DMJX sløjfer økonomisk støtte til Åbenhedstinget

DMJX vil ikke længere støtte Åbenhedstinget økonomisk. »Bøllemetoder,« siger formand Nils Mulvad, som mener, at skolen trækker tæppet væk under projektet. DMJX: »Fordi alle er enige om, at der skal være en fest, betyder det jo ikke, at vi skal betale den«

En ny og problematisk offentlighedslov, forsøg med åbne postlister i udvalgte ministerier og regioner og offentlige domsdatabaser fra Domstolsstyrelsen på vej.

Ifølge journalist og underviser Nils Mulvad er der masser af gode grunde til, at der er brug for netværket Åbenhedstinget, som han er formand for. Siden 2007 har Åbenhedstinget arbejdet for åbenhed i den offentlige forvaltning, blandt andet ved at indsamle erfaringer med den nye offentlighedslov, køre prøvesager og søge aktindsigter.

Men nu hænger Åbenhedstingets fremtid i en tynd tråd. I sidste uge meddelte Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) – som fra starten både har støttet Åbenhedstinget med et kontant beløb til Mulvads arbejde, hosting af netværkets hjemmeside og de ansattes arbejdskraft – at de ikke længere vil yde økonomisk støtte.

»Åbenhedstinget er for mig at se et rigtig godt projekt. Men vi har taget stilling til, om vi mener, det er et nyttigt projekt for os eller ej. Og vores konklusion er, at det altså ikke lever op til de krav, vi stiller til forskning og udvikling. Det er et selvstændigt netværk, som ærligt talt ikke har nogen form for afsmitning tilbage til vores studerende,« siger Thomas Rasmussen, chef for forskning, innovation og viden på DMJX.

Støtten trukket med én dags varsel

Thomas Rasmussen understreger, at højskolen stadig vil støtte Åbenhedstinget, selv om det altså fremover ikke bliver med en kontant pose penge. Blandt andet nævner han, at de af skolens medarbejdere, som sidder med i Åbenhedstingets styregruppe, fortsat vil kunne gøre det i deres arbejdstid.

»Det, vi ikke længere har mulighed for at finansiere, er det løbende arbejde, som Nils Mulvad laver i sit firma Kaas & Mulvad, og som er blevet faktureret til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Der er tale om et åbent netværk – en fest – som vi indtil nu har betalt. Og det vil vi ikke mere,« siger han.

DMJX’s beslutning, som per brev blev meddelt Åbenhedstinget med en dags varsel i sidste uge, undrer Nils Mulvad:

»Vi kan ikke forstå, hvorfor de trækker støtten. Og vi kan slet ikke forstå, hvorfor det skal ske så pludseligt. Vi opfatter det som et ultimatum, det er svært at forhandle op imod. Hvis man virkelig gerne ville ændre konstruktionen, ville vi gerne være med i overvejelserne. Og vi ville gerne have haft et varsel, så vi kunne nå at finde en anden løsning,« siger han.

Med skolens beslutning følger et krav om, at det skal fremgå af Åbenhedstingets hjemmeside, at der er tale om et selvstændigt netværk. Det gør det nu.

Behovet er større end nogensinde

Nils Mulvad mener, at der er tale om en paradoksal timing, når DMJX trækker den økonomiske støtte til Åbenhedstinget nu.

»Der er et enormt stort behov for vores arbejde netop nu. Den nye offentlighedslov og alle de ændringer, der ligger i den, skaber i sig selv et stort behov for at afprøve og dele erfaringer på området. Der er også brug for at samle op på EU-lovgivning omkring persondata, Big Data osv. Derfor prøver vi nu at se, om vi kan køre det videre. Men der er ikke nogen konkrete bud lige nu, så vi er ikke super optimistiske,« siger han.

Ifølge ham har den gennemsnitlige udgift for DMJX til samarbejdet med Kaas og Mulvad om Åbenhedstinget årligt udgjort 145.216 kroner. Men det beløb er slet ikke dækkende for de samlede udgifter, siger Thomas Rasmussen.

Hvor mange penge drejer det sig samlet om?

»Det kan jeg umuligt svare på. Men det er et langt højere beløb i virkeligheden. Vi har fra højskolens side brugt tid på det her projekt på mange forskellige måder – og det vil vi fortsat gøre. Så at sige, at vi trækker tæppet væk under Åbenhedstinget, vil jeg kalde en spidsvinkling,« siger Thomas Rasmussen.

DMJX: Andre må betale festen

Ifølge Thomas Rasmussen er det ikke udtryk for en spareøvelse, når skolen trækker den økonomiske støtte til Mulvads arbejde med Åbenhedstinget. Men højskolen er i en økonomisk trængt situation på grund af blandt andet dimensionering, og der er mange nye projekter på vej, siger han.

»Et af de større projekter, jeg lige nu skal skaffe penge til, er et center for konstruktiv journalistik,« siger Thomas Rasmussen.

Hvad er dit svar til de kritikere, der vil mene, det er problematisk, at I trækker støtten til den undersøgende journalistik og i stedet bruger penge på at støtte konstruktiv journalistik?

»Det er et krav til det nye center, at det er 100 procent selvfinansierende, så de to ting har intet med hinanden at gøre. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole støtter fortsat Åbenhedstinget. Men vi vil ikke længere betale for den løbende drift – og det er altså to forskellige ting,« siger Thomas Rasmussen og tilføjer:  

»Hvis alle i branchen mener, at det her arbejde er så vigtigt – hvorfor er det så ikke Danske Medier, DJ eller nogle af de store mediehuse, som betaler for det? Bare fordi alle er enige om, at der skal være en fest, betyder det jo ikke, at vi skal betale den.«

Mulvad: »Bøllemetoder«

Spørger man Nils Mulvad selv, er det ikke nødvendigvis DMJX, som skal betale for Åbenhedstingets arbejde. Men han kalder skolens måde at trække støtten på for »bøllemetoder«:

»Det kunne også ligge under et af de andre uddannelsessteder, og flere kunne også sagtens være inde over at støtte. Men jeg kan ikke se, hvorfor man starter med at klippe hele livlinen med én dags varsel. Hvis sagen er, at skolen har fået andre prioriteringer, kunne det godt være gennemført mere elegant end med de her bøllemetoder,« siger han.

DMJX’s forklaring om, at de fortsat støtter Åbenhedstinget uden at betale Nils Mulvads løn, har han ikke meget tilovers for:

»Vi har via Kaas & Mulvad været ansat til at udføre de beslutninger, der bliver truffet i styregruppen. Det arbejde er der ingen til at lave nu – så det er sådan lidt et kunstgreb at sige, at de stadig gerne vil støtte på andre måder,« siger han.  

Men ifølge DMJX har jeres arbejde i Åbenhedstinget ikke nogen afsmitning til skolens studerende. Har de ret?

»Det er meningen, at vi skal udvikle fagets metoder til hele branchen. Så det er ikke kun møntet på de studerende, men på branchen generelt. At han ikke kan se, at det sker, det må være hans problem,« siger Nils Mulvad.