search

DMJX tilbyder job uden løn (rettet)

Lederne af journaliststudierne på SDU og RUC er skeptiske overfor tilbud om ulønnet arbejde, men begge uddannelsessteder formidler via jobbank.dk sådanne tilbud til de studerende. (Rettet)

Lederne af journaliststudierne på SDU og RUC er skeptiske overfor tilbud om ulønnet arbejde, men begge uddannelsessteder formidler via jobbank.dk sådanne tilbud til de studerende. (Rettet)

Se venligst artiklen "Op og ned i sagen om tilbud om ulønnet arbejde"

DMJX er blevet kritiseret for at videreformidle tilbud om ulønnede job til studerende. Det sker også på de to andre journalistuddannelser på SDU og RUC via jobbank.dk.(Rettet) 

Studielederne på de to uddannelser er skeptiske overfor tilbud om ulønnet, journalistisk arbejde. 

»Det er på ingen måde noget, vi opsøger. Det er noget, vi bliver oversvømmet med i indbakker, så for os er det en meget relevant problematik,« siger Peter Bro, centerleder for Center for Journalistik på SDU til journalisten.dk.

»Vores politik er, at vi ikke formidler frivilligt arbejde til de studerende, men da vores postlister er åbne, kan det lejlighedsvis ske,« siger studieleder for journalistik på RUC Mark Ørsten.

Modsat rektor på DMJX Jens Otto Kjær Hansen mener Mark Ørsten, at ulønnet arbejde kan skade arbejdsmarkedet:

»I det arbejdsklima vi har nu, så er gratis arbejde netop blevet et problem, hvor det førhen måske ikke har været det,« siger han.

En måde at øge de studerendes forståelse for livet som lønmodtager er at inddrage dem:

»Vores regler er blevet til i samspil mellem de studerende og underviserne, så enhver institution er jo fuldstændig frit stillet til at finde de regler, som de synes, de skal spille efter. For vores vedkommende var der så både fra de studerende og underviserne et ønske om ikke at videreformidle gratis arbejde,« siger Mark Ørsten.

Også fra SDU lyder det, at gratisarbejde kan få negative konsekvenser for de pressede mediemarkeder:

»I et større perspektiv kan man jo frygte, at hvis ulønnet arbejde vinder frem, så kan det underminere branchen på længere sigt,« siger Peter Bro. Han tilføjer dog, at de opslag han selv er blevet bekendt med, ikke direkte truer de udlærtes arbejdsmarked.

Det er vigtigt at ruste de studerende, understreger Peter Bro:

»Jeg vil gerne bidrage til, at de studerende både under og efter studiet kender til de gældende vilkår på arbejdsmarkedet.«

Ifølge formanden for de journaliststuderende på DMJX, Asbjørn Andersen forsøgte han og resten af studenterorganisationen på journalisthøjskolen, KAJ, i foråret forgæves at få ledelsen til at stoppe omdelingen af tilbuddene om job uden løn. 
 
Chef for journalistuddannelserne på DMJX ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser til rektor Jens Otto Kjær Hansen.
 
Rettet: Asbjørn Andersens titel rettet, og Henrik Wilhelm Jørgensens ønske om ikke at kommentere tilføjet.

Rettet: Rubrik er rettet. Det er ikke kun DMJX, men alle tre uddannelser der tilbyder ulønnet, journalistisk arbejde.

Rettet: Underrubrik er rettet. Det er ikke korrekt, at kun DMJX tilbyder ulønnet, journalistisk arbejde til de studerende

Rettet: Indledningen til artiklen er rettet.

Kommentarer
10
Ida Sønderby Rosgaard
21.09.12 08:57
Re: Kun DMJX tilbyder job uden løn

Hvor er det dog dejligt at se, at der også findes fornuftige mennesker på centrale poster, som har indset, at gratis arbejde er ukrudt og skal holdes nede som ukrudt!

Fremhævet af Journalisten
Karsten Vestergaard
21.09.12 09:47
Re: Kun DMJX tilbyder job uden løn

Kunne overskriften ikke ligeså godt have været: "Vi har valgt at tjene penge på formidlingen i stedet". Så vidt jeg kan se, er formidlingen af opslag på SDU kommercionaliseret igennem en Jobbank (se http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Job_og_karriere/Jobbank.aspx?/kunder.aspx) og er derfor i en helt anden situation en Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).

Hos SDU kan virksomheder, for et par tusinde og opefter, få et opslag ind i deres jobcenter. Jeg er klar over at der er en gratis mulighed der gør dit ønske tilgængeligt i en søgeliste, men jeg har fornemmelsen af at den kun er på for at kunne blive nedprioriteret. Det er nemt at lyde så 

Jeg kan svært forestille mig at en opstartsvirksomhed eller et kunstprojekt vil trække flere tusinde kroner op af lommen for overhovedet at få mulighed for at give sig til kende inde i SDU's hellige haller.

SDU driver en forretning på at formidle kontakt mellem studerende og erhvervslivet. DMJX ønsker egentlig bare uselvisk at styrke kontakten og forholdet mellem studerende og branchen - det er en professionshøjskole.

Der ville være et underligt skær over situationen hvis DMJX begyndte at indlemme de to parters mulighed for at tale sammen i et sæt økonomiske rammer, hvor skolen tjente mere eller mindre, alt efter hvor ivrige parterne var på at finde sammen. Guderne skal vide at skolen nok sagtens kan bruge pengene, men jeg mener ikke at skolen nødvendigvis skal tjene yderligere penge på den del de er sat i verden for at løse (og i forvejen bliver betalt for). En del af opslagene der lægges for had i denne debat, er mindre men interessante kunstprojekter eller frivillige græsrodsbevægelser der søger hjælp til deres sag.

Når det er sagt, skal det ikke forstås således at vi er ukritiske og dyrker den gratis arbejdskraft - tværtimod. Det er stadig min klare opfattelse at studerende skal have løn svarende til deres kvalifikationer. Meget grelle tilfælde med direkte udnyttelse tror jeg heller ikke vil slippe igennem på DMJX, men nok snarere tages op til debat med de studerende så det kan blive et læringspunkt for dem.

Sammenligningen af højskolen med et jobcenter på SDU synes jeg er trukket lang. Når sammenligningen nu er der, vil jeg nog nævne, at jeg tror der er meget god kommunikation og mulighed for samarbejde (lønnet eller frivilligt) der går tabt i forkontoret på SDU når de finder ud af at der skal betales ved indgangen. Netop nogle af alle de projekter som de kreative hoveder på vores skole tit finder mest udviklende og interessante.

Med venlig hilsen
Karsten Vestergaard 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
22.09.12 05:27
Re: Kun DMJX tilbyder job uden løn

@ Karsten Rasmussen

I dit indlæg kommer du ind på jobs incl betaling, der tilbydes de studerende, der ikke har været diskuteret ift afsættet gratis-arbejde. 

Jeg har meget svært ved at se rimeligheden i, at en statsfinansiseret uddannelsesinstitution skal formidle jobs til deres studerende - hvad enten jobbene er med løn eller det helt uacceptable, uden løn.

De studerende er på skolen for at lære noget, og samfundet har en stor interesse i at de gennemfører deres studier så optimalt som muligt (fordi uddannelsen er finansieret med offentlige midler.)

Det vil kort og godt sige, at de studerende skal lære så meget som muligt - på så kort tid som muligt - mhp at komme ud og arbejde med deres fag meget hurtigt efter de har afsluttet deres uddannelse.

Hvis skolen er overbevist om, at de studerende bliver bedre rusdte til de job de skal varetage med mindre teori og mere praktik, er det helt i orden - for så forlænger man blot praktikkerne, hvad der også er ønsker om på mediearbejdspladserne. 

Situationen i dag er kummerlig - og ikke værdig for en uddannelsesinstitution med blot et minimm af ansvar overfor den opgave den er stillet - og helt uacceptabel i forhold Signe Wenneberg og alle hendes kolleger i Dansk Journalistforbund. 

Fremhævet af Journalisten
Karsten Vestergaard
22.09.12 06:03
Re: Kun DMJX tilbyder job uden løn

@Michael B. Martensen 

Til orientering er det Vestergaard til efternavn ;-) Jeg tror jeg har skrevet noget nær det jeg orker i forhold til den vinkling af sagen. Håber ikke jeg er uforskammet, men prøv at læse mine kommentarer på

https://journalisten.dk/studieledere-tilbud-om-ul-nnede-jobs-ikke-vores-ansvar og

https://journalisten.dk/rektor-skal-ikke-v-re-arbejdsformidler-siger-lars-werge#comment-15080 

Læs selvfølgelig også lige den tilhørende artikel, hvis det ikke allerede er gjort. Det vil nuancere min holdning (og måske dit syn på sagen), og mindske muligheden for at de samme argumenter flyver igen og igen på tværs af kommentarfelterne. Skriv endelig igen, hvis det ikke er tilfældet, så vil jeg gerne prøve at uddybe.

Med venlig hilsen
Karsten Vestergaard 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
22.09.12 15:02
Re: DMJX tilbyder job uden løn (rettet)

Kære Karsten Vestergaard, 

Du må meget undskylde navneforvirringen - og jeg fornemmer, at du har det rigtigt rart i dit job, med god kontakt til de unge, der ser verden som en stor tumleplads, hvor stort set alt lader sig gøre - bare man har en positiv tilgang og ellers gider gribe mulighederne. 

Jeg kan imidlertid fortælle dig, at Freelancegruppen har deres hyr med de unge, der skal navigere i den virkelige virkelighed.  

Fremhævet af Journalisten
Karsten Vestergaard
23.09.12 10:07
Re: DMJX, SDU og RUC tilbyder alle job uden løn (rettet)

Kære Michael

Ingen årsag og du har da ret i at jeg er glad for min stilling, og delvist ret i din beskrivelse af skolen. Som tidligere freelancer kan jeg selv sætte mig ind i problematikken - måske endda mere end flere andre.

Problemet (tror jeg) er nok grundlæggende, at virksomheder og financierede projekter misbruger freelancere og selvstændige og har et forkvaklet forhold til aflønning af underleverandører. Jeg ville ønske at man kunne holde fokus på bolden i stedet for primitiv og ødelæggende symptombehandling - vi løser ikke problemet ved at skjule det for studerende.

Hvis vi omvendt kan få sat fokus på etik og moral hos virksomhederne, så de forstår at der også skal drives forretning længere nede i ledene, vil problemet være løst og de projekter der reelt kan forsvares at udføre frivilligt, samt alle andre kan flyde frit i sfæren.

Vi kan ikke sætte et skel mellem løn eller ikke løn, simpelthen fordi det ikke er booleanske absolutte størrelser. Så snart vi har sagt løn er det glidende forløb op til, hvor meget i løn der er fair, åbnet. Så snart vi har sagt ikke i løn, har vi omvendt åbnet for et glidende forløb om hvor meget det burde have kostet - hvis noget overhovedet.

Jeg er klar til at tage snakken dér hvor det kan gavne mere end det skader, men må samtidig tilføje at jeg ikke ser det som det sted vi diskuterer det for tiden. Freelancegruppen vil ikke døje mindre med opfordringerne ved at SDU, RUC og DMJX lukker øjnene.

Med venlig hilsen
Karsten Vestergaard (tidligere freelancer)

P.S: Til journalisten.dk. Jeg har tilladt mig at rette min kommentars overskrift til "DMJX, SDU og RUC tilbyder alle job uden løn (rettet)". Det er rart at se, at I arbejder jer hen imod en objektiv dækning, men den kunne sagtens være formidlet mere reel. Det ødelægger selvfølgelig lidt jeres vinkel, men det andet er vel stadig lidt en journalistisk stramning. God weekend.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
23.09.12 14:51
Re: DMJX tilbyder job uden løn (rettet)

@ Karsten Vestergaard

Det er under alle omstændigheder lidt træls, at vi gerne vil have Jer til at rette ind - og så høre på, at det ikke nytter stort. Og endog tillade sig den luxus at sende bolden retur.

Karsten, det er mit stor håb, at I får en rigtig god voksensnak i bestyrelsen, for det her er simpelt hen ikke i orden..

 

 

Fremhævet af Journalisten
Karsten Vestergaard
27.09.12 11:29
Re: DMJX, SDU og RUC tilbyder alle job uden løn (rettet)

@Michael

Du har ret i at det er en træls branche, der på den måde synes at det er naturligt at opfordre freelancere til at udføre ulønnet arbejde for dem - arbejde der egentlig burde have været en betaling for - når man nu engang er fuldt uddannet og skal leve af det.

Den sag (arbejdsgivers etik og moral i forhold til freelancere og selvstændige) bør bringes til torvs, men er en anden end den vinkling der tages i de seneste artikler. Den vinkling over mod praktikforløb og studerendes muligheder for at udvikle sig er med til at udvande fokus på det reelle problem.

Vi havde det oppe på et bestyrelsesmøde og du kan læse formandens udtalelse på http://www.dmjx.dk/nyheder/view/fuld-opbakning-fra-bestyrelsen-til-praksis-om-jobopslag 

Med venlig hilsen
Karsten Vestergaard 

Fremhævet af Journalisten
Erik Lismann
27.09.12 15:48
Re: DMJX tilbyder job uden løn (rettet)
Sådan er livet. Man har ikke ret til at få sin vilje.
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
27.09.12 19:47
Re: DMJX tilbyder job uden løn (rettet)

@

Jeg har noteret mig enigheden i bestyrelsen. Det kunne være ret spændende at få en sank om det her på et tidspunkt. 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen