DMJX-studerende positive over fælles fag

De studerende på DMJX vil gerne have flere fælles fag på skolen. »Hvis det er med til at frigive ressourcer til andre steder, er det fint,« siger bestyrelsesmedlem Philip Hedayat Davali. Næstformand i DJ Tine Johansen vil ikke sætte procent på grænsen for fælles undervisning

Det kan sagtens give mening, at studerende på journalistik og kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i en række fag modtager samme undervisning. Sådan lyder budskabet fra medlem af DMJXs bestyrelse Philip Hedayat Davali. Han repræsenterer de studerende i Aarhus – til daglig går han på fotojournalistuddannelsen.

»Som fotojournaliststuderende er vi meget bevidste om, at vi arbejder på en anden måde end de studerende på fotografisk kommunikation, når det for eksempel gælder etikken omkring opstillede billeder. Men derfor kan studerende fra begge uddannelser sagtens have gavn at lære at lægge lys korrekt,« siger han.

Det er Journalisthøjskolens plan, at de studerende på for eksempel journalistik og kommunikation fremover skal have flere fælles fag. I dag er dele af undervisningen i medieret og samfundsfag fælles for både journaliststuderende og studerende fra kommunikationsuddannelsen.

Frigiver ressourcer

Philip Hedayat Davali mener, at flere fælles fag vil hæve kvaliteten af undervisningen.
»Hvis det er med til at frigive ressourcer til andre steder er det fint,« siger Philip Hedayat Daval.
Hvor langt skolen skal bevæge sig i den retning ønsker næstformand i Dansk Journalistforbund Tine Johansen ikke at definere.
»Jeg kan og vil ikke sætte procent på. Der er en styrke i, at skolen har forskellige linjer, og ved at forstå hinandens forskellige fagligheden kan man også blive skarpe på sondringen,« siger Tine Johansen, der også sidder i DMJXs bestyrelse.

RUC blander ikke fagene

Det var rektor på DMJX, Jens Otto Kjær Hansen, der præsenterede idéen om den nye strategi for fællesundervisning på Journalisthøjskolen. Strategien har blandt andet fået kritik af formand for Specialforeningen Journalisterne, Rasmus Mark Pedersen, der mente, at »det lyder som noget, der er tryllet ud af en drømmefyldt djøf’ers røv«.

Men faktisk har kandidatstuderende på RUC siden september 2015 kunnet uddanne sig til både journalist og kommunikatør, fortæller leder af journalistuddannelsen Michael Bruun Andersen.

Undervisningen af de studerende på kommunikation og journalistik er dog adskilt.

»Vi blander ikke de to ting,« siger han.

Hvis man læser både journalistik og kommunikation, har man skiftevis et semester i journalistik og et semester på kommunikation.

Lige nu har de studerende på RUC kun ét fælles kursus – i innovation og iværksætteri.

Fornuftigt med jura og sprog

Michael Bruun Andersen mener, at kommunikation og journalistik er forskellige fag med forskelligt formål. For eksempel er kommunikation interessebåret, mens journalistik – ideelt set – skal varetage samfundets interesser.
Han vil dog ikke afvise, at man af økonomiske grunde kunne se en fordel i at tilbyde de to grupper af studerende samme undervisning i flere fag.

»Men det skal være fag, hvor man ikke er inde i den ideologiske kerneelementer. Det lyder for eksempel fornuftigt, at de studerende har undervisning i jura og sprog sammen,« siger han.

Hvad er ”kommunikation”?

På DMJX er et af sagens aktuelle stridspunkter, hvad der forstås ved ordet ”kommunikation.” I oplægget er kommunikation nævnt 32 gange, mens ”journalistik” kun bliver brugt to gange.

Ifølge Jens Otto Kjær Hansen er kommunikation et overbegreb, der omfatter både journalistik, reklame og faget kommunikation.

Han henviser i en mail til, at det er en definition, som Dansk Journalistforbund selv bruger, når forbundet skriver at “DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet”.

Strategipapir sendt retur

På et bestyrelsesmåde torsdag fik rektor Jens Otto Kjær Hansen imidlertid besked på at arbejde videre med strategien for skolens fremtid. For eksempel skal det fremstå tydeligere, hvad der egentlig menes med ”kommunikation” i strategioplægget.

»Det er vigtigt at få de forskellige begreber cementeret,« siger Tine Johansen.

Rektoratet fremlægger den endelige og omskrevne strategi på næste bestyrelsesmøde.

3 Kommentarer

Susanne Hegelund
16. DECEMBER 2015
Jeg er censor på både
Jeg er censor på både journalistik og kommunikation på DMJX. Interessant her at opleve forskelle/ligheder på de studerendes metodekendskab.

Min iagttagelse er, at en række af de kommunikationsstuderende på DMJX er ganske skarpe på journalistikken (mere - er min klare fornemmelse - end på landets øvrige komm-uddannelser...). Det vil være glædeligt og ønskeligt, hvis journalist-uddannelsen omvendt bliver tilført et skvæt "strategisk forståelse"; en disciplin, kommunikationsfaget boltrer sig i. Vil gøre journalistfaget mere nutidigt og gøre de studerende bedre i stand til at gennemskue skjulte dagsordener.

Om det skal være i fælles moduler eller ej har jeg inden holdning til. Det handler om at udnytte skolens unikke kompetencer bedst muligt.
John jørgensen, journalist, medskaber.dk
16. DECEMBER 2015
Journalistikken kan også
Journalistikken kan også bruges strategisk i den interne kommunikation i virksomheder og organisationer. Journalistikken er født med dialogiske muligheder, som PR og andre kommunikationsformer ikke har, og som svarer til behovene i moderne videnvirksomheder, hvor man ikke kan forestille sig udvikling uden en konstant dialog mellem medarbejdere og ledelse. Den centrale kvalifikation i enhver organisation er evnen til at føre en samtale.

Kommunikationsenheder i både private og offentlige virksomheder har en dobbeltrolle. De skal både undersøge og afdække problemer og være med til at løse dem. Journalistikken kan tage afsæt i en kritisk analyse og munde ud i en konstruktiv afsøgning af, hvordan tingene kan gøres bedre.

Vi skal have den strategiske brug af journalistikken på skemaet.
Jens Otto Kjær Hansen
16. DECEMBER 2015
Læs også lektor Jan Dyrbergs
Læs også lektor Jan Dyrbergs kommentar 15/12 10.26 på den anden artikel under https://journalisten.dk/rektor-paa-djmx-journalistik-er-en-form-kommunikation.
Her er den udlægning af hvad der kan være fælles og hvad der ikke kan, som ikke er kommet særligt klart igennem i den øvrige dækning og kommentering.
data_usage
chevron_left
chevron_right