DMJX får ekstra spare-smæk

Regeringens finanslov lægger op til, at Journalisthøjskolen skal skæres ekstra meget ned i forhold til andre uddannelsesinstitutioner. I alt vil de planlagte besparelser betyde, at DMJX' budget i 2019 vil være 19,2 millioner lavere end i 2015. »En sindssygt hård justering,« siger rektor

Tre magre år for DMJX ser nu ud til at kunne blive endnu mere udhungrede, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Det indeholder nemlig en besparelse, der for DMJX’ vedkommende er ekstra hård.

I finanslovsforslaget skal DMJX som eneste uddannelsesinstitution beskæres ekstra i driftsmidlerne, så man i 2019 vil stå med 4,9 mio. kr. mindre, end man havde i 2015. Dertil kommer en beskæring af tilskud til internationale aktiviteter på ca. 0,5 mio. Disse besparelser kommer oven i hatten på den række besparelser, der allerede har ramt de danske uddannelsesinstitutioner: Et årligt ’omprioriteringsbidrag’ på 2 procent og dimensioneringen, der begrænser optaget af studerende.

Alt i alt vil de planlagte besparelser betyde, at DMJX i 2019 står med et budget, der er 19,2 millioner lavere end i 2015. En nedgang på mere end 10 procent. Dertil kommer, at omprioriteringsbidraget er foreslået til at fortsætte i 2020.

Kan ikke undgå afskedigelser

DMJX’ rektor, Jens Otto Kjær Hansen, er rystet over den nye spare-trussel.

»Det er helt uforståeligt og helt uacceptabelt. Når vi når 2020, vil vi være beskåret med over 20 millioner kroner. Det er jo en sindssygt hård justering. Det var svært nok med de planlagte nedskæringer. Men det her hug kan vi ikke tage, uden at vi kommer til at skære noget af,« siger han.

I forvejen er man på DMJX i gang med en spareplan, der skal klare de allerede vedtagne nedskæringer. En plan, der blandt andet indebærer, at der bliver skåret ned i ledelseslaget og sparet på administrationen. Men skal der skæres yderligere, vil det formentlig ramme direkte ned i uddannelserne.

»Så må vi se på vores aktivitetsområder – hvilke af de ting, vi udbyder, belaster vores økonomi mest? Det kan sagtens være uddannelser. Men mere kan jeg ikke sige nu,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Vil det betyde afskedigelser?

»80 procent af vores udgifter er lønudgifter. Så der er ikke nogen måde, vi kan komme igennem det her uden at skulle reducere den udgift.«

DJ: Der var skåret ind til benet

DJ’s næstformand, Tine Johansen, sidder i DMJX’ bestyrelse. Hun er også dybt bekymret over den foreslåede nedskæring.

»Jeg synes, det er meget alvorligt. Med de besparelser, der allerede var lagt op til, havde vi fornemmelsen af, at der var skåret ind til benet. Så med en yderligere nedskæring frygter jeg selvfølgelig, at det vil gå ud over kvaliteten i uddannelserne. Og når man går og taler om, at medievirkeligheden i dag bliver mere og mere kompleks, er det jo den gale vej at gå at skære ned i uddannelseskvaliteten,« siger Tine Johansen.

Hun håber dog, at politikerne vil besinde sig i forhold til DMJX-besparelsen.

”Jeg har talt med Danske Mediers repræsentant i bestyrelsen, som også er oprørt. Vi vil prøve at række ud efter nogle politikere og fortælle, hvad det her får af konsekvenser.«

Dyrt med to lokationer

Jens Otto Kjær Hansen har ikke fået nogen forklaringer på, at DMJX skal rammes af en ekstra besparelse. Han har dog frygtet, at Uddannelses- og Videnskabsministeriet ville kaste øjnene på DMJX, der har haft en særlig tilskudsramme.

»Ministeriet vil måske sige, at vi har fået et højere tilskud end andre. Men man skal tænke på, at vi er en relativt lille institution, der er lokaliseret to steder. Det koster rigtig meget, blandt andet fordi vi har mange ansatte, der rejser frem og tilbage,« siger han.

Han frygter, at man i det store, finanspolitiske regnestykke glemmer at tage hensyn til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for DMJX.

»Jeg ved ikke, om det er bevidst, at man vil gøre det umuligt at være en lille institution. Men når man ikke vil anerkende, at det koster ekstra at være lille institution og være flere steder, så er jeg bange for, at man kvæler de små uddannelsesinstitutioner.«

Journalisten har været i kontakt med Venstres uddannelsesordfører, Jakob Engel-Schmidt. Han vil først kommentere DMJX-besparelsen, når han har konsulteret Finansministeriet om sagen.

0 Kommentarer