DMJX tilbyder job uden løn (rettet)

Lederne af journaliststudierne på SDU og RUC er skeptiske overfor tilbud om ulønnet arbejde, men begge uddannelsessteder formidler via jobbank.dk sådanne tilbud til de studerende. (Rettet)

Lederne af journaliststudierne på SDU og RUC er skeptiske overfor tilbud om ulønnet arbejde, men begge uddannelsessteder formidler via jobbank.dk sådanne tilbud til de studerende. (Rettet)

Se venligst artiklen "Op og ned i sagen om tilbud om ulønnet arbejde"

DMJX er blevet kritiseret for at videreformidle tilbud om ulønnede job til studerende. Det sker også på de to andre journalistuddannelser på SDU og RUC via jobbank.dk.(Rettet) 

Studielederne på de to uddannelser er skeptiske overfor tilbud om ulønnet, journalistisk arbejde. 

»Det er på ingen måde noget, vi opsøger. Det er noget, vi bliver oversvømmet med i indbakker, så for os er det en meget relevant problematik,« siger Peter Bro, centerleder for Center for Journalistik på SDU til journalisten.dk.

»Vores politik er, at vi ikke formidler frivilligt arbejde til de studerende, men da vores postlister er åbne, kan det lejlighedsvis ske,« siger studieleder for journalistik på RUC Mark Ørsten.

Modsat rektor på DMJX Jens Otto Kjær Hansen mener Mark Ørsten, at ulønnet arbejde kan skade arbejdsmarkedet:

»I det arbejdsklima vi har nu, så er gratis arbejde netop blevet et problem, hvor det førhen måske ikke har været det,« siger han.

En måde at øge de studerendes forståelse for livet som lønmodtager er at inddrage dem:

»Vores regler er blevet til i samspil mellem de studerende og underviserne, så enhver institution er jo fuldstændig frit stillet til at finde de regler, som de synes, de skal spille efter. For vores vedkommende var der så både fra de studerende og underviserne et ønske om ikke at videreformidle gratis arbejde,« siger Mark Ørsten.

Også fra SDU lyder det, at gratisarbejde kan få negative konsekvenser for de pressede mediemarkeder:

»I et større perspektiv kan man jo frygte, at hvis ulønnet arbejde vinder frem, så kan det underminere branchen på længere sigt,« siger Peter Bro. Han tilføjer dog, at de opslag han selv er blevet bekendt med, ikke direkte truer de udlærtes arbejdsmarked.

Det er vigtigt at ruste de studerende, understreger Peter Bro:

»Jeg vil gerne bidrage til, at de studerende både under og efter studiet kender til de gældende vilkår på arbejdsmarkedet.«

Ifølge formanden for de journaliststuderende på DMJX, Asbjørn Andersen forsøgte han og resten af studenterorganisationen på journalisthøjskolen, KAJ, i foråret forgæves at få ledelsen til at stoppe omdelingen af tilbuddene om job uden løn. 
 
Chef for journalistuddannelserne på DMJX ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser til rektor Jens Otto Kjær Hansen.
 
Rettet: Asbjørn Andersens titel rettet, og Henrik Wilhelm Jørgensens ønske om ikke at kommentere tilføjet.

Rettet: Rubrik er rettet. Det er ikke kun DMJX, men alle tre uddannelser der tilbyder ulønnet, journalistisk arbejde.

Rettet: Underrubrik er rettet. Det er ikke korrekt, at kun DMJX tilbyder ulønnet, journalistisk arbejde til de studerende

Rettet: Indledningen til artiklen er rettet.

10 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
27. SEPTEMBER 2012
Re: DMJX tilbyder job uden løn (rettet)

@

Jeg har noteret mig enigheden i bestyrelsen. Det kunne være ret spændende at få en sank om det her på et tidspunkt. 

Erik Lismann
27. SEPTEMBER 2012
Re: DMJX tilbyder job uden løn (rettet)
Sådan er livet. Man har ikke ret til at få sin vilje.
Karsten Vestergaard
27. SEPTEMBER 2012
Re: DMJX, SDU og RUC tilbyder alle job uden løn (rettet)

@Michael

Du har ret i at det er en træls branche, der på den måde synes at det er naturligt at opfordre freelancere til at udføre ulønnet arbejde for dem - arbejde der egentlig burde have været en betaling for - når man nu engang er fuldt uddannet og skal leve af det.

Den sag (arbejdsgivers etik og moral i forhold til freelancere og selvstændige) bør bringes til torvs, men er en anden end den vinkling der tages i de seneste artikler. Den vinkling over mod praktikforløb og studerendes muligheder for at udvikle sig er med til at udvande fokus på det reelle problem.

Vi havde det oppe på et bestyrelsesmøde og du kan læse formandens udtalelse på http://www.dmjx.dk/nyheder/view/fuld-opbakning-fra-bestyrelsen-til-praksis-om-jobopslag 

Med venlig hilsen
Karsten Vestergaard 

Michael Bjørnbak Martensen
23. SEPTEMBER 2012
Re: DMJX tilbyder job uden løn (rettet)

@ Karsten Vestergaard

Det er under alle omstændigheder lidt træls, at vi gerne vil have Jer til at rette ind - og så høre på, at det ikke nytter stort. Og endog tillade sig den luxus at sende bolden retur.

Karsten, det er mit stor håb, at I får en rigtig god voksensnak i bestyrelsen, for det her er simpelt hen ikke i orden..

 

 

Karsten Vestergaard
23. SEPTEMBER 2012
Re: DMJX, SDU og RUC tilbyder alle job uden løn (rettet)

Kære Michael

Ingen årsag og du har da ret i at jeg er glad for min stilling, og delvist ret i din beskrivelse af skolen. Som tidligere freelancer kan jeg selv sætte mig ind i problematikken - måske endda mere end flere andre.

Problemet (tror jeg) er nok grundlæggende, at virksomheder og financierede projekter misbruger freelancere og selvstændige og har et forkvaklet forhold til aflønning af underleverandører. Jeg ville ønske at man kunne holde fokus på bolden i stedet for primitiv og ødelæggende symptombehandling - vi løser ikke problemet ved at skjule det for studerende.

Hvis vi omvendt kan få sat fokus på etik og moral hos virksomhederne, så de forstår at der også skal drives forretning længere nede i ledene, vil problemet være løst og de projekter der reelt kan forsvares at udføre frivilligt, samt alle andre kan flyde frit i sfæren.

Vi kan ikke sætte et skel mellem løn eller ikke løn, simpelthen fordi det ikke er booleanske absolutte størrelser. Så snart vi har sagt løn er det glidende forløb op til, hvor meget i løn der er fair, åbnet. Så snart vi har sagt ikke i løn, har vi omvendt åbnet for et glidende forløb om hvor meget det burde have kostet - hvis noget overhovedet.

Jeg er klar til at tage snakken dér hvor det kan gavne mere end det skader, men må samtidig tilføje at jeg ikke ser det som det sted vi diskuterer det for tiden. Freelancegruppen vil ikke døje mindre med opfordringerne ved at SDU, RUC og DMJX lukker øjnene.

Med venlig hilsen
Karsten Vestergaard (tidligere freelancer)

P.S: Til journalisten.dk. Jeg har tilladt mig at rette min kommentars overskrift til "DMJX, SDU og RUC tilbyder alle job uden løn (rettet)". Det er rart at se, at I arbejder jer hen imod en objektiv dækning, men den kunne sagtens være formidlet mere reel. Det ødelægger selvfølgelig lidt jeres vinkel, men det andet er vel stadig lidt en journalistisk stramning. God weekend.

Flere