OPRYDNINGEN

DMJX gav fuld resultatløn til fritstillet medarbejder

DMJX har ikke ”udvist god arbejdsgiveradfærd”, da man gav fuld resultatløn til en fritstillet medarbejder, lyder det fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. (Rettet 16. september 2022)

Da revisorerne i april gennemgik DMJX’ økonomi på et bestyrelsesmøde, undrede de sig over udbetalingen af resultatløn til en tidligere administrations- og økonomichef på skolen.

Resultatlønnen kunne ”så tvivl om DMJX har udvist tilstrækkelig sparsommelig adfærd”.

Indtil nu har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen mørklagt detaljerne om resultatlønskontrakten fra Journalistens aktindsigt, men efter en klage kan Journalisten nu fortælle flere detaljer om den del af forløbet.

Aktindsigten viser, at den tidligere administrationschef i forbindelse med sin fratrædelse i april sidste år fik udbetalt 80.000 kroner i resultatløn svarende til 8/12 af vedkommendes kontrakt, der oprindeligt dækkede hele år 2021.

Stoppede efter fire måneder

Men medarbejderen stoppede på DMJX 13. april med udløb af opsigelsesvarsel i slutningen af august.

Dermed vækker det undren, at der stadig blev udbetalt 80.000 kroner, selv om medarbejderen ikke leverede en ydelse for DMJX:

”Institutionsrevisor mener ikke, at udbetalingen af resultatløn svarende til målopfyldelse på 100 pct. for en periode, hvor den pågældende medarbejder ikke har leveret en ydelse til DMJX, er udtryk for sparsommelig adfærd,” lyder det blandt andet i en henvendelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til DMJX.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen mener heller ikke, at det er en heldig disposition fra skolens side:

”Det er ligeledes styrelsens vurdering, at DMJX ikke har udvist god arbejdsgiveradfærd ved udbetaling af en resultatløn, som svarer til 100 pct. målopfyldelse i en fritstillingsperiode,” lyder det i brevet, som er sendt til skolen den 24. juni i år. Her anmoder styrelsen også DMJX om at forklare, hvad baggrunden er.

Den nye ledelse under bestyrelsesformand Lea Korsgaard og rektor Julie Sommerlund har siden afskaffet resultatløn fra kontrakter på DMJX.

Og problemet for den nye ledelse har været, at de ikke kan gå beslutningerne efter i sømmene. Af bestyrelsesreferatet fra mødet i april i år fremgår det, at der ikke har været ”skriftlighed” om de beslutninger, der blev truffet under den tidligere ledelse af DMJX.

Det har også været et problem i forhold til den kritiserede fratrædelsesgodtgørelse, der er givet til tidligere rektor Trine Nielsen.

Gyldent håndtryk til rektor

Her kunne Journalisten i sidste uge fortælle, at Trine Nielsen fik et gyldent håndtryk på lige over 2,1 millioner kroner, da samarbejdet mellem hende og skolen ophørte sidste år.

Heller ikke denne beslutning har der været såkaldt ”skriftlighed” omkring, hvilket betyder, at den nuværende ledelse af DMJX sidder med en form for bind for øjnene i forhold til de beslutninger, der blev truffet dengang.

Daværende bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen havde i sidste uge ingen kommentarer til Journalistens spørgsmål om, hvorvidt skolen under hendes ledelse udviste sparsommelig adfærd, da Trine Nielsen fik udbetalt 2,1 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse omtrent tre måneder efter en sparerunde til 3,5 millioner kroner.

Den manglende skriftlighed blev også understreget af, at beslutningen om at indgå fratrædelsesgodtgørelsen med Trine Nielsen blev truffet på et online bestyrelsesmøde den 14. juni 2021, hvor referatet ikke er offentligt tilgængeligt ligesom de øvrige bestyrelsesreferater fra DMJX.

”Det her er jo ikke sådan noget, en formand sidder og fedter med alene. Alle nikkede til det,” skriver Lisbeth Knudsen om onlinemødet, hvor resten af bestyrelsen ifølge hende nikkede til fratrædelsesgodtgørelsen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer bekræfter over for Journalisten, at mødet fandt sted, og at man efter drøftelser tog fratrædelsesgodtgørelsen til efterretning.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen oplyste i sidste uge, at man lige nu undersøger forholdene omkring fratrædelsesgodtgørelsen, da sagen ikke er fuldt oplyst.

Tidligere kunne Journalisten også fortælle, at DMJX kort tid inden den omfattende sparerunde til 3,5 millioner kroner forfremmede to tidligere medarbejdere med en ”væsentlig lønstigning” på omkring 11.000-12.000 kroner om måneden eksklusive pension, og at man ikke slog stillingerne op offentligt, hvilket der ellers er krav om i en offentlig institution.

Siden kunne Journalisten også fortælle, at det har vakt kritik, at der i forbindelse med Trine Nielsens tiltræden og tidligere rektor Jens Otto Kjær Hansens fratræden blev brugt relativt store beløb på receptioner.

Sidst men ikke mindst har der fra revisionens side været en overordnet og omfattende kritik af skolens generelle økonomistyring, som man siden har forsøgt at rette op på i samarbejde med revisorer fra Deloitte.

Journalisten har henvendt sig skriftligt til den tidligere økonomi- og administrationschef, men har ikke modtaget et svar på vores henvendelse. Daværende rektor Trine Nielsen har afvist at kommentere personalesager fra sin tid som rektor.

Rettelse foretaget 16. september 2022 klokken 11:05: I første udgave af denne artikel fremgik det, at der ikke blev ført referat ved et lukket onlinemøde i den daværende bestyrelse, hvor daværende bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen orienterede om fratrædelsesgodtgørelsen til den tidligere rektor. Det er imidlertid ikke korrekt. DMJX oplyser til Journalisten, at der blev ført referat ved det lukkede møde, men at det ikke er offentligt tilgængeligt.

0 Kommentarer

Læs også

Oprydningen

Afsløring: Her er DMJX-rektors gyldne håndtryk

08. SEPTEMBER 2022
Oprydningen

Kritik af dyre rektor-receptioner på DMJX

02. SEPTEMBER 2022
Oprydningen

DMJX-rektors fratrædelse får revisorer til at undre sig

29. AUGUST 2022