DMJX vil forkorte journaliststudie – DJ kritiserer

Journalisthøjskolen foreslår at skære et halvt år af de journaliststuderendes praktiktid og samlede uddannelse. Dårlig idé, mener DJ’s næstformand: »Jeg havde stillet mig anderledes, hvis det var et spørgsmål om at erstatte et semesters praktik med skolegang.« Rektor: Det ville vi også gerne

Som Journalisten tidligere har skrevet, kan det allerede fra årsskiftet være slut med halvandet års praktik for nye studerende, der skal læse fotojournalistik eller tv- og medietilrettelæggelse (tvm) på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

Men nu kan det samme også være på vej for skolens kommende journaliststuderende. I et brev sendt fra rektor Jens Otto Kjær Hansen til arbejdsmarkedets parter forslår DMJX at reducere de journaliststuderendes praktiktid fra de nuværende 18 til 12 måneder.

Årsagen er – ligesom for tvm’erne og fotojournalisterne – mangel på praktikpladser til skolens studerende. Det fortæller Jens Otto Kjær Hansen til Journalisten:

»Vi har haft et par panikdage nu, hvor rigtig mange ikke har fået en praktikplads. Det er ikke en holdbar situation, og det skal løses på en eller anden måde, mener ministeriet. Den eneste måde, vi kan bidrage med en løsning på, er ved at forkorte praktiktiden,« siger han.

Sker det, vil det betyde, at den samlede journalistuddannelse på DMJX kommer til at vare tre et halvt år i stedet for de nuværende fire år.

DJ: Kilderne bliver bedre og bedre uddannet

Forslaget fra DMJX skal drøftes i skolens bestyrelse i december. Men allerede nu møder det kritik fra Dansk Journalistforbunds næstformand, Tine Johansen.

»I udgangspunktet synes jeg ikke, det er et problem i sig selv at skære praktiktiden fra 18 til 12 måneder. Men jeg synes, det er et problem, når man ikke vil sætte noget andet i stedet for. Man forkorter uddannelsen i en tid, hvor vi hele tiden taler om, at medieverdenen er mere og mere kompleks og kilderne bliver bedre og bedre uddannede,« siger hun og tilføjer:

»Jeg havde stillet mig anderledes, hvis det var et spørgsmål om at erstatte et semesters praktik med skolegang. Det er ikke det, at man skærer praktikken, der er et problem – det er, at man barberer uddannelsen ned.«

Kan ikke få lov at forlænge tiden på skolen

Men ifølge rektor Jens Otto Kjær Hansen ville DMJX hellere end gerne erstatte et semesters praktik med et semesters skolegang. Men det tillader ministeriet ikke, fortæller han.

»Hvis vi havde kunnet få et halvt år oven i uddannelsen, så vi fik et halvt år længere til undervisning i teori på skolen, så ville vi da sige ja tak. Men det kan vi ikke. Vi får ikke lov til at forlænge uddannelsen på skolen. Vi har selvfølgelig forhørt os – det ville da være dumt andet – men vi har fået det svar, at modellen er en anden,« siger han.

Er du enig med Tine Johansen i, at det er et problem, at man forkorter uddannelsen i en tid, hvor medieverdenen er mere og mere kompleks og kilderne bliver bedre og bedre uddannede?

»Jeg synes, hun har fuldstændigt ret i det synspunkt, der ligger bag. For min skyld kunne uddannelsen sagtens være en kandidatuddannelse, men det får vi nok ikke lov til. Og bacheloruddannelser er nu engang på 2 ½ års teori plus praktik,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Problemet er praktik – ikke beskæftigelse

Ifølge Tine Johansen fra DJ »siger det sig selv«, at skolen ikke vil kunne uddanne lige så kompetente journalister, hvis den samlede uddannelse forkortes med et halvt år.

Til det påpeger Jens Otto Kjær Hansen, at journalistuddannelsen på Syddansk Universitet allerede i dag består af 2 ½ års teori på skolen, og 1 års praktik.

»Og dem aftager branchen jo glad og gerne. Hvorfor skulle det, der kan virke i Odense, ikke også kunne virke hos os,« spørger han og tilføjer:

»Når ministeriet ringer og siger ”Hvad vil du gøre ved problemet med mangel på praktikpladser”, så skal jeg jo kunne svare. Nogen skal løse det. Og det eneste, vi kan bidrage med, er ved at forkorte praktiktiden.«

Kunne I ikke også justere på optaget af studerende for at komme praktikmanglen til livs?

»Ministeriet fører jo beskæftigelsesstatistik, og de statistikker er bestemmende for vores optag af studerende. De viser, at den relative ledighed på journalistområdet for vores kandidater er faldende og nærmer sig gennemsnittet for alle videregående uddannelser,« siger han.

Tine Johansen er enig:

»I forhold til beskæftigelsestal ser det ikke alarmerende ud, for vi har det laveste ledighed i mange år. Der er ikke umiddelbart nogen grund til at slå bremsen i i forhold til, hvor mange journalister der bliver uddannet. Lige nu er problemet isoleret til praktikmangel.«

 

1 Kommentar

Stig Jonstrup Pedersen
25. NOVEMBER 2016
Hvad med at gennemtænke og
Hvad med at gennemtænke og samle alle de journalistiske uddannelser på ny? En model kunne være: Man skal mindst have en BA for at kunne søge ind på en journalistisk overbygning, hvor man lærer fagets håndværk - måske opdelt på en journalistlinje og kommunikationslinje.