Dogmer gav bedre journalistik

En ny single og bedre lyd i radioen. Det er to af de resultater, der er kommet ud af at følge syv journalistiske dogmer i syv uger ifølge to medvirkende. »Det har været overraskende positivt at være med,« siger journalist Jesper Borup

Mød dine hovedkilder, intet genbrug af ekspertkilder og tilstræb konstruktiv journalistik. Det er tre af de syv dogmer syv journalister efterlevede i syv uger. Bag det DJ-støttede projekt, Syv Journalistiske Benspænd, står freelancejournalist Nana Toft.

Projektet er nu slut, og Journalisten har talt med Nana Toft og en af de deltagende journalister om, hvad de fik ud af at følge de syv dogmer.

Bedre lyd i radioen

Jesper Borup, radiojournalist på DR Fyn er en af de syv journalister, der har deltaget i projektet. Ifølge ham har det været overraskende positivt. Han fremhæver især dogmet om at tilstræbe konstruktiv journalistik. Det har ført til journalistik, som lytterne i højere grad kan bruge til noget, siger han.

»Det dogme har betydet, at vi valgte at gå i en anden retning i stedet for den normale automatreaktion, hvor man kaster sig over den kritiske vinkel og spørger politikerne, hvad de vil gøre ved det.«

Han fortæller blandt andet om en historie om en mand, der var irriteret over alt det skrald, han så i naturen på sin daglige cykeltur. En dag besluttede han derfor selv at samle det op, og han fik samlet omkring 500 dåser på et par timer.

»Vi brugte det til at spørge lytterne, hvad de synes, man kunne gøre for at få mindre skrald i naturen. Vi fik en overvældende respons, og vi gik så videre med nogle af forslagene til forskellige virksomheder og organisationer.«

Også benspændet om at lette røven og møde hovedkilderne face-to-face har haft positive effekter på journalistikken.

»Det gav simpelthen bedre lyd i radioen. Interviewene var bedre, og det gav bedre historier. Så det har været overraskende positivt at være med, og det var faktisk ikke en uoverstigelig udfordring at arbejde efter benspændene,« fortæller han.

Tidspres er konstruktion

Jesper Borup fortæller også om positive oplevelser ved at udskyde nogle historier for at få flere kilder og dermed flere nuancer på.

»Alle de tilfælde, hvor vi har udskudt en historie i alt fra en time til et døgn, er slutresultatet altid blevet bedre. Det tidspres, vi bilder os selv ind, vi lever under, er en konstruktion.«

Netop produktionspresset på mange medier har været en del af inspirationen til projektet for Nana Toft.

»Måske skal vi producere lidt mindre, men bedre indhold i stedet for og lære lidt af de lange formater,« siger hun og forklarer, at de lange formater allerede overholder mange af dogmerne.

Dogmerne spændte ben for hinanden

I den sidste uge af projektet deltog hele redaktionen på DR Fyn i projektet, og det gik overraskende godt, siger Jesper Borup.

»Der var eksempler på, at dogmerne ikke blev overholdt, men med tanke på, hvor mange mennesker der var med, var procenten for overholdelse meget høj.«

En af udfordringerne ved projektet var dog, at nogle af dogmerne spændte ben for hinanden. Det fortæller både Nana Toft og Jesper Borup.

»Der har vi måttet prioritere. Men forskellen fra før projektet startede, og nu er, at vi er mere bevidste om, hvorfor vi har valgt, som vi gjorde. Vi har det journalistiske argument for det,« fortæller Nana Toft.

Hun oplevede for eksempel, at et format, hvor der normalt er en kilde, blev dårligere af, at hun prøvede at få en til kilde med.

»Og så blev jeg opmærksom på, at man er tilbøjelig til at vælge Københavner-kilden, fordi man skal møde ham face-to-face, selvom kilden i Aalborg egentlig er bedre. Det er jo interessant. Så vi har bestemt pillet ved dogmerne og diskuteret og kritiseret dem undervejs. Sådan skal det også være under et eksperiment.«

Skab den bedste verden

Nana Toft understreger netop, at projektet er et eksperiment, og derfor ikke er perfekt. I stedet skal dogmerne ses som et bud på en kreativ ramme.

»Det her er et håndværkerdogmeprojekt. Der kan sagtens laves andre projekter, for eksempel et samarbejdsdogmeprojekt, men så handler det om nogle andre ting. Jeg ville ikke blande æbler og pærer.«

For Nana Toft har et af succeskriterierne for projektet været at skabe debat.

»Det virker som om, det har ramt emner, vi og vores kolleger har lyst til at debattere. Jeg er blevet interviewet af alle medier med en metamedie-tilgang, du kan drømme om. Det har afstedkommet nysgerrighed. Måske kan andre danske journalister genkende sig selv i de her problemstillinger?«

Et andet succeskriterie har været at »skabe ringe i vandet« med dogmerne. Hun håber derfor, at nogle journalister eller medier vil tage alle eller nogle af dogmerne til sig eller måske opfinde sine egne.

»Det her handler ikke om at revolutionere mediebranchen. Det har været et forsøg på at bringe de gamle dyder i spil igen. En del redaktører har sagt til mig, at ”i den bedste af alle verdener overholder vi selvfølgelig de dogmer.” Men det er jo at lægge sig ned fra starten. Det er et fladt argument. Skab den bedste verden!«

Bog om projektet på vej

Fremover vil Jesper Borup og resten af redaktionen på DR Fyn tage nogle af erfaringerne fra projektet med sig.

»Der har været en kollektiv oplevelse af, at journalistikken er blevet bedre af at møde kilderne face-to-face, og det er blevet mere interessant at vælge den konstruktive vinkel. Det er en god ting at udsætte sig selv for sådan noget her en gang imellem. Det kommer vi til at gøre igen. Det giver altid noget at vende arbejdsprocessen på hovedet. Man bliver bedre.«

For Nana Toft har projektet personligt kastet en ny single af sig, som udkommer på Zetland den 4.april.

»Jeg ville ikke have lavet ’TruckerKRIG’, som singlens arbejdstitel er, hvis det ikke havde været for det her projekt. Så det har det helt konkret afstedkommet for mig, og det er noget af det bedste, jeg har skrevet.«

Derudover skal Nana Toft skrive en bog om projektet på Ajour Forlag, som er sat til at udkomme i september i år.

Der afholdes også et Udviklingsseminar den 29.april i Politikens Hus, hvor de syv medvirkende journalister hver får syv minutter til at fortælle om deres oplevelser med projektet.

De syv dogmer de syv journalister overholdt i syv uger er:

·          Mød hovedkilder ansigt til ansigt.

·          Al journalistisk produktion skal tilstræbe konstruktivitet.

·          Ingen enkildehistorier. 

·          Intet genbrug af ekspertkilder.

·          Intet genbrug af citater og cases fra andre medier. 

·          Alle kilder får citater til tjek.

·          Ingen e-mailinterviews.

0 Kommentarer