Dommere frifinder Bent Jensen for injurier

Det var æreskrænkende, da Bent Jensen beskrev Jørgen Dragsdahl som agent. Alligevel var det helt berettiget at skrive om, fordi sagen havde stor samfundsmæssig interesse. »Der er åbenbart vide rammer for ytringsfriheden,« siger Dragsdahl. (Opdateret 12:15 med udtalelse fra Dragsdahl) (Rettet 12:35: Formulering om KGB-agent ændret)

Landsretten frifinder koldkrigsforskeren Bent Jensen for at have skrevet og sagt, at den tidligere Information-journalist Jørgen Dragsdahl var KGB-agent under Den Kolde Krig.

Det skriver jp.dk

Dermed tilsidesætter landsretten den dom, som Retten i Svendborg afsagde den 2. juli 2010.

I Byretten i Svendborg blev Bent Jensen dømt for injurier. Journalisterne fra Jyllands-Posten, der skrev artiklen, blev frikendt. Byretten straffede Bent Jensen med dagbøder og pålagde forskeren at betale Jørgen Dragsdahl 200.000 kr. i tortgodtgørelse på grund af 35 ærekrænkende udsagn mod Dragdahl.

[[nid:34281]]

I 2007 udtalte Bent Jensen i Morgenavisen Jyllands-Posten, at Jørgen Dragsdahl havde været agent for den sovjetiske efterretningstjeneste, KGB. Det fik Jørgen Dragsdahl til at stævne Bent Jensen for injurier. 

Ifølge Ritzau får Bent Jensen ikke medhold i, at han har ført bevis for, at Jørgen Dragsdahl faktisk var agent for KGB, men påpeger dog samtidig, at der er et faktuelt grundlag for den kritik, som professoren har rejst.

Kendelsen henviser ifølge Politiken til Bent Jensens ytringsfrihed.

"Landsretten fremhæver, at Bent Jensen er historiker, at udtalelserne i det væsentlige er fremsat i aviser, at Jørgen Dragsdahl er en kendt og aktiv journalist og debattør, og at der er tale om et emne af stor samfundsmæssig interesse, og at der derfor må gælde ganske vide rammer for Bent Jensens ytringsfrihed," lyder det blandt andet i dommen.(Åbner som PDF)

Om JP-artiklen, "De kaldte ham nr. 1" i Jyllands-Posten 14. januar 2007, skriver retten, at Bent Jensen havde faktuelt grundlag i PET-dokumenter og i et interview Jørgen Dragsdahl havde givet til Dansk Institut for Internationale Studier i 2004.

"Udtalelserne om Dragsdahls agentvirksomhed har støtte i PET-dokumenternes omtale af Jørgen Dragsdahl som agent, ligesom der i vidt omfang er tale om direkte eller indirekte citater fra rapporterne"

Jørgen Dragsdahl siger til Journalisten, at han er overrasket over kendelsen.

»Jeg vidste ikke, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention havde overtaget den danske injurielovgivning. Der er åbenbart vide rammer for ytringsfriheden,« siger han.

Han hæfter sig ved, at Bent Jensen ifølge dommerne ikke kunne føre sandhedsbevis for at for sine ærekrænkende udtalelser.

Kan du betale de 600.000 kroner til at dække sagsomkomstningerne?

»Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen penge.«

Opdateret kl. 12:16 med kommentar fra Jørgen Dragsdahl

Rettet kl. 12:35: Journalisten har i en tidlig version citeret jp.dk for at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent. Det fremgår imidlertid ikke af dommen, der slår fast at Bent Jensen var i sin gode ret til at udtale, at Bent Jensen var agent. Journalisten beklager fejlen. Jp.dk har efterfølgende fjernet formuleringen.

1 Kommentar

Niels Riis Ebbesen
25. OKTOBER 2013
Jeg synes det er totalt
Jeg synes det er totalt urimeligt, at en historiker må misbruge mere eller mindre tvivlsomme oplysninger fra et hemmelig PET-arkiv, til at kaste smuds på navngivne personer.

Under den kolde krig, der blev alle med en politisk holdning til venstre for socialdemokraterne betragtet som fjender af samfundet, og PET brugte alt deres tid på at overvåge den venstrefløj, som i dag er med i regeringen og er dens støtteparti.