Dobbelt-Madsens dobbeltspil

Valby har fortjent sin avis. Det mente Karsten Madsen, som ikke bare var chefredaktør på Lokalavisen i Valby, men også var kendt som bykonge, indtil han blev smidt på porten beskyldt for "grov illoyalitet".

Valby har fortjent sin avis. Det mente Karsten Madsen, som ikke bare var chefredaktør på Lokalavisen i Valby, men også var kendt som bykonge, indtil han blev smidt på porten beskyldt for "grov illoyalitet".

LOKALPATRIOTISME. Det er torsdag den 23. april. Chefredaktør på Lokalavisen Valby Karsten Madsen og udgiveren af avisen, Michael Engelbrecht, har aftalt at mødes over smørrebrød. Mødet har været planlagt igennem længere tid.
Karsten Madsen har sagt sin stilling op to måneder forinden med et halvt års varsel. Michael Engelbrecht havde ellers regnet med, at Karsten Madsen – en af dansk presses mest omtalte redaktører – ville ende sin karriere på Engelbrechts avis i den lidt oversete del af hovedstaden.
Michael Engelbrecht anså det for at være lidt af et scoop, da det for to år siden lykkedes ham at få den tidligere chefredaktør på Berlingske Tidende, Fyns Amts Avis og JydskeVestkysten til at stå i spidsen for sin nye avis i Valby.
I forvejen drev Michael Engelbrecht Lokalavisen Frederiksberg, som han selv havde taget initiativ til, efter at han blev fyret fra en stilling som lokalredaktør i Berlingske-koncernen.
Det havde altid været en drøm for Michael Engelbrecht at blive redaktør på Frederiksberg, og han vidste ikke, hvad han ellers skulle lave. Han havde dog forestillet sig, at det ville være væsentligt lettere at igangsætte avis nummer to i Valby, men sådan skulle det ikke gå.

DE TO MÆND har aftalt at mødes i grønne omgivelser på halvvejen mellem de to redaktioner på restaurant Bjælkehuset i udkanten af Søndermarken. Den ene redaktion ligger i hjertet af Frederiksberg tæt på Pile Allé. Den anden ligger midt på Valby Langgade. Ifølge Michael Engelbrecht sagde Karsten Madsen på mødet, at han havde fortrudt sin opsigelse og bad om at få lov til at blive som chefredaktør. Men Michael Engelbrecht holdt Madsen fast på opsigelsen. Han tilbød ham i stedet at blive politisk redaktør på avisen. Michael Engelbrecht begrunder sin beslutning med, at sælgerne havde truet med at sige kollektivt op, hvis Karsten Madsen fik lov at fortsætte som chefredaktør. De var trætte af den måde, Karsten Madsen blandede sig i deres arbejde på, men anerkendte samtidig, at han var en dygtig redaktør.
Karsten Madsen afviste at fortsætte på de betingelser, fortæller Michael Engelbrecht. Madsen tordnede løs om, at så vil han hellere starte sin egen avis i Valby: "For Valby har fortjent sin avis."
Karsten Madsen har ikke reageret på henvendelser fra Journalisten, men af et brev sendt fra Karsten Madsen til nogle samarbejdspartnere fremgår det, at det er rigtigt, at mødet mellem Madsen og Engelbrecht fandt sted, og at Madsen blev tilbudt jobbet som politisk redaktør.

DAGEN EFTER, FREDAG den 24. april klokken 14.32, sender Michael Engelbrecht en mail ud til medarbejderne på Lokalavisen, herunder også til Karsten Madsen og hans kone, Karina Topp. Hun er på det tidspunkt ansat som journalist på bladet. I mailen orienterer Michael Engelbrecht om, at Karsten Madsen har sagt op.
"Herfra skal lyde en stor tak for den store indsats som Karsten med massiv opbakning fra Karina har gjort for at gøre Lokalavisen Valby til byens førende avis på små to år.
Jeg har derfor tilbudt Karsten at fortsætte som politisk redaktør, hvilket han dog har takket nej til. Han har i stedet meddelt, at han vil lave sin egen avis i Valby, som dermed bliver det eneste sted i landet med tre lokalaviser.
Karsten afløses af Steen Ankerdal, der er kendt som en dygtig og respekteret journalist fra bl.a. TV-sporten, Berlingske Tidende og Ekstra Bladet," står der i mailen.

EN FREDELIG AFSKED. Det er der ifølge Michael Engelbrecht lagt op til på dette tidspunkt. Han kan godt acceptere, at Karsten Madsen vil lancere en konkurrerende avis.
Men da en af avisens sælgere fortæller, at en stor annoncør har ringet for at høre, om Lokalavisen Valby er ved at lukke, får Michael Engelbrecht mistanke om, at der er noget helt galt. Det lader til, at Karsten Madsen har kontaktet annoncører for at få dem til at opgive samarbejdet med Lokalavisen og følge med Karsten Madsen over i det nye avisprojekt. Mistanken får Michael Engelbrecht til at kontakte sin advokat.
Advokaten råder ham til straks at undersøge sagen nærmere og fremskaffe dokumentation. Michael Engelbrecht sørger for at få adgang til Karsten Madsens mailboks og får bekræftet sine bange anelser. I indbakken finder han mails, som får ham til at beslutte, at Karsten Madsen skal bortvises og fratages sine normale rettigheder i opsigelsesperioden.
Der ligger blandt andet en mail fra Karsten Madsen til en stor annoncør, som Journalisten har fået lov at se. I mailen skriver Karsten Madsen, at hans planer om at starte en ny avis i Valby nu vil blive sat i søen, og at både redaktionelle medarbejdere og ansatte i salgsafdelingen er klar til at følge med over til Karsten Madsens nye avis. Der ligger også et halvt år gamle mails, hvor Karsten Madsen drøfter udførlige planer om at starte ny avis med mulige samarbejdspartnere.

MICHAEL ENGELBRECHT FORTÆNKER ikke Karsten Madsen i, at han sidste efterår begyndte at barsle med planer selv at drive lokalavis i Valby. Dengang så økonomien skidt ud på Lokalavisen Valby.
»Det vil jeg i virkeligheden bare kalde, at Karsten Madsen udviste rettidig omhu ved at sikre sig i tilfælde af, at avisen ville lukke,« siger Michael Engelbrecht.
Men at Karsten Madsen i opsigelsesperioden brugte tiden på at kapre Michael Engelbrechts forretning, falder ham for brystet.
»Det er ikke rimeligt, når det er mine kunder og mit personale, han prøver at stjæle. Det skulle han så have haft fire måneder til på min løn og fra mit mailsystem,« siger Michael Engelbrecht og understreger, at Lokalavisens økonomi er kommet på fode igen efter en sparerunde i vinter og tilførsel af ny kapital.

ENGELBRECHT VENTER MED at bortvise Madsen til mandag den 27. april om eftermiddagen, hvor tirsdagsavisen næsten er klar til tryk. Artiklerne på side 2 bliver ryddet og erstattet af to nye.
Ved siden af en leder, hvor Madsen opfordrer læserne til at stemme personligt til EU-valget, skriver Michael Engelbrecht selv to artikler. Den ene hedder "Goddag til Ankerdal". Den anden hedder "Farvel til Madsen". I den nederste artikel skriver udgiveren, at Madsen er bortvist på grund af grov illoyalitet.
"Alle erhvervsdrivende kan naturlig sætte sig ind i den forfærdelige situation, det er, når en betroet medarbejder forsøger at tage hele staben og kundekartoteket med for at åbne en fuldstændig identisk butik i nabolokaler. Det er en forbudt for børn-oplevelse," skriver Engelbrecht.
Om tirsdagen kommer Karsten Madsens kone ind på avisen for at pakke sine ting sammen. Hun tager ifølge Michael Engelbrecht konsekvensen, melder sig syg og siger sin stilling op.

LOKALT I VALBY bliver nyheden om Madsens exit fra Lokalavisen modtaget med stor beklagelse. En af dem, der ærgrer sig over, at Karsten Madsen ikke længere er chefredaktør på avisen i Valby, er Sanne Fejfer Olsen, der ejer caféen Peber&Mynte i Valby. Hun kan nævne adskillige eksempler på, hvordan Karsen Madsen har brugt sit redaktørhverv til at få skub i politiske sager, der ellers var gået i stå.
Sanne Fejfer Olsen er ud over at være caféejer også medlem af skolebestyrelsen på Lykkebo Skole i Valby. Her brændte gymnastiksalen ned for et par år siden. I første omgang lå der blot en almindelig genopbygningsplan på tegnebrættet. Men så kontaktede skolebestyrelsen Karsten Madsen. Ifølge Sanne Fejfer Olsen var det Karsten Madsens fortjeneste, at borgerrepræsentationen gik ind i sagen og i stedet fik opført et mere omfattende idrætsanlæg.
»Han gør simpelthen en forskel,« siger Sanne Fejfer Olsen.

SELV OM KARSTEN MADSEN endte med at blive fyret på gråt papir, satte han den lidt oversete bydel Valby på dagsordenen i hele København.
"Vi satser på at blive talerør for det aktive foreningsliv, for ildsjælene og for alle Valby-borgerne, der vil engagere sig," lød det fra Madsen, da han fik jobbet.
Han var ikke bare redaktør i Valby, men også medlem af et menighedsråd og formand for den såkaldte Cityforening, en forening for de handelsdrivende i Valby.
I sin tid som redaktør fik Karsten Madsen jævnligt ministre og repræsentanter fra Borgerrepræsentationen til Valby. Folk i mediebranchen, der kender Karsten Madsen fra andre stillinger, siger, at det er en af Karsten Madsens store styrker, at han gennem sit netværk og sin gode kontakt til politikere kan få ting til at ske. Han får for eksempel tilskrevet en stor del af æren for, at der kom motorvej hele vejen til Svendborg. Det skete, da han var chefredaktør på Fyns Amts Avis.
Det har som nævnt ikke været muligt at få Karsten Madsens version af historien, men Journalisten har fået adgang til at læse et brev, Karsten Madsen har skrevet til nogle samarbejdspartnere. Hovedbudskabet er, at han i første omgang sagde sin stilling op, fordi han mente, at avisen blev styret fra Frederiksberg og manglede lokal forankring i Valby. I brevet beskylder han Michael Engelbrecht for at have bortvist ham for at spare penge. Omkring en kvart million vurderer Karsten Madsen selv, at han har til gode. I brevet nævner han også, at han er i gang med et elektronisk nyhedsbrev og vil involvere sig i Valby Lokal TV.
Da Journalisten afleverede en invitation til et interview på Karsten Madsens privatadresse i Valby, var det hans hustru, som åbnede døren. Hun afviste, at Karsten Madsen skulle have planer om at drive en ny avis i Valby.

DEN 13. MAJ 2009 skrev Karsten Madsen et læserbrev i den konkurrerende lokalavis Valby Bladet, hvor han også affejer alle rygter om, at han er på vej ind i politik. Tidligere har han været kandidat til Europaparlamentet og er mangeårigt medlem af Venstre, der også udpegede ham til at være medlem af DR's bestyrelse i en periode.
"Jeg egner mig ikke til at være partigænger. Jeg vil meget hellere arbejde tværpolitisk. Og jeg vil ikke være en offentlig person, medmindre det – som i forbindelse med at banke Lokalavisen op – tjener et andet formål. Fra efteråret står den blandt andet på bestyrelsesarbejde, menighedsråd, skak, puddelhunde, Bornholm, freelance, rejser, Ajax og BK Frem," skriver Karsten Madsen i indlægget, som han slutter med ordene: "Valby kommer altid før Venstre." •

 

BLÅ BOG
KARSTEN MADSEN

Karsten Madsen er født i 1954 og har været vidt omkring i dansk dagspresse. Han har været politisk reporter og redaktør på B.T., ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på Fyns Amts Avis, JydskeVestkysten og Berlingske Tidende, souschef på Bornholms Tidende og senest ansvarshavende chefredaktør på Lokalavisen Valby.

Gennem hele sin karriere har Karsten Madsen haft ry for at have et tæt netværk i toppen af dansk politik. Han gjorde sig dog uheldigt bemærket i 2002, da det kom frem, at han som chefredaktør på Berlingske Tidende havde skrevet personlige breve til Anders Fogh Rasmussen, hvori kan kaldte sig "regeringens tro væbner".

Karsten Madsen har sit tilnavn Dobbelt-Madsen fra tiden på B.T., hvor han angiveligt var tvetydig i spørgsmålet om, hvorvidt regeringen ville blive nødt til at blive eller gå af efter Tamilsagen. Det, der normalt ville blive kaldt at foretage en helgardering, blev til en Dobbelt-Madsen.

1 Kommentar

jonas bretner
8. MARTS 2010
Re: Dobbelt-Madsens dobbeltspil

Nu læser man nok så spænende om den berygtede Madsen. Skjold Madsen. Nu sælger han jo vine og laver lokal tv for hvem?? Ham selv?? Venstre?? Cityforeningen?? Spinderiet?? Handelstandsforeningen?? Prøvehallen?? Kulturhusene?? osv?? Den mand er jo i gang med sit waterloo man skulle tro han var Napoleon han laver sin egen grav. Fatter ikke hvad man vil med en peson med så rådne hatte på.

Hans mange utallige job må jo fortælle den fulde sandhed om en mands forfald. Håber Valby består kampen mod Madsens waterlo i Valby. I fredens drue el øh dråbe Hr. Madsen. Fy fy