Dokumentar-dønninger

Så skete det igen. Bølgerne efter et kritisk tv-program er voldsomme og varer uger og ofte måneder. Nu er det producenten af slankemidlet Nupo og DRs Rapporten, der kæmper en krig på ord. En krig, hvor Nupo-folkene har sat advokater, pressenævn og politi i sving. Ordet »industrispionage« er sågar røget gennem luften.

Så skete det igen. Bølgerne efter et kritisk tv-program er voldsomme og varer uger og ofte måneder. Nu er det producenten af slankemidlet Nupo og DRs Rapporten, der kæmper en krig på ord. En krig, hvor Nupo-folkene har sat advokater, pressenævn og politi i sving. Ordet »industrispionage« er sågar røget gennem luften.

Advokatfirmaet »Nemeth og Sigetty A/S« trækker linjerne yderst hårdt op: »Det er mine klienters og min opfattelse, at Jens Olaf Jersild, Danmarks Radio/TV (…) groft har tilside-
sat god presseskik og bevidst har manipuleret med foreliggende oplysninger til skade for mine klienter«.
Anklagen står i et otte sider langt skrift, der kort før jul landede på DR-generaldirektør
Christian Nissens bord.
Advokaterne harcelerer over DRs »Rapporten«, der den 9. december sidste år kl. 20.30 foran næsten 700.000 seere udstillede Danmarks mest solgte slankemiddel Nupo som et mildt sagt meget lidt tro-
værdigt slankemiddel. Som en ekstra torn i øjet på Nupo genudsendes programmet trods klagen den 11. februar i primetime. En disposition, Nupos direktør kalder »frisk – det må jeg sige! Det kan blive en skærpende omstændighed i en erstatningssag«.
Ifølge Rapportens budskab kan Nupo være sundhedsskadeligt og på lang sigt virke stik mod forventningerne – mange folk bliver federe af det, er essensen. Det er dén påstand, Nupos producent Oluf Mørk A/S raser over.
»Det kan da godt være, at man i Danmark bare kan stille sig op og pisse af en virk-somhed og så bare gå grinende rundt bagefter,« siger direktør Carsten Krogslund med direkte adresse til Rapportens redaktør Jens Olaf Jersild. »Men jeg er pokkerme forarget. Jeg synes, det er så svinsk. Vi bliver trukket gennem sølet, og vi er en af de få virksomheder på slankeområdet, der bestræber os på at opføre os ordentligt,« siger Carsten Krogslund.
Jens Olaf Jersild:
»Det er ærgeligt, at vi i stedet for at diskutere konsekvenserne af den journalistiske afsløring – skal Nupo for eksempel på recept – nu igen skal diskutere, om journalistikken er god nok.«

Mastodonterne tramper
Klagen fra Nupo-producenten ligger endnu på DR-ledelsens bord. DR skal svare inden 2. februar, og sagen er så juridisk omfangsrig, at DR kan få brug for hele tidsfristen. Ifølge Jens Olaf Jersild bliver resultatet, at DR afviser klagen, og dermed er sagen ifølge direktør Carsten Krogslund på vej i Pressenævnet. Som DR – udaftil – afventer i stor ro: »Nupo har ikke kinamands chance for at vinde en sag i Pressenævnet,« siger Jens Olaf Jersild. »Nupo har ikke påvist én eneste fejl i selve udsendelsen eller i produktionen af den,« vurderer han.
Samtidig varsler Nupo-firmaet – Oluf Mørk A/S – en erstatningssag mod Danmarks Radio.
»Vi har mistet mange penge på denne sag. Salget er gået ned, og vi mister ordrer. Vi mener, at Rapporten bevidst har villet volde os skade,« siger direktør Carsten Krogslund.
Slagsmålet mellem Nupo-folkene og DR startede allerede, før udsendelsen overhovedet var sendt. Efter de første trailere opfordrede producent Oluf Mørk A/S DR til at stoppe programmet. Forgæves. Derefter tilkendegav Nupo, at kun »tidsnød« forhindrede virksomheden i at få nedlagt fogedforbud og stoppet programmet.
Og endelig indrykkede Nupo efter programmet helsides annoncer i morgenaviserne, hvor de dels forsøgte at dementere udsendelsens alarmerende budskab og dels kritiserede DR og Rapporten hårdt. Overskriften lød: »Der findes mange former for journalistik,« – fulgt op med: »Der findes ikke et mere veldokumenteret slankepulver end Nupo«. I teksten hedder det blandt andet, at »ønsket om at bringe sensationer overskygger DR1's forpligtelse til at udøve saglig journalistik.«
Og dermed er det sket igen. Mastodonterne tramper efter et stykke kritisk journalistik. Præcis som Den Danske Bank har gjort det mod Jyllands-Posten og mod Rapporten. Cheminova mod DR og journalist Jakob Gottschau. Folkekirkens Nødhjælp mod TV 2s udsendelse om »Nødens Købmænd«. Alle disse firmaer og organisationer har været overraskede over, at journalistikken kunne være så nærgående, og alle har de efterlyst flere nuancer. Men meget sjældent har de vundet sagerne.
Ingen ved, om Nupo-sagen ender på højeste plan, eller skrumper sagte ind. Foreløbig kriges der.

Læge afsløret i tvivlsom etik
Udsendelsens journalistiske hovedafsløring står fast. Lægen Flemming Quaade, der igennem en lang årrække har været offentligt ansat og virket som slankeekspert på Hvidovre Hospital, har samtidig procenter af omsætningen af slankemidlet Nupo, der produceres af det private firma Oluf Mørk A/S. Og der er ikke tale om småpenge, men tre procent af omsætningen. Det svarer til 400.000 kroner ét år. Og 670.000 kroner et andet år.
Og da Flemming Quaade samtidig både står for den højtpromoverede videnskabelige blåstempling af Nupo og anbefaler slankepatienter at spise Nupo, bringer han sig med den hemmelige aftale på kant med lægeetikken.
I udsendelsen får læge Flemming Quaade lejlighed til åbent at erkende karakteren af den økonomiske aftale. I stedet prøver han at glide uden om. Først da Jens Olaf Jersild konfronterer lægen med et eksemplar af den skriftlige og private aftale mellem Flemming Quaade og Nupo-producenten, indrømmer lægen forholdet: Han får tre procent af omsætningen.
Læge Flemming Quaade erkender over for JOURNALISTEN, at hans dobbeltrolle ikke er heldig:
»Det, jeg har skjult, er, at jeg har en omsætningsbetinget indtægt i stedet for et fast honorar. Jeg er udmærket klar over, at det kan bruges til at så tvivl om min troværdighed.«
Men hans fastholder, at dobbeltrollen ikke automa-tisk gør Nupo til et dårligt produkt.
»Det er ikke bevist, at jeg anbefaler Nupo, fordi jeg tjener penge på det. Jeg gør det, fordi jeg tror på produktet.«

Det gamle familiefirma
»Bare du ikke også er en bandit,« lyder den første spontane melding til JOURNALISTEN fra direktør Carsten Krogslund. »Da jeg så programmet, for det gennem mit hoved, at den slags ikke sker i Danmark,« forklarer direktøren.
Omkring ham står pakker med Nupo. De er efterhånden blevet et dansk ikon for slankepulver, med deres karakteristiske blikfang: Den spanske maler Goya's mesterværk, med den yndefuldt henslængte kvinde – »La Maja desnuda«.
Her i firmaets møderum, hvor de fyldte chokolader på bordet signalerer, at man ikke behøver være fanatisk for at spise Nupo, så direktøren programmet sammen med de øvrige ansatte.
Alle strategier for 1998 er nu lagt i skuffen, oplyser Carsten Krogslund – det drejer sig udelukkende om at redde stumperne.
Kort før JOURNALISTENs besøg, har Carsten Krogslund gennemført et overtalelsesforsøg med en salgschef, der ikke vil have Nupo på hylderne længere, oplyser han. Senere må direktøren erkende, at forsøget var forgæves.
»Det her er en familieejet virksomhed, der har eksisteret i 20 år. Firmaet er skabt for at hjælpe mennesker med et fedmeproblem, det har krav på en anstændig behandling. Det fik vi ikke. Grundlæggeren Oluf Mørk kryber nærmest rundt i panelhøjde,« siger Carsten Krogslund.

»Det er fint at lave kritisk journalistik, men hvorfor vil de slå skår i det, vi går og laver. Vi er blevet kimet ned af mennesker, der har fået vores produkter anbefalet af deres læge. Ofte syge mennesker, som ikke aner deres levende råd. Jeg synes, det er dybt uansvarligt.«

Påstand mod påstand
I udsendelsen oplyses det, at producenten af Nupo ikke ønskede at medvirke. Men Carsten Krogslund afviser:
»Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne ville stille op. Hvis blot jeg kunne få at vide, hvad udsendelsen skulle handle om, og hvad jeg ville blive spurgt om. I modsat fald ville jeg se programmet, inden det blev sendt.«
Den udlægning afviser Rapporten. Jens Olaf Jersild forklarer, at Carsten Krogslund har sagt nej fra det øjeblik, han fornemmede, at udsendelsen var kritisk. Som dokumentation fremlægger Jersild et brev dateret den 20. november – meget tæt på produktionens deadline – hvor Carsten Krogslund uden omsvøb afviser at lade sig interviewe. Omvendt fastholder direktøren over for JOURNALISTEN, at han gerne ville deltage, hvis … Og på den måde ender dét spørgsmål i påstand mod påstand.
Og selvfølgelig har Nupo en interesse i at præge debatten – og også denne artikels tilblivelse. Carsten Krogslund fodrer for eksempel JOUR-NALISTEN med en artikel, hvor Ekstra Bladet kårer programmet om Nupo som »årets værste« dokumentarudsendelse.

Slankemidlets bivirkninger
Stridens faktuelle kerne er Rapportens budskab om, at Nupo kun virker slankende på kort sigt og på lang sigt kan virke fedende. Det siges mest direkte i en trailer:
»(…) nu viser det sig, at man i længden kan blive tyk af at spise Nupo,« siger Jersild, uden at påstanden dækkes af med belæg i den 25 sekunder lange trailer.
Budskabet optræder også i selve udsendelsen, her er formuleringerne mindre markante. I udsendelsens anslag, ser man Jersild sidde med en pakke Nupo. Spørgende siger han: »Der burde jo stå, at det her bliver man tyk af.« På dette tidspunkt vil det være gået op for seerne, at Jersild interviewer en person.
Og senere i udsendelsen viser det sig, at spørgsmålet er længere og rettet mod en læge: »Så burde der jo stå … altså der står Hvidovre-Kuren Nupo Slank. Så burde der jo stå, at det her det bliver man tykkere af.« Lægen bekræfter udsagnet og nuancerer det derpå.
I klagen til DR langer Nupos advokat hårdt ud efter påstanden:
» (…) han siger, at man bliver tykkere af Nupo. Denne oplysning fremsætter Jersild uden støtte i noget som helst videnskabeligt materiale eller faktiske oplysninger. Der er tale om klar manipulation«.
Firmaet påpeger, at der omvendt er masser af dokumentation, der viser, hvor lødigt Nupo er. De henviser blandt andet til Forbrugerstyrelsens »Råd & Resultater« fra september 1997.
»Hvis du skal tabe dig og ønsker at tage et slankemiddel til hjælp, er konklusionen meget enkel: Køb pulverkuren Nupo (…). Og hold dig fra resten!«.
Advokaten påpeger i klagen, at Rapporten bevidst ser bort fra denne dokumentation: »Det er uetisk og i strid med god journalistik at udelade relevante oplysninger, når oplysningerne ikke passer ind i det formål, journalisten ønsker at opnå,« hedder det i klagen.
Derimod forbigår advokaten, at Forbrugerstyrelsens kilde til de rosende ord, er en undersøgelse foretaget af Dansk Selskab for Adipositasforskning (fedmeforskning), som både Nupo-producenten Oluf Mørk A/S og lægen Flemming Quaade er medlem af.
Jens Olaf Jersild mener ikke, at Rapporten ignorerer undersøgelserne.
»De undersøgelser drejer sig om korttidseffekten af Nupo. Og den underkender vi ikke i programmet. Tværtimod fremgår effekten fire steder i programmet. Men det, forbrugerne interesserer sig for, er vægttab på langt sigt.«
Men også budskabet om, at langtidsvirkningen af Nupo kan være, at folk bliver federe, end de var før kuren, vækker stor vrede hos Nupo-folkene.
»At påstå, at det er en langtidsvirkning af Nupo-kuren, at folk tager på igen, det er et urimeligt udsagn. Vi er ude i noget etisk angribeligt her, synes jeg,« siger læge Flemming Quaade. Og samme ræsonnement går igen i Nupo-advokatens klage:
»Det forhold, at de pågældende bliver tykke på ny, har således intet med Nupo at gøre, hvilket Jersild udmærket var klar over.«
Hertil replicerer Jersild, at Flemming Quaades egne studier viser, at folk tager på igen efter Nupo-kuren – og efter nogle år er gennemsnitsvægten sågar højere end før kuren.
I udsendelsen optræder desuden en anden læge, som siger at kure som Nupo påvirker kroppen, så langtidsvirkningen er den, at folk ofte tager mere på, end de har tabt.
Flemming Quaade:
»Det forhold, at mange tager på igen, skyldes for det første, at mange har meget svært ved at fastholde ændrede og sunde spisevaner, når de stopper på Nupo-kuren,« forklarer Flemming Quaade. »For det andet, at menneskets vægt stiger med alderen.«
Og dermed står det fast, at Pressenævnet – hvis sagen kommer så langt – kommer på en ganske interessant opgave, når den skal bedømme Rapportens journalistik.
Carsten Krogslund, direktør hos Nupo-producent Oluf Mørk A/S:
»Problemet med, at folk tager på igen efter en hvilken som helst kur, er selve fedmens store mysterium. Det er fagligt set enormt interessant.«

Kritik af klipning
Nupo-folkene er også stærkt fortørnede over udsendelsens klipning. I klagen til Pressenævnet harcelerer de over de første minutter i programmet. Her advarer en unavngiven kvinde:
»De får ødelagt deres liv – lad være. Nu har jeg fået ødelagt 15 år af mit liv.«
Først godt 10 minutter senere fremgår det, at kvinden ikke er Nupo-spiser – men derimod har været udsat for en type maveoperation, der ikke omtales i programmets indledning. Maveoperationen har intet med Nupo at gøre, bortset fra, at læge Flemming Quaade som mediciner på Hvidovre Hospital har været involveret i disse operationer.
På det tidspunkt har I kun talt om Nupo. Hvad er det seerne ifølge kvinden skal »lade være« med?
Jens Olaf Jersild:
»Det finder seerne ud af senere. Den kritik svarer til at gå i detaljer om forsidehenvisninger på en avis. Vores anslag er en slags plakat. Seerne ved godt, at vi starter med højdepunkterne. Det er en standardindledning på Rapporten.«
Men I har ikke nævnt maveoperationen i udsendelsen endnu?
»Det er jo fuldstændigt latterligt at bedømme en udsendelse på et klip, der kommer i indledningen. Og det er jo ikke ligefrem en indledning, der gør, at folk slukker for programmet. De forstod godt senere, at kvinden var maveopereret,« siger Jersild.

Forkerte forventninger
Ud over den faktuelle kritik bliver Rapportens journalister kritiseret for ikke at spille med åbne kort.
Flemming Quaade er ikke mindst fortørnet over, at journalist Anna Foss som researcher ikke præsenterede sig som udsendt af Rapporten, men kun »hun sagde kom fra fjernsynet«:
»Det er jo tit, at vi ikke siger, at vi kommer fra Rapporten, fordi så vil folk ikke være med. Det, synes jeg, er helt fair. Det er jo stadigvæk et tv-program,« forklarer Anna Foss. »Men jeg sagde, at jeg kom fra TV-Fakta.«
Jens Olaf Jersild:
»Jeg synes, det er fair, at vi kun siger, at vi kommer fra DR eller TV-Fakta, fordi vi vidste, at manden sandsynligvis havde noget at skjule. Hvis vi som journalister afskærer os fra at få de oplysninger, vi har brug for, så har vi ageret forkert i forhold til det job, vi har – journalistik. Måske havde han sagt nej, hvis vi sagde, vi kom fra Rapporten.«
Flemming Quaade anklager også Jersild for direkte at fejlinformere ham, da tv-interviewet aftales.
»I telefonen sagde Jersild til mig: »Selvfølgelig er jeg slet ikke klædt på til at tale med dig om seriøse behandlingsmetoder på samme måde, som jeg var klædt på til at tale med fupmagerne,«« siger Flemming Quaade, der med andre ord mener, at Jersild på forhånd signalerede, at han fandt Nupo seriøs.
Jens Olaf Jersild afviser, at han har udtalt sig således.
JOURNALISTEN har haft adgang til dele af den mundtlige interviewaftale. Ovenstående ordveksling fremgår ikke af det, JOURNALISTEN har hørt. Derimod siger Jens Olaf Jersild blandt andet, at han ikke vil lave »et fuldstændigt glansbilledeagtigt portræt« af Flemming Quaade. Det fremgår også, at Jersild vil spørge til Quaades konsulent-rolle.
Flemming Quaades forventninger kan måske skyldes, at Rapporten i oktober 1997 – lige omkring interviewaftalen indgås – sendte et program om utroværdige og useriøse slankemidler, hvor Nupo slap fri.
Dagen efter indrykkede firmaet en helsides annonce i dagspressen: »Verden vil bedrages. Vi vil ikke være med,« lød overskriften, hvorpå Nupo brystede sig af at være bedre end andre slankemidler.

Lægens forsvundne kontrakt
Det stopper ikke med verbal-krig om interviewaftaler, uenighed om hvorvidt det journalistiske budskab er sandt og klippeteknik. Ordkrigen har taget en alvorlig vending – kriminalpolitiet er blevet involveret.
Efter udsendelsen har Flemming Quaade meddelt Frederiksberg Politi, at hans eget eksemplar af den private kontrakt med Oluf Mørk A/S er forsvundet.
Flemming Quaade forklarer JOURNALISTEN, at han efter udsendelsen gik på jagt efter den kilde, der havde givet Jersild den private kontrakt. Til sidst fandt Flemming Quaade ud af, at hans eget eksemplar af kontrakten var forsvundet fra hans private hjem. 10 måneder før udsendelsen – i februar 1997 – havde Flemming Quaade indbrud. Hans egen forklaring lyder:
»En eller anden kan have bestukket én til at stjæle den, jeg ved ikke hvem. Men nu ser Frederiksberg Politi på, om de ifølge loven kan få Jersild til at sige, hvor han har sin udgave af kontrakten fra,« siger Quaade. »Noget tyder på, at hans dokumentation er tyvegods eller kopi af tyvegods.«
Jens Olaf Jersild:
»Hold da kæft. Er vi nu også indbrudstyve. Det er helt fantastisk, det her. 10 måneder er utroligt lang tid at mangle en kontrakt – uden at opdage det.«
Flemming Quaade:
»Jeg siger ikke, at Jersild har taget kontrakten. Men at nogen har.«
Jens Olaf Jersild:
»Lægen kan lyve, når han siger, at hans kontrakt er stjålet.«
Flemming Quaade:
»Jersild kan være med til at opklare en forbrydelse, hvis han siger, hvor han har kontrakten fra. Der kan være tale om industrispionage.«
Jersild:
»Jeg kan selvfølgelig ikke røbe mine kilder og derfor heller ikke besvare noget som helst, der kan udelukke eller indkredse dem.«

Rapporten i søgelyset
Vicekriminalkommissær Steen Handlos, Frederiksberg Politi, efterforsker sagen. Han har kendskab til, at kontrakten ligger fem steder – ud over Quaade og Oluf Mørk A/S – og at mindst de fire af dem ligger sikkert bag lås og slå.
Vicekriminalkommissær Steen Handlos sammenfatter over for JOURNALISTEN:
»På den baggrund kan den kontrakt Jersild sidder med, udmærket stamme fra et indbrud på Flemming Quaades kontor. Der kan være tale om, at en patient har fjernet den, og at den senere er kommet i Jersilds besiddelse. Forholdet er anmeldt til os, og der pågår en efterforskning.«
Har Flemming Quaade ret i sin formodning, og det er en udgave af hans kontrakt, Rapporten er i besiddelse af, kan Jens Olaf Jersild ifølge politiet havde gjort sig skyldig i æreskrænkelse. Steen Handlos understreger, at Jersild ikke er sigtet, og fortsætter:
»Hvis det kan bevises, at den kontrakt Jersild sidder med, ulovligt er fjernet fra Flemming Quaades kontor, kan der være tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 264 c. Den siger, at den der – uden selv at medvirke til gerningen – skaffer sig eller uberettiget udnytter oplysninger, der kan virke blandt andet æreskrænkende, kan straffes med fængsel i op til seks måneder.«
Steen Handlos er ikke blind for, at Flemming Quaade kan have en interesse i, at Jens Olaf Jersild kommer i politiets søgelys, men han ønsker ikke at kommentere yderligere.

Jersilds kontrakt
Jens Olaf Jersild har opstillet en kontrakt for at medvirke i denne artikel. Han ville læse alle egne citater igennem, samt læse hvad han bliver refereret for. Og endelig ville han kende Nupos kritikpunkter.
»Måske er vi ved at blive lige så paranoide som Nupo. Men jeg ved rent ud sagt ikke, om JOURNALISTEN også er blevet budbringer for deres kampagne,« forklarer Jens Olaf Jersild.
Efter at JOURNALISTEN konfronterede Jens Olaf Jersild med kriminalpolitiets overvejelser om kontrakten, har han kontaktet vicekriminalkommissær Steen Handlos. Resultatet er, at politiets udsagn er blevet modereret.
»Som journalist bekymrer det mig, at politiet kan så tvivl om journalister og vores arbejde på et uendeligt løst grundlag – hvor de kan blive part i en pressehetz – og det gjorde han med sine udtalelser,« siger Jens Olaf Jersild. »Derfor ringede jeg til ham, og hans udtalelser blev mere dæmpede, men jeg synes fortsat de er for langt ude.«

0 Kommentarer