DMJX laver nødplan for studerende uden praktikplads

26 studerende fra DMJX står uden praktikplads fra 1. august. De får nu mulighed for at fortsætte på 7. semester i stedet for at skulle på tvungen orlov. »Vi må prøve at hjælpe de studerende, så de ikke bliver forsinkede i deres uddannelse,« siger uddannelsesleder

44 studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) stod uden praktikplads en uge efter Panikdagen i april.

Siden da er tallet faldet til 26 studerende. Men nu er der ganske enkelt ikke flere praktikpladser tilbage at få. Derfor har DMJX besluttet at tilbyde de studerende uden praktikplads, at de kan få lov til at tage store dele af 7. semester nu i stedet få at skulle på tvungen orlov, når deres studiekammerater begynder i praktik efter sommerferien.

»Helt ekstraordinært har vi tilbudt de studerende, som har afsluttet 3. semester, men som ikke har kunnet få en praktikplads, at de kan tage det meste af 7. semester først og derefter fortsætte i praktik,« siger Henrik Berggreen, der er uddannelsesleder for journalistuddannelsen på DMJX.

Han pointerer, at der indtil nu altid har været ledige praktikpladser til de studerende på DMJX, hvorfor det er en helt ekstraordinær situation.

»Det er ikke en optimal løsning. Men vi må prøve at hjælpe de studerende, så de ikke bliver forsinkede i deres uddannelse. Og det her er så en af de måder, vi kan hjælpe på,« siger Henrik Berggreen.

Skal det her ses som et enkeltstående tilbud?

»Ja. Det er et enkeltstående tilbud. Vi har selvfølgelig talt med styrelsen om det, og det, der udtrykkeligt er sagt fra både deres og vores side, er, at det her er ekstraordinært,« siger Henrik Berggreen.

Han forventer ikke, at man vil stå med det samme problem næste gang. At så mange studerende i dag står uden praktikplads skyldes blandt andet, at RUC af forskellige årsgaer kom med en stor restgruppe af studerende til praktiksøgningen. RUC kommer normalt med cirka 40 studerende, men kom denne gang med 72. Det vil ikke ske igen næste gang.

Får ekstra vejledning

20 af de 26 studerende har takket ja til tilbuddet om at deltage i undervisningen sammen med de studerende fra 7. semester. Men de studerende fra 3. semester vil kun deltage i de forløb, der giver mening for dem, forklarer Henrik Berggreen.

»De kommer ikke til at have medieteori, som er et praktikopgave-forløb, da de jo ikke har været i praktik. Men det fylder kun fem ECTS-point, og det vil de godt kunne tage senere uden at blive forsinket,« siger Henrik Berggreen.

Men giver det overhovedet mening, at man underviser studerende fra henholdsvis 3. og 7. semester i det samme? Man må antage, at de to grupper af studerende er forskellige steder henne rent fagligt?

»Vi vil tage hensyn til, at det er to forskellige grupper af studerende med to forskellige forudsætninger. Derfor vil de studerende fra 3. semester være ét hold, og de vil arbejde i grupper med hinanden,« siger Henrik Berggreen og tilføjer:

»Så er der så den fælles undervisning for alle – for eksempel i sociale medier. Men her kan vi simpelthen ikke se, at der skulle være noget problem i, at de deltager sammen med dem fra 7. semester.«

Men får de lige så meget ud af undervisningen, som hvis de havde været i praktik?

»Nej, det er klart, at de ikke har de samme forudsætninger. Derfor vil vi også gøre noget ekstra for dem. Der vil være mere vejledning og diskussion til 3. semester-holdet, fordi de jo netop mangler noget praktisk erfaring,« siger Henrik Berggreen og fortsætter:

»Og på samme måde vil de også få mere vejledning og coaching i forhold til den journalistiske produktion, der skal laves på 7. semester, fordi de jo kommer med et helt andet udgangspunkt.«

Et forsvarligt forløb

Henrik Berggreen forklarer, at der ikke vil være forskel på, hvordan man bedømmer de studerende.

»De studerende fra 3. semester vil blive bedømt på samme måde som dem fra 7. semester. Vi har ikke mulighed for andet. De skal bestå 7. semester, og vi kan ikke tage højde for, at de ikke er det samme sted. Det er den samme eksamen,« siger Henrik Berggreen.

Er det fair?  

»Jeg tror sådan set ikke, det bliver noget problem. Fordi vi netop nok skal sørge for at give dem noget ekstra vejledning. På den måde kan du sige, at de vil få noget mere støtte undervejs end de andre,« siger Henrik Berggreen.

Kan du forstå, hvis der er nogen der mener, at det her er en dårlig løsning?

»Det havde da været bedre, hvis de havde været i praktik. Men det er ikke en optimal situation, vi står med. Alternativet er, at de studerende bliver forsinkede i deres uddannelse. Vi giver dem så det her tilbud, som de kan takke ja eller nej til,« siger Henrik Berggreen og fortsætter:

»Og vi mener faktisk, at vi kan sikre, at de får et forsvarligt forløb. De får lov til at arbejde med sociale medier et helt semester, de får et innovationsforløb, hvor de kommer til at arbejde tværfagligt, og det bør da alt andet lige styrke dem i praktiksøgningen,« siger Henrik Berggreen.

Danske Mediestuderende bakker op

Formanden for Danske Mediestuderende er glad for, at skolen tager initiativ til en løsning på et akut problem.

»Det er fint, at de studerende kan fortsætte deres uddannelse og undgå at blive forsinkede.«

»Men det er selvfølgelig vigtigt at evaluere løbende og bagefter. Jeg håber, at skolens mål om at give de studerende fra 3. semester ekstra opmærksomhed på forløbet vil give de studerende en god og konstruktiv læring, selvom de tager 7. semester før tid,« siger Merete Lindstrøm.

Hun tilføjer, at RUC tilbyder deres studerende at tage 9. semester før praktikken, hvis de ikke får en praktikplads.

SDU tilbyder også deres journaliststuderende en lignende løsning.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right