare på den anden side af dørtrinnet. Derfor virker det grotesk."
De nye regler i retsplejeloven, der blev indført sidste år, havde ellers til formål at styrke samarbejdet mellem pressen og retterne, og på en række punkter blev åbenheden også øget. Bare ikke omkring fotografering i retten.
"Vi kæmpede imod det men blev nedstemt," siger Elise Hammer, der var med i det udvalg, der forberedte lovændringerne.
B.T.s chefredaktør Kristian Lund fik også en bøde, fordi B.T. trykkede det ulovlige billede. Hans bøde var på 5.000 kroner.

0 Kommentarer