DMJX vil forkorte praktiktiden til 12 måneder

Bestyrelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har besluttet at ansøge ministeriet om lov til at reducere praktiktiden på journalistuddannelsen fra 18 til 12 måneder. Det vil mindske behovet for praktikpladser med ca. 100 pladser, oplyser skolen. Planerne møder kritik fra de studerende (Opdateret kl. 11.11)  

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har på et møde i går besluttet at ansøge ministeriet om en femårig forsøgsordning, der gør det muligt at reducere praktiktiden på journalistuddannelsen fra 18 til 12 måneder. Det skriver skolen i en pressemeddelelse. 

Det sker for at imødegå manglen på praktikpladser. Uddannelses- og Forskningsministeriet har indskærpet over for højskolen, at der skal findes en løsning. 

I 2016 og forventet også i 2017 vil der mangle 100 praktikpladser. At gå fra 18 til 12 måneder vil mindske behovet med netop ca. 100 pladser, skriver skolen. Der vil være tale om en forsøgsordning, der ikke binder skolen til at gøre den forkortede praktiktid permanent. 

”Det er meget positivt, at bestyrelsen har besluttet denne løsning, så vi ved, at vi har redskaber til at løse situationen, hvis et større udbud af praktikpladser ikke kommer ad anden vej. Det handler ikke kun om at leve op til loven; det handler om vores ansvar over for de unge, der ikke må opleve at være kommet i en blindgyde, fordi de ikke kan komme i praktik”, siger rektor Jens Otto Kjær Hansen i pressemeddelelsen. 

Vil kompensere med nyt undervisningsforløb

Hvis 12 måneders praktik gennemføres som del af forsøget, vil uddannelsen blive udbygget med nyt, særligt praktikforberedende undervisningsforløb på 4-6 uger rettet mod de enkelte brancheområder. 

Men det er langt fra nok til at gøre det ud for et halvt års praktik, mener Thilde Høybye, formand for Danske Medistuderende. Hun kalder skolens planer om at reducere praktiktiden for en rigtig dårlig idé. 

"Især når der ikke kommer noget andet i stedet, udover et 4-6 ugers forløb. Men at fjerne 6 måneders praktik og sætte 4-6 ugers undervisning ind i stedet er på ingen måde nok. Jeg er stadig uforstående over for, hvorfor man vælger at ville skære i praktiktiden i en tid, hvor der stilles større og større krav til journalister,” siger hun til Journalisten. 

Skolen gør det jo ikke for sjov, men fordi de er presset af ministeriet til at løse praktikmanglen. Hvad skulle de ellers gøre?

"I Danske Mediestuderende mener vi stadig, at man må sænke optaget. Vi mener ikke at dem, der kommer ind, skal have en dårligere uddannelse. Hvis vi skal have den bedst mulige uddannelse, så må man sænke optaget," siger hun. 

Højskolens har allerede besluttet at reduceret optaget på journalistuddannelsen med 10 pct. fra ca. 250 til 225 studerende. Men hvis det ikke er nok, må man sænke optaget yderligere, mener Thilde Høybye. 

Hendes forgænger på posten som formand for Danske Mediestuderende har også tidligere kritiseret DMJX's planer om at forkorte praktikken for skolens studerende.   

"Det er en rigtig dårlig idé at forkorte praktiktiden. Det siger jo sig selv, at selvfølgelig vil det sænke kvaliteten at skære et halvt år af uddannelsen," sagde daværende formand Peter Pishai Storgaard, da det blev besluttet at reducere praktikperioden for uddannelsen i Tv- og Medietilrettelæggelse fra 18 til 12 måneder.

Forslag har mødt kritik fra branchen 

DMJX' planer om at forkorte praktiktiden på journalistuddannelsen har også tidligere mødt kritik fra branchen. I november sagde Lone Sunesen, direktør i TV Midt Vest, til Journalisten: 

"Vi er klart imod at begrænse praktiktiden til 12 måneder. Vi lægger et meget nøje program, hvor de studerende skal igennem en masse dicipliner – både skarpe nyheder, live-udsendelser, VJ-kompetencer, feature, web, sociale medier, dokumentar og studieprogrammer, og det tager altså tid."

Samme melding lød dengang fra Nordjyskes chefredaktør, Turid Fennefoss Nielsen: 

"Som fagperson synes jeg ikke, det lyder som den rigtige vej at skære ned. De unge mennesker skal have rigtig mange kompetencer med sig og kunne bidrage med nytænkning i digitale platforme, så de får godt nok travlt, hvis de mister et halvt år," sagde hun.

I pressemeddelelsen fra DMJX giver rektor Jens Otto Kjær Hansen dog udtryk for, at han ikke er så bekymret:

”Hvis vi ender med 12 måneder som den nye normal, tror jeg, det vil vise sig at fungere bedre end frygtet i branchen. Med et intensivt og specialiseret praktikforberedende forløb vil de studerende være klædt så godt på, at det kompenserer for flere måneders indkøring i rutiner og metoder på de enkelte arbejdspladser”, siger han. 
 

Opdateret kl. 11.11: Interview med Thilde Høybye, fomand for Danske Mediestuderende, er tilføjet artiklen.